Jaarverslag 2016

 

                          VERON afdeling Waterland A-56

 

     Inhoud :

 

 

  1        Voorwoord

  2        Van de voorzitter

  3        Bestuur 2016

  4        Ledenbestand

  5        Verslag Nieuwsbriefredacteur

  6        De website

  7        De leesmap

  8        Waterland Award en Waterland Cup

  9        Afdelingscompetitie 2016

  10      Waterlandronde

  11      Activiteiten

  12      QSL Manager

  13      Slotwoord

 

 

   Bijlagen : Financieel verslag van onze penningmeester Pim, PA5PEX

 

 

 

 

1  Voorwoord

 

Als secretaris was aan mij de taak om het Jaarverslag 2016 samen te stellen.

Met de inbreng van allen die daarom gevraagd waren is dat weer gelukt .

Dus nu ligt het jaarverslag over ons clubjaar 2016 hier voor U. Een jaar dat wij kunnen afsluiten met een nagenoeg gelijk gebleven ledenaantal, clubavonden met een vaste kern van bezoekers en mooie, interesante  lezingen  .

 

Stef Macrander PA0SJM , secretaris


2  Van de voorzitter

 

Ach, het is weer 1 januari geweest, een periode om eens te overdenken wat er in het afgelopen jaar zoal is gebeurd en plannen te maken voor de komende periode. Met een per jaar vrijwel met één jaar stijgende gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand zijn de momenten waarop wij van gewaardeerde OM’s  definitief afscheid moeten nemen helaas steeds minder zeldzaam. Daarbij doet zich dan zo af en toe het probleem voor “Waar moet al die meuk nu heen?”. Ook voor ondergetekende een punt van overweging want het afbreken van technische installaties en het op een nuttige manier laten inzetten van deze spullen is zeker geen sinecure. Mogelijk voor jou ook een reden om hier eens op een rustig moment over na te denken en een en ander op papier te zetten.

Een jaarwisseling kan ook een goed moment zijn om na te gaan of datgene wat je hebt gedaan op hobbygebied het afgelopen jaar nog steeds leuk, interessant, uitdagend, leerzaam en spannend was. Daarbij kun je je natuurlijk afvragen of er geen nieuwe activiteiten op dit terrein te ontdekken zijn.
Denk bij voorbeeld eens aan het steunen van onze afdeling door je beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur. Immers, de door mij in de tweede zin aangegeven veroudering vindt ook plaats bij de zittende bestuursleden, die allen om niet zich toch maar blijven inzetten voor het wel en wee van de leden maar daar op een gegeven moment lichamelijk ook niet meer toe in staat zijn. Aanmeldingen bij de secretaris worden uiteraard in dank ontvangen en als je eens een periode mee wilt draaien of een activiteit wilt ondersteunen om te zien of die iets voor jou is biedt het bestuur je hiervoor allle kans.

Ook nieuwe activiteiten op hobbygebied proberen we te stimuleren, vooral ook door het organiseren van de nodige lezingen, maar ook de vossenjachtspullen die afgelopen jaren zijn aangeschaft en gebouwd worden helaas maar weinig ingezet. Wie wil zich hier eens over buigen?

Heb je iets leuks uitgeprobeerd, laat het ons via de maandelijkse nieuwsbrief weten; ik heb veel bewondering voor de inzet van PA4XA, maar zonder regelmatige copy zit Sietse elke maand weer met de handen in het haar.

Ten slotte wil ik jullie nog eens wijzen op het bestaan van de leesmap van onze afdeling; er kan best nog een aantal lezers bij en je kunt je bij ondergetekende opgeven liefst via email aan pa0mir@veron.nl . Vermeld naam, adres en telefoonnummer en ik probeer je zo gunstig mogelijk in de lijst op te nemen. Gemiddeld 2 maal per maand ontvang je dan een aantal bladen op het gebied van onze technische hobby waar je meer dan genoeg inspiratie kunt opdoen. Per jaar betaal je hiervoor momenteel € 26,- en voor die prijs kun je je nog niet op 1 van de bladen abonneren.

Ik wens iedereen een heel goed 2017 en veel mooie verbindingen.

 

Nico van der Bijl

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Bestuur 2015

 

 Het  bestuur in 2016 was als volgt samengesteld :

 

 Nico v.d. Bijl, pa0mir:      voorzitter.

 Stef Macrander, pa0sjm: secretaris en ledenadministratie .

 Pim Eijlander, pa5pex:    penningmeester.

 Jan Beijer, pa2els:            materialen.

 Gert Meinen, pa3aav:      lid, tevens webmaster van de afdelings-website

 

 Naast deze bestuursfuncties worden nog vier belangrijke functies binnen de club

 vervuld :

 Sietse Anema, pa4xa:        redacteur van onze maandelijkse elektronische convo .

 Erwin Kleis, pa3bls:          QSL-manager .

 Martin Ouwehand, pf9a:   award manager “Waterland Award” en Waterland Cup “

 Nico v.d. Bijl, pa0mir:      verzorging van de leesmap.

 

4  Ledenbestand

  

Het VAS ( Veron Administratie Systeem ) geeft aan dat ons ledental eind 2016 op 71 staat.

Er zijn 3 nieuwe leden : Bernard Kruithof pd4ber uit Ilpendam, Michael Montagne pd2mgg uit Volendam en Maarten Tromp pf0mt uit Purmerend. Helaas moest Huib Groen, pe3hg uit Edam zijn lidmaatschap

 

5  Verslag Nieuwsbriefredacteur

 

   In 2016 is de nieuwsbrief 10 keer verschenen en via de mail naar 73, voornamelijk leden van de afdeling Waterland verzonden. Het blijft jammer dat er nog steeds leden niet die niet via hun eigen e-mailadres de nieuwsbrief direct ontvangen, maar ik ga er maar vanuit dat zij de nieuwsbrief via onze website lezen, toch? Ik blijf alle leden en lezers oproepen om in hun omgeving te kijken  naar (slapende) leden en hen te bellen of te mailen met het verzoek om hun e-mailadres door te geven aan het bestuur of aan mij. Zo krijgen zij iedere maand ons nieuws en kunnen ze nog steeds besluiten om te blijven slapen, maar missen ze ook geen interessante items beëindigen.

Een jaarlijks terugkerend punt van zorg is de kopij. Zoals ik al meerdere keren gezegd heb ben ik een beperkt schrijvende redacteur. Ik heb daar geen tijd voor en stel de nieuwsbrief dus samen uit de kopij die ik ontvang en waar mogelijk neem ik artikelen over uit de nieuwsbrieven van andere afdelingen. Maar geen kopij, blijft een heel dun nieuwsbriefje. Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Ik heb ik 2016 toch uit diverse hoeken kopij ontvangen en dat heeft gezorgd voor leuke, leerzame en informatieve artikelen. Ik dank alle leveranciers van kopij van harte voor hun inspanningen op dit put en hoop dat ze ook in 2017 inspiratie hebben om ons te vertellen over hun hobby-activiteiten

 

In 2017 zijn er weer bestuursverkiezingen en ook mijn functie kan daarbij aan de orde zijn. Laten we zeggen dat ik aftredend maar herkiesbaar ben. Als er iemand binnen de afdeling zin heeft om redacteur te worden, dan ben ik daar een groot voorstander van. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, altijd een goede zaak. Maar als die er niet is dan plak ik er nog een jaar aan vast.  Ik blijf echter mijn oproep herhalen: welke afdelingslid of anderszins geïnteresseerde wil mij een handje helpen door het doorspitten van andere afdelingsbladen om daar de leuke stukken uit te destilleren en klaar te maken voor plaatsing in onze nieuwsbrief, uiteraard na verkrijging van toestemming voor plaatsing. Het zou onze nieuwsbrief verrijken en mij enorm helpen, wie o wie?


Rest mij iedereen een mooi 'radioactief' 2017 te wensen en laat eens weten wat je van de nieuwsbrief vindt. Ik sta altijd open voor suggesties of ideeën.

 

73's,

Sietse (PA4XA)

Redacteur A56

 

6 De website

 

De website wordt prima verzorgd en bijgehouden door Gert, PA3AAV.

Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobby-relevante-) site dan kunt u contact opnemen met Gert, te bereiken onder pa3aav@veron.nl

 

7  Leesmap

 

Het afgelopen jaar hebben de deelnemers weer kunnen genieten van een uitgebreide leesmap die elke 2 weken in de bus ploft met interessante tijdschriften. Helaas zijn er weer een paar leden afgevallen en dat betekent dus dat er weer plaats is voor nieuwe deelnemers. Het aantal lezers begint wat kritiek te worden. Wil je ook meelezen? Om de kosten hoef je het niet te laten en je kunt zo op de hoogte blijven van deze nationale en internationale publicaties. Degene die vóór je op de lijst staat brengt de map bij jou thuis en zelf lever je deze na een dag of 5 weer af bij de volgende. Nieuwe lezers zijn van harte welkom !

Belangstelling? Een e-mailtje naar pa0mir@veron.nl met naam, adres en telefoonnummer en Nico plaatst je erbij op de lijst .

 

 

8 Waterland Award en Waterland Cup

 

In 2016 waren er geen aanvragen voor het waterland award.

In begin januari was er een aanvraag voor de 40 p. stikker door LY3BY.

Het Financieel jaar overzicht Waterland Award 2016.

In kas  1-1-2016               :   41,28 €

Uit kas Wld cup 2016       :  11.00 €

Totaal in kas 31-12-2016  :  30.28 €

Geen verandering t.o.v. 2015, alles is hetzelfde gebleven

 

Uitslag waterland cup 2016

1. PA0MIR           456  punten

2. PA3HGP          364     ,,

3. PH4E               306     ,,

4. Pi4WLD           290     ,,

5. PE1FWM                   281     ,,

6. PF9A                275     ,,

7. PE1DHN                   270     ,,

8. PA0SJM           254     ,,

9. PA3KVL          234     ,,

10. PD3BL           226     ,,

11. PA4XA          184     ,,

12. PB7WQ                   173     ,,

13. PA3AAV       141     ,,

14. PA1FR           135     ,,

15. PA0CT           109     ,,

16. PE1OUD            92    

17. PE2ELS             89

18. PA2SWL           69

19. PA7YI               60

20. PD2YL              52

21. PA3GQM          50

22. PD2MGG          48

23. PA3ANZ           40

24. PA3HAA           30

25.PD0LFJ              21

26. PA5PEX – PA1HH  18

28. LY9A – PA3HEN     16

30. PA5BM    12

31. PE1ER        7

32. LY4T          4

De eerste 15 komen in aanmerking voor een aandenken.

Volendam 31 December 2016  Martin Ouwehand  PF9A    

 

 

 

9  Afdelingscompetitie 2016

 

    Beste Competitie Deelnemers

 

Hierbij het jaarlijkse verslag van de VERON contestcompetitie over het jaar 2016.

Dit jaar zijn we op de tweede plaats terechtgekomen. Dat is een stijging met drie plaatsen vergeleken met vorig jaar. Hieronder de top vijf van de deelnemende afdelingen. 

Er deden in totaal 55 afdelingen mee en het totale aantal deelnemers bedroeg 473 dat is 15 meer dan in 2015.

Voor de volledige stand kijkt U op  http://www.afdelingscompetitie.nl/

 

 

NR

AFD NR.

AFD.NAAM

PUNTEN

QSO'S

DEELNEMERS

1

A27

De Kanaalstreek

1907

73466

22

 

 

 

 

 

 

2

A56

Waterland

1522

58877

13

 

 

 

 

 

 

3

A40

Twente

1393

55467

34

 

 

 

 

 

 

4

A20

Kennemerland

1379

49379

13

 

 

 

 

 

 

5

A07

Breda

1078

35798

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooi resultaat voor de afdeling Kanaalstreek met een prachtige eerste plaats en met score die net als vorig jaar met kop en schouders boven de rest uitsteekt. 

De gezamenlijke inzet van alle deelnemers heeft gemaakt dat  dit resultaat is behaald.

Hoe we het in onze eigen afdeling gedaan hebben kunt U zien in de tabel hieronder.

 

De  verschillen zijn aanzienlijk, dit komt omdat de meeste deelnemers alleen maar meedoen aan de PACC contest. Hieraan deden 10 afdelingsleden mee. Andere populaire contesten zijn

de CQWW SSB  met 8 deelnemers, de CQWPX SSB met 7 deelnemers en de IARU contest, met  6 deelnemers. De meeste verbindingen werden dan ook gemaakt in de PACC: 4864 met op de tweede plaats de CQWW CW met 4285 QSO’s.

 

             De tabel met de prestaties van de individuele deelnemers

 

CALL

QSO's

PUNTEN

CONTEST

 

 

 

AANTAL

PA0MIR

13201

368

79

PA3AAV

30625

708

64

PA0CT

8300

231

45

PA3HGP

1965

70

29

PF9A

1407

43

12

PA1FR

691

17

2

PH4E

1109

37

15

PA4XA

733

19

4

PE1ER

151

5

1

PE1DHN

104

4

1

PA2SWL

421

15

4

PA3KVL

127

4

1

PA5PEX

43

1

1

TOTAAL

58877

1522

258

 

En hieronder  een grafische weergave waarin goed te zien is dat een hoog aantal deelnemers niet altijd hoeft te betekenen dat er ook veel verbindingen worden gemaakt.

 

 

 

JAAR

QSO's

PUNTEN

DEELNEMERS

2004

32,509

471

18

2005

40,809

1174

17

2006

29,982

886

20

2007

29,126

846

19

2008

33,994

998

17

2009

59,247

1754

20

2010

44,997

1285

17

2011

45,828

1249

14

2012

56,14

1544

18

2013

51,493

1397

17

2014

38,963

1064

16

2015

48,394

1245

12

2016

58,877

1522

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hierboven een tabel met daarin de resultaten van de afgelopen dertien jaar .

 

De resultaten spreken voor zich.

Wilt U een gedetailleerd overzicht van Uw prestaties over de afgelopen jaren kijk dan op:

www.veronwaterland.nl/contest.htm

 

Heeft U vragen over de contest competitie, deelname hieraan of contesten in het algemeen, stel ze aan de leden van het afdelingsbestuur en U wordt verder geholpen.

Rest mij nog alle deelnemers hartelijk te bedanken voor de getoonde inzet en wens ik iedereen een gelukkig en gezond 2017 .

 

Gert, PA3AAV

 

10  de Waterlandronde

 

Op elke vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD.

De 1e operator is André, PA3HGP. Deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door andere

leden die als rondeleider optreden. Maar er is natuurlijk altijd plaats voor nog meer ronde-8 5leiders. Opgemerkt dient te worden dat in het algemeen door een min of meer vaste kern van deelnemers zich inmeldt .

 

11 Activiteiten

 

In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend hebben we elke maand, afgezien van de zomervakantietijd, onze clubavonden  kunnen houden. Juli en aug. onderling qso.

Het gemiddelde aantal leden dat de afdelingsavonden bezocht lag tussen de 15 en 25 .

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari hebben we het jaar ingeleid onder het genot van een hapje en een drankje .

 Er zijn verder diverse lezingen gehouden op onze maandelijkse clubavonden.

(zie verslag van de Voorzitter )

 

 

 

 

 

 

 

 

12 QSL Manager

Hierbij het Jaar Verslag van de Qsl Manager

Zoals iedereen heeft kunnen merken word de levering van kaarten naar de regio vanaf het qsl bureau heel erg onregelmatig. Dit heeft te maken met het minder frequent afsturen naar de verenigingen, maar tevens met het feit dat de qsl manager van R46 Jan Numan waar wij als afdeling ondervallen er mee is opgehouden. Er is inmiddels een nieuwe qsl manager in R46 maar dat heeft nog niet geleid tot verbetering in de gang van zaken. Hoe nu verder met het oog op de toekomst. Er is door ons bestuur en door mij als qsl manager druk op het hoofdbestuur van de Veron uitgeoefend om verandering in de gang van zaken aan te brengen en dat is inmiddels gehonoreerd. Het volgende is afgesproken met Peter die namens het hoofdbestuur van de Veron verantwoordelijk is voor het qsl bureau, wij worden een aparte subregio, hoe wij gaan heten maakt niet uit maar het zal iets worden van 46a of 46b. Dit betekent concreet dat wij onze eigen qsl gaan verzorgen, dus het qsl bureau stuurt de kaarten voor R46w naar mij ipv naar de qsl manager van  R46, tevens kan ik de ingenomen qsl kaarten ook direct naar het qsl bureau terugsturen ipv via R46 hierdoor moet het met een maand of 2 verleden tijd zijn dat er geen kaarten meer zijn. Uitzonderingen hierop zijn de maanden juli en augustus dan worden er nooit qsl kaarten opgestuurd en tevens wanneer er grote evenementen zijn die voor onze maandag verkeerd vallen bijvoorbeeld de dag van de amateur etc. maar daar valt mee te leven. Peter heeft gezegd dat het deze maand geregeld gaat worden maar de Veron is een organisatie waar het altijd wat langer duurt dus ik gok zelf op half  maart of april. Als dit alles is gelukt zullen wij, bestuur en qsl manager dit zeker aan jullie melden. Tot die tijd is het niet anders dan afwachten tot de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Nog even een mededeling voor onze nieuwe leden maar tevens voor de bestaande leden:

Er valt nog steeds iets te verbeteren aan het aanbieden van qsl kaarten door de leden omdat niet iedereen de kaarten netjes sorteert op land etc. Ook worden landen met verschillende prefixen niet bij elkaar gestopt. Er zijn ook amateurs die te grote kaarten hebben ( A4 in vieren ) deze zijn zeer lastig op te sturen omdat de doosjes een standaard maat hebben dus denk hieraan en haal ze door een snijmachine anders is de kans groot dat ze niet aan komen.

 Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook http://www.qrz.com  raadplegen. Daar staat ook vaak de Qsl manager vermeld. Even registreren en een account aanmaken  en klaar.

Qsl voor landen die geen qsl bureau hebben gaan dus via een manager of direct,.en moeten dus niet aangeboden worden om te versturen via het bureau zonder dat de qsl manager vermeld is op de kaart.

Voor de actuele lijst van landen met en zonder qsl bureau kun je hier kijken

http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html

Voor het vinden van een qsl manager kun je deze site gebruiken http://www.ik3qar.it/manager/

Voor het sorteren op landen geldt het volgende:

Alles op letter volgorde dus van A t/m Z en daarna de nummers. Landen die verschillende prefixen hebben moeten bij elkaar onder de hoofd letter dus bv. Engeland heeft G maar ook M als prefix deze moeten onder de G. Amerika heeft vele prefixen A,K,N,W etc. deze kaarten moeten op de W gesorteerd worden op district nummer beginnen bij nummer 0 daarna 1 t/m 9. De eilanden met dezelfde prefix letters zoals Porto Rico KP4 ,NP4 moeten apart dit geldt voor alle eilanden buiten het vaste land dus ook bv Hawaï. Ook Rusland en de Ukraine moeten apart aangeboden worden omdat deze landen ieder een eigen qsl bureau hebben.

Heb je moeilijkheden met de prefixen dan vind je hier een lijst:

 http://www.on4sh.be/ham/prefix.htm

Zijn er nog vragen dan kun je die stellen op de qsl avonden of een mailtje sturen naar pa3bls@amsat.org.

Rest mij nog jullie een goed dx jaar toe te wensen en dit alles in een goede gezondheid.

Erwin PA3BLS

 

13 Slotwoord

 

Het afgelopen jaar is nogal rustig voorbij gegaan. Misschien met wat minder activiteiten, maar we hebben alle keren gezellige bijeenkomsten gehad  in ons clubgebouw van de Hengelsport Vereniging. Er stonden veel lezingen op het programma en eigenlijk zou het wel mooi zijn als er wat meer mensen deze kwamen bijwonen of ideeën voor lezingen aanbrengen. Immers het voortbestaan van onze afdeling is alleen gewaarborgd als er ook inbreng komt van de leden. Afgelopen jaar was de inbreng nogal tegenvallend. Hopelijk gaat dat in 2017 anders worden.

Het bestuur wens ik veel succes toe. En … wens ik U allen een goed clubjaar toe in 2017 !

 

Stef Macrander , PA0SJM, secretaris VERON afdeling Waterland, A56.

 

Edam, januari 2017