75 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019

 

VERON afdeling Waterland A-56

 

Inhoud :

 

 

1 Woord vooraf

2 Namens de voorzitter, van de secretaris

3 Bestuur 2019

4 Ledenbestand

5 Verslag Nieuwsbriefredacteur

6 De website

7 De leesmap

8 Waterland Award en Waterland Cup

9 Afdelingscompetitie 2019

10 Waterlandronde

11 Activiteiten

12 QSL Manager

13 Slotwoord

 

 

Bijlage : Financieel verslag van onze penningmeester Pim, PA5PEX

 

 

 

 

1 Voorwoord

 

Het samenstellen van een jaarverslag is altijd weer een mooi moment om stil te staan bij het wel en wee van de afdeling Waterland van de Veron, A56. We bestaan al heel lang en we komen ook al heel lang elke maand bij elkaar dat is verheugend. Als secretaris was aan mij voor de tweede keer in mijn ambtsperiode de taak om het Jaarverslag 2019 samen te stellen.

Met de inbreng van allen die daarom gevraagd waren is dat weer gelukt .

Hierbij het jaarverslag over ons clubjaar 2019.

 

Bernard Kruithof PD4BER, secretaris afdeling Waterland van de Veron A56

 

 

 

 

 

2 Namens de voorzitter, van de secretaris

 

 

Het was een goed jaar voor de afdeling, met elke week onderling contact via de Waterlandronde op 145.350 MHz. En bijna elke maand een bijeenkomst in het gebouw van de hengelsportvereniging aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. We begonnen met een nieuwjaarsreceptie in januari. Drukker bezocht, maar dat is altijd zo, dan de algemene ledenvergadering in februari. Bij deze ledenvergadering bleef het bestuur in de vertrouwde samenstelling, waarover verderop meer details, weer voor een jaar aan.

Op maandag 1 april nam Ton Willemsen PA3BBY ons mee in de wondere en bijna science-fiction-achtige wereld van IoT, the Internet of Things. Waarin eigenlijk van alles, verlichting, ijskasten, thermostaten enz., met elkaar in verbinding staat met kleine zendertjes op heel hoge frequenties, en waarvan heel veel ook nog maar in de kinderschoenen staat.

Antennes stonden centraal op 6 mei in de lezing van Harold Plooijer PA0QRB, en ook antennes, aanpassing en transmissielijnen. Hij komt in 2020 terug naar de afdeling voor een vervolg.

In juni stond het buitengebeuren en het avontuur in de hoogte op de agenda met een lezing van Geert Paulides PA7ZEE over verbindingen vanaf heuvels en bergen. Daar bestaat ook een website voor: Summits on the Air, www.sota.org.uk

Vakantie in juli en augustus, zoals elk jaar, maar in september het begin van een nieuw seizoen bijeenkomsten. Het zelfbouwen kreeg weer een stimulans met het optreden van PA0MBJ, Mans Jansen. Vorig jaar nam hij de QRM-killer mee, veel nagebouwd in de afdeling; nu de actieve hf-antenne en ook dit bouwpakket vond veel kopers en, naar verwachting, evenveel bouwers.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is een onuitputtelijke bron van interessante onderzoeken op radiogebied, en aanpalende terreinen. Hans Walrecht nam ons in oktober mee in de geheime en geheimzinnige wereld van spionage en contra-spionage, met Ultra en Enigma. Onkraakbare codes van de Duitse Wehrmacht, die toch leesbaar waren gemaakt door Poolse deskundigen en Britse geniale wiskundigen, zoals de tragische Alan Turing. Hij pleegde na de oorlog zelfmoord als homoseksueel was hij in die tijd niet geaccepteerd.

Buitengewoon was de rol van blikjes energiedrank in de demonstratie van PA1B, Bert Kruyswijk ze bleken zeer bruikbaar in kleine dipolen voor qrp werken op de hf-banden. Dat was een enthousiasmerende bijeenkomst, in november.

Het lezingenjaar werd afgesloten in de december door onze eigen Gert Meinen PA3AAV, die een krachtige eindtrap had gebouwd en daar een mooi verhaal over hield.

In al deze bijeenkomsten was er natuurlijk ook steeds onderling qso en het uitwisselen van qsl-kaarten zie het verlag van de qsl-manager Erwin Kleis. Gemiddeld komen er zon twintig leden bij elkaar, dat is meer dan een kwart, ja, bijna een derde, van ons totaal aantal leden. Dat is een mooi resultaat, ook als je dat vergelijkt met andere afdelingen.

Andere jaren was er ook activiteit buiten de deur, met de molendagen in het voorjaar en met Scouting on the Air in oktober maar dit jaar kwam dat er niet van.

Wat er wel van kwam was een uitstapje met acht leden op zondag 14 april naar het Crash museum 40-45 (website https://www.crash40-45.nl/) in het fort Aalsmeerderbrug, een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. In het fort zit een schitterende radiokamer met enthousiaste amateurs, die de boel draaiende houden. Dat was interessant, inspirerend en gezellig.

 

3 Bestuur 2019

 

Het bestuur in 2019 was als volgt samengesteld :

 

Nico v.d. Bijl, PA0MIR: voorzitter

Bernard Kruithof, PD4BER: secretaris en ledenadministratie

Pim Eijlander, PA5PEX: penningmeester

Jan Beijer, PA2ELS: materialen

Gert Meinen, PA3AAV: lid, tevens webmaster van de afdelings-website

 

Naast deze bestuursfuncties worden nog drie belangrijke functies binnen de club

vervuld:

Sietse Anema, PF2X: redacteur van onze maandelijkse elektronische convo, alias Nieuwsbrief.

Erwin Kleis, PA3BLS: QSL-manager .

Nico v.d. Bijl, PA0MIR: verzorging van de leesmap en het bijhouden van de PF9A cup stand.

 

4 Ledenbestand

Het VAS (Veron Administratie Systeem) geeft aan dat ons ledental eind 2018 op 66 stond en eind december 2019 zelfs op 67. We sloten indertijd 2017 af met 72 leden. Dus dit jaar stabiel gebleven, na een kleine achteruitgang. Hartelijk welkom aan de nieuwe leden!

 

5 Verslag Nieuwsbriefredacteur 2019

 

In 2019 is de nieuwsbrief 10 keer verschenen en via de mail naar 64 voornamelijk leden van de afdeling Waterland verzonden. Vorig jaar waren het er 58, dus toch weer 6 meer. Het is en blijft jammer dat er nog steeds leden niet die niet via hun eigen e-mailadres de nieuwsbrief direct ontvangen, maar ik ga er maar vanuit dat zij de nieuwsbrief via onze website lezen, toch? Ik blijf alle leden en lezers oproepen om in hun omgeving te kijken naar (slapende) leden en hen te bellen of te mailen met het verzoek om hun emailadres door te geven aan het bestuur of aan mij. Zo krijgen zij iedere maand ons nieuws en kunnen ze nog steeds besluiten om te blijven slapen, maar missen ze ook geen interessante items.

 

Een jaarlijks terugkerend punt van zorg is de kopij. Zoals ik al meerdere keren gezegd heb, ben ik een beperkt schrijvende redacteur. Ik heb daar geen tijd voor en stel de nieuwsbrief dus samen uit de kopij die ik ontvang en waar mogelijk neem ik artikelen over uit de nieuwsbrieven van andere afdelingen. Maar geen kopij, blijft een heel dun nieuwsbriefje. Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Ik heb ik 2018 toch uit diverse hoeken kopij ontvangen en dat heeft gezorgd voor leuke, leerzame en informatieve artikelen. Natuurlijk heeft Stef (PA0SJM) daar een zeer belangrijk aandeel in, maar ook Menno (PE1LDZ) levert zo nu en dan kopij. Dank daarvoor en ga hier in 2020 alsjeblieft mee verder.

 

In 2020 zijn er weer bestuursverkiezingen en ook mijn functie moet daarbij aan de orde zijn. Laten we zeggen dat ik zoals gewoonlijk aftredend maar herkiesbaar ben. Als er iemand binnen de afdeling zin heeft om redacteur te worden, dan ben ik daar een groot voorstander van. Nieuw bloed, nieuwe ideen, altijd een goede zaak. Maar als die er niet is dan ga ik maar gewoon door, geen bericht is goed bericht. Ik blijf echter mijn oproep herhalen: welke afdelingslid of anderszins genteresseerde, naast Menno, wil mij een handje helpen door het doorspitten van andere afdelingsbladen om daar de leuke stukken uit te destilleren en klaar te maken voor plaatsing in onze nieuwsbrief, uiteraard na verkrijging van toestemming voor plaatsing. Het zou onze nieuwsbrief verrijken en mij enorm helpen, wie o wie?

 

Rest mij iedereen een mooi 'radioactief' 2020 te wensen en laat eens weten wat je van de nieuwsbrief vindt, ik sta altijd open voor suggesties of ideen.

 

73's,

 

Sietse (PF2X)

Redacteur A56

 

6 De website

 

De website wordt prima verzorgd en bijgehouden door Gert, PA3AAV.

Indien u zelf gelinkt wilt worden met uw (hobby-relevante-) site dan kunt u contact opnemen met Gert, te bereiken onder pa3aav@veron.nl

 

7 Leesmap

 

Het afgelopen jaar hebben de plm. 16 deelnemers weer kunnen genieten van een uitgebreide leesmap die elke 2 weken in de bus ploft met interessante tijdschriften. Er is altijd plaats voor nieuwe deelnemers.Wil je ook meelezen? Om de kosten, dit jaar 27,50, hoef je het niet te laten en je kunt zo op de hoogte blijven van nationale en internationale publicaties. Degene die vr je op de lijst staat brengt de map bij jou thuis en zelf lever je deze na een dag of 5 weer af bij de volgende. Nieuwe lezers zijn van harte welkom!

Belangstelling? Een e-mailtje naar pa0mir@veron.nl met naam, adres en telefoonnummer en Nico plaatst je erbij op de lijst.

 

 

8 Waterland Award en Waterland Cup. Hier een verhaal over 2019

Verslag PF9A Cup 2019

 

NR

CALL

JAARTOTAALSCORE

1

PA0MIR

716

2

PI4WLD

665

3

PA3HGP

639

4

PE1FWM

615

5

PH4E

608

6

PA3KVL

422

7

PA3AAV

419

8

PD4BER

415

9

PD3BL

385

10

PB7WQ

365

11

PA0SJM

335

12

PE1DHN

298

13

PE1OUD

266

14

PF2X

256

15

PA3HAA

224

16

PA1FR

113

17

PA3HEN

110

18

PA0CT

104

19

PE2ELS

54

20

PA0ZAV

42

21

PA3GQM

35

22

PA3CJV

13

23

PE1ER

12

24

PE1FVU

12

25

LY9A

4

26

PD0LFJ

4

27

PA7YI

2

28

PA5CM

2

 

 

Ook in het afgelopen jaar is er weer flink deelgenomen aan de PF9A Cup afdelingscompetitie.

 

Er waren 28 deelnemers waarvan er vijf meer dan 600 punten hebben gescoord en de hoogste zat zelfs boven de zevenhonderd punten. De drie deelnemers met de hoogste score ontvangen dan ook een certificaat, hetgeen zal worden uitgereikt op de nieuwjaarsbijeenkomst.

Voor 2020 blijft het reglement ongewijzigd. De bedoeling van de competitie is om de deelname en activiteiten van de leden met name tijdens de afdelingsbijeenkomsten te stimuleren. Er zijn het komende jaar weer punten te verdienen door bijvoorbeeld het geven van een mini-lezing / presentatie van bijvoorbeeld een kwartiertje tijdens de maandelijkse bijeenkomst. Dit kan zijn het vertellen over, en of het laten zien van een stukje zelfbouw of nieuwigheid, of hoe een bepaald probleem is opgelost waar een ander ook iets aan zou kunnen hebben.

Voor alle details omtrent de puntentelling en voor meer info kijk op: www.veronwaterland.nl/PF9ACup2020.html

Wij hopen voor het komende jaar op veel activiteit en wensen iedereen veel plezier aan het meedoen met de strijd om de hoogste plaats in de PF9A Cup afdelingscompetitie.

 

 

9 Afdelingscompetitie 2019

 

Hierbij het jaarlijkse verslag van de VERON contestcompetitie over het jaar 2019. Dit jaar zijn we met 766 punten geindigd op de negende plaats. Er deden 52 afdelingen mee en het totale aantal deelnemers bedroeg 441.

In onderstaande tabel van de top tien is te zien hoe de einduitslag eruit ziet en in de tabel daaronder ziet U hoe onze deelnemende afdelingsleden het hebben gedaan.

Omdat voor de eerste 100 verbindingen er vier punten zijn te verdienen en voor elke opvolgende 50 QSOs n punt is het voordelig voor de afdelingscore als iedereen bij het meedoen minimaal 100 QSOs maakt. De eerste 100 worden dus dubbel beloond, dit ook om de activiteit te stimuleren. Probeer eens een paar keer mee te doen en kijk hoeveel tijd U nodig hebt voor 100 QSOs, U zult zien dat na enige oefening deze tijd steeds korter wordt, U beleeft een leuke tijd achter de radio en helpt de afdelingsscore omhoog.

Meedoen is eenvoudig, kijk op de contest kalender van WA7BNM wat er is te doen, http://www.contestcalendar.com/weeklycont.php en wanneer, ook staat er hier wat de regels zijn, waar het log naar toe kan worden ge-e-maild of gepload. Het opgeven van de score voor de afdelingscompetitie gaat heel eenvoudig op de website van VERON afdelingscompetitie kijk op: https://competitiemanager.veron.nl/ voor meer info.

 

NR

AFDELING

PUNTEN

QSO's

1

A27 Kanaalstreek

1991

79572

2

A42 Voorne Putten

1457

49444

3

A03 Amersfoort

1337

45736

4

A20 Kennemerland

1157

39846

5

A40 Twente

984

39177

6

A14 Friesland noord

930

32985

7

A21 Achterhoekse RAC

862

28659

8

A51 Bergen op Zoom

810

27208

9

A56 Waterland

766

29889

10

A05 Apeldoorn

741

23581

 

CALL

QSO's

PUNTEN

CONTESTEN

 PA3AAV

18862

431

34

 PA0CT

3588

103

22

 PA0MIR

3074

94

25

 PA0ZAV

1272

42

19

 PA3HGP

1075

39

18

 PF2X

586

15

2

 PH4E

505

16

10

 PA1FR

389

9

1

 PE1ER

324

10

2

 PD4BER

86

3

2

 PD0LFJ

68

2

2

 PA5PEX

60

2

1

 TOTAAL

29889

766

138

 

 

 

 

Gert, PA3AAV

 

 

 

10 de Waterlandronde

 

Op elke vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD.

De 1e operator is Andr, PA3HGP. Deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door andere

leden die als rondeleider optreden. Maar er is natuurlijk altijd plaats voor nog meer ronde-leiders. Opgemerkt dient te worden dat in het algemeen een min of meer vaste kern van deelnemers zich inmeldt .

 

11 Activiteiten

 

In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend hebben we elke maand, afgezien van de zomervakantietijd, onze clubavonden kunnen houden. Het aantal aanwezigen varieerde van 15 tot 25 mensen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari hebben we het jaar ingeleid onder het genot van een hapje en een drankje.

Er zijn verder diverse lezingen gehouden op onze maandelijkse clubavonden.

(zie verslag van de Voorzitter en de secretaris hierboven)

 

 

12

Jaar Verslag van de Qsl Manager

 

 

2019 is het jaar dat de qsl kaarten krijgen en versturen heel erg is terug gelopen. Ik krijg per maand nog een enveloppe met hooguit 100 kaarten van het qsl bureau. Maar het versturen en ontvangen loopt niet alleen bij ons terug. Ook landelijk zijn de gevolgen hiervan merkbaar. Het terug lopen van het ledenbestand en het niet meer verkrijgen van voldoende nieuwe aanwas zal in de toekomst voor problemen gaan zorgen op allerlei gebied. Ook is het natuurlijk vandaag makkelijk E-QSL https://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm en LOTW http://www.arrl.org/logbook-of-the-world te gebruiken zodat je steeds minder kaarten hoeft te versturen. Hoe het werkt staat op deze paginas.

Er valt nog steeds iets te verbeteren aan het aanbieden van qsl kaarten door de leden omdat niet iedereen de kaarten netjes sorteert op land etc. Ook worden landen met verschillende prefixen niet bij elkaar gestopt. Er zijn ook amateurs die te grote kaarten hebben (A4 in vieren), deze zijn zeer lastig op te sturen omdat de doosjes een standaard maat hebben dus denk hieraan en haal ze door een snijmachine anders is de kans groot dat ze niet aankomen.

Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook http://www.qrz.com  raadplegen. Daar staat ook vaak de Qsl manager vermeld. Even registreren en een account aanmaken en klaar.

Qsl voor landen die geen qsl bureau hebben gaan dus via een manager of direct en moeten dus niet aangeboden worden om te versturen via het bureau zonder dat de qsl manager vermeld is op de kaart.

De actuele lijst van landen zonder qsl bureau is


3B8 Mauritius

3B9 Rodriguez Isl.

3C   Equiatorial Guinea

3DA Swaziland

3V  Tunesie

4J:    AZERBAIJAN

5A   Libya

5R   Madagascar

7P:    LESOTHO

8Q  Maldive Isl.

9L:    SIERRA LEONE

A3:    TONGA

A6    United Arab Emirates

A9:    BAHRAIN

C2:    NAURU

C5:    GAMBIA

C6:    BAHAMAS

CN:    MOROCCO

D2  - Angola

D4:    CAPE VERDE

ET   Ethiopie

EX   Kyrgyzstan

FG  Guadeloupe

FM   Martinique

HH,4V: HAITI

HV:    VATICAN CITY STATE

HZ   Saudi Arabia

J5   Guinea Bissau

J6   St Lucia

J8   St Vincent

PZ:    SURINAME

ST:    SUDAN

SU:    EGYPT

V3:    BELIZE

V4: St Kitts and Nevis

V7:    MARSHALL ISLANDS

VP2E:  ANGUILLA

VP2M:  MONTSERRAT

VQ9 Chagos Isl

XU Cambodja

XW Laos

XY-XZ: MYANMAR

YA: Afganistan

Z2:    ZIMBABWE

Z8 S. Sudan

ZA:    ALBANIA

ZD7 St. Helena

ZD8 Ascension Isl

ZD9 Tristan


Voor de actuele lijst van landen met en zonder qsl bureau kun je hier kijken

https://www.a63.org/activiteiten/dqb/no-buro.htm

http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html

Voor het vinden van een qsl manager kun je deze site gebruiken http://www.ik3qar.it/manager/

Voor het sorteren op landen geldt het volgende:

Alles op letter volgorde dus van A t/m Z en daarna de nummers. Landen die verschillende prefixen hebben moeten bij elkaar onder de hoofd letter dus bv. Engeland heeft G maar ook M als prefix deze moeten onder de G. Amerika heeft vele prefixen A,K,N,W etc. deze kaarten moeten op de W gesorteerd worden op district nummer beginnen bij nummer 0 daarna 1 t/m 9. De eilanden met dezelfde prefix letters zoals Porto Rico KP4, NP4 moeten apart; dit geldt voor alle eilanden buiten het vaste land dus ook bv. Hawa. Ook Rusland en de Ukraine moeten apart aangeboden worden omdat deze landen ieder een eigen qsl bureau hebben.

Heb je moeilijkheden met de prefixen dan vind je hier een lijst

http://www.on4sh.be/ham/prefix.htm

Zijn er nog vragen dan kun je die stellen op de qsl avonden of een mailtje sturen naar pa3bls@amsat.org.

Rest mij nog jullie een goed dx jaar toe te wensen en dit alles in een goede gezondheid.

Erwin PA3BLS

 

 

 

 

 

 

 

13 Slotwoord

 

Hartelijk dank aan allen die hun bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van onze afdeling Waterland. Ik wens ik U allen een goed clubjaar toe in 2020 !

 

Bernard Kruithof, PD4BER, secretaris VERON afdeling Waterland, A56.

 

Ilpendam, januari 2020

 

Bijlage: financieel overzicht door Pim Eijlander PA5PEX: volgt later