Jaarverslag 2018

 

                          VERON afdeling Waterland A-56

 

     Inhoud :

 

 

  1        Voorwoord

  2        Namens de voorzitter, deze keer door de secretaris

  3        Bestuur 2018

  4        Ledenbestand

  5        Verslag Nieuwsbriefredacteur

  6        De website

  7        De leesmap

  8        Waterland Award en Waterland Cup

  9        Afdelingscompetitie 2018

  10       Waterlandronde

  11      Activiteiten

  12       QSL Manager

  13       Slotwoord

 

 

   Bijlagen : Financieel verslag van onze penningmeester Pim, PA5PEX

 

 

 

 

1  Voorwoord

 

Als secretaris was aan mij de taak om het Jaarverslag 2018 samen te stellen.

Met de inbreng van allen die daarom gevraagd waren is dat weer gelukt .

Dus nu ligt het jaarverslag over ons clubjaar 2018 hier voor U. Een jaar dat wij kunnen afsluiten met een nagenoeg gelijk gebleven ledenaantal, clubavonden met een vaste kern van bezoekers en mooie, interessante  lezingen.

 

Bernard Kruithof PD4BER, secretaris afdeling Waterland van de Veron A56

 

 

 

 

 

2  Namens de voorzitter, van de secretaris

 

 

Het was een goed jaar voor de afdeling, met elke week onderling contact via de Waterlandronde op 145.350. En bijna elke maand een bijeenkomst in het gebouw van de hengelsportvereniging aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. We begonnen met een nieuwjaarsreceptie in januari. Bij de ledenvergadering in februari trad Stef Macrander PAoSJM na vier jaar trouwe dienst af als secretaris. Bernard Kruithof PD4BER is gekozen tot zijn opvolger. En verder bleef het bestuur in de vertrouwde samenstelling weer voor een jaar aan.

In maart legde Evert PA2KW haarfijn uit hoe hij DX werkte door lang te luisteren en zich vertrouwd te maken met de psychologie van het dx-station. En dan op het juiste moment aanroepen. In april kwamen veel mensen thuis met het bouwpakket van de qrm-killer van Mans Jansen PA0MBJ; in de Electron van december 2018 stond daar een groot artikel over. In mei was onze eigen Gert Meinen PA3AAV spreker, met een mooi verhaal over zijn antenne, de stepp-ir. Ernst PA1EJO vertelde in juni meer over baluns en filters – en toen was het alweer zomervakantie. Na de vakantie was de bijeenkomst van september gewijd aan het zoeken van storingen, waarvoor een uitvoerige powerpoint presentatie van Tonny van der Burgh PA4TON diende. Zelf was hij er niet bij, maar omdat alle aanwezigen hun expertise inbrachten, was het een leerzame avond. Gert Meinen sprak in oktober over de WRTC 2018, die in Duitsland was en waar hij arbiter was – 24 uur in actie.  De nalatenschap van Harm Bootsma PA0CY (sk 2012)  en Aris Kabel (sk 2016) zorgde voor een groot aanbod van apparatuur en onderdelen op de onderlinge verkoping in november. Dat was een flinke impuls voor de clubkas – zie ook het verslag van onze penningmeester. En dat terwijl we van de plaatselijke Rabo bank €250,00 hadden gekregen bij hun club-actie.

De laatste bijeenkomst in december was vooral gezellig, met een mooie dvd uit de collectie van Nico PA0MIR over 9U4U. 

Andre Heijm PA3HGP was de trekker van de jamboree on the Air in oktober, bij scouting Waterland.in Monnickendam. En hij zou ook weer bij molen De Nachtegaal hebben gewerkt met zijn apparatuur, maar de molen werd gerestaureerd, dus voor zenden en ontvangen was geen plek. Volgend jaar beter. En verder zijn er weer veel leden actief in contesten, in zelfbouw en in luisteren.

3  Bestuur 2018

 

Het bestuur in 2018 was als volgt samengesteld :

 

Nico v.d. Bijl, PA0MIR: voorzitter.

Stef Macrander PA0SJM, tot februari 2018, daarna opgevolgd door Bernard Kruithof, PD4BER: secretaris en ledenadministratie .

Pim Eijlander, PA5PEX: penningmeester.

Jan Beijer, PA2ELS: materialen.

Gert Meinen, PA3AAV: lid, tevens webmaster van de afdelings-website

 

 Naast deze bestuursfuncties worden nog drie belangrijke functies binnen de club

 vervuld :

 Sietse Anema, PF2X: redacteur van onze maandelijkse elektronische convo .

 Erwin Kleis, PA3BLS: QSL-manager .

 Nico v.d. Bijl, PA0MIR: verzorging van de leesmap en het bijhouden van de PF9A cup stand..

 

4  Ledenbestand

  

Het VAS ( Veron Administratie Systeem ) geeft aan dat ons ledental eind 2018 op 66 staat. Dat betekent dat we een lichte daling hebben ten opzichte van het begin van dit jaar. We sloten 2017 af met 72 leden. Maar er zijn toch ook weer drie nieuwe leden bijgekomen: hartelijke welkom.

 

5  Verslag Nieuwsbriefredacteur

 

In 2018 is de nieuwsbrief 10 keer verschenen en via de mail naar 73, voornamelijk leden van de afdeling Waterland verzonden. Het blijft jammer dat er nog steeds leden zijn, die niet via hun eigen e-mailadres de nieuwsbrief direct ontvangen, maar ik ga er maar vanuit dat zij de nieuwsbrief via onze website lezen, toch? Ik blijf alle leden en lezers oproepen om in hun omgeving te kijken  naar (slapende) leden en hen te bellen of te mailen met het verzoek om hun e-mailadres door te geven aan het bestuur of aan mij. Zo krijgen zij iedere maand ons nieuws en kunnen ze nog steeds besluiten om te blijven slapen, maar missen ze ook geen interessante items.

Een jaarlijks terugkerend punt van zorg is de kopij. Zoals ik al meerdere keren gezegd heb ben ik een beperkt schrijvende redacteur. Ik heb daar geen tijd voor en stel de nieuwsbrief dus samen uit de kopij die ik ontvang en waar mogelijk neem ik artikelen over uit de nieuwsbrieven van andere afdelingen. Maar zonder kopij, blijft het een heel dun nieuwsbriefje. Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Ik heb ik 2018 toch uit diverse hoeken kopij ontvangen en dat heeft gezorgd voor leuke, leerzame en informatieve artikelen. Ik dank alle leveranciers van kopij van harte voor hun inspanningen op dit punt en hoop dat ze ook in 2019 inspiratie hebben om ons te vertellen over hun hobby-activiteiten

 

In 2019 zijn er weer bestuursverkiezingen en ook mijn functie kan daarbij aan de orde zijn. Laten we zeggen dat ik aftredend maar herkiesbaar ben. Als er iemand binnen de afdeling zin heeft om redacteur te worden, dan ben ik daar een groot voorstander van. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, altijd een goede zaak. Maar als die er niet is dan plak ik er nog een jaar aan vast.  Ik blijf echter mijn oproep herhalen: welke afdelingslid of anderszins geïnteresseerde wil mij een handje helpen door het doorspitten van andere afdelingsbladen om daar de leuke stukken uit te destilleren en klaar te maken voor plaatsing in onze nieuwsbrief, uiteraard na verkrijging van toestemming voor plaatsing. Het zou onze nieuwsbrief verrijken en mij enorm helpen, wie o wie?

Rest mij iedereen een mooi 'radioactief' 2019 te wensen en laat eens weten wat je van de nieuwsbrief vindt. Ik sta altijd open voor suggesties of ideeën.

 

73's,

Sietse (PF2X)

Redacteur A56

 

6 De website

 

De website wordt prima verzorgd en bijgehouden door Gert, PA3AAV.

Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobby-relevante-) site dan kunt u contact opnemen met Gert, te bereiken onder pa3aav@veron.nl

 

7  Leesmap

 

Het afgelopen jaar hebben de deelnemers weer kunnen genieten van een uitgebreide leesmap die elke 2 weken in de bus ploft met interessante tijdschriften. Helaas zijn er weer een paar leden afgevallen en dat betekent dus dat er weer plaats is voor nieuwe deelnemers. Het aantal lezers begint wat kritiek te worden. Wil je ook meelezen? Om de kosten hoef je het niet te laten en je kunt zo op de hoogte blijven van nationale en internationale publicaties. Degene die vóór je op de lijst staat brengt de map bij jou thuis en zelf lever je deze na een dag of 5 weer af bij de volgende. Nieuwe lezers zijn van harte welkom !

Belangstelling? Een e-mailtje naar pa0mir@veron.nl met naam, adres en telefoonnummer en Nico plaatst je erbij op de lijst .

 

 

8 Waterland Award en Waterland Cup

 

Verslag  PF9A Cup 2018

 

 

 

Ook in het afgelopen jaar is er weer flink deelgenomen aan de PF9A Cup afdelingscompetitie.

NR

CALL

jaartotaal

1

PA0MIR

833

2

PA3HGP

695

3

PI4WLD

686

4

PE1FWM

654

5

PH4E

542

6

PB7WQ

490

7

PA3KVL

467

8

PA0SJM

387

9

PA3AAV

384

10

PD4BER

368

11

PA0GKE

259

12

PE1DHN

222

13

PE1OUD

212

14

PA1FR

175

15

PA4XA

131

16

PA3HAA

117

17

PD3BL

108

18

PA0CT

99

19

PA5BM

85

20

PA3GQM

55

21

PA0ZAV

45

22

PA3HEN

42

23

PA1HH

31

24

PE2ELS

20

25

PD2YL

17

26

LY9A

3

27

PE1ER

3

28

LY4T

2

 

Er waren 26 deelnemers waarvan er maar liefst zeven meer dan de benodigde 400 punten hebben gescoord om in aanmerking te komen voor een aandenken. Deze deelnemers ontvangen dan ook  een certificaat, hetgeen zal worden uitgereikt op de nieuwjaarsbijeenkomst.

Voor 2019 is het reglement enigszins gewijzigd, dit om de deelname en activiteiten van de leden met name tijdens de afdelingsbijeenkomsten te stimuleren. Er zijn het komende jaar meer punten te verdienen voor bijvoorbeeld het geven van een “mini-lezing / presentatie” van bijvoorbeeld een kwartiertje tijdens de maandelijkse bijeenkomst. Dit kan zijn het vertellen over, en of het laten zien van een stukje zelfbouw of nieuwigheid, of hoe een bepaald probleem is opgelost waar een ander ook iets aan zou kunnen hebben.

Voor alle details omtrent de gewijzigde puntentelling en voor meer info kijk op: www.veronwaterland.nl/PF9ACup2019.html

Wij hopen voor het komende jaar op veel activiteit en wensen iedereen veel plezier aan het meedoen met de strijd om de hoogste plaats in de PF9A Cup afdelingscompetitie.

 

 

9  Afdelingscompetitie 2018

 

Hierbij het jaarlijkse verslag van de VERON contestcompetitie over het jaar 2018. Dit jaar zijn we met 768 punten geëindigd op de achtste plaats.  Er deden 53 afdelingen mee en het totale aantal deelnemers bedroeg 462.

In onderstaande tabel van de top acht is te zien hoe de einduitslag eruit ziet in de tabel daaronder ziet U hoe e.e.a. verdeeld is over de deelnemende afdelingsleden. Nieuwkomer dit jaar was onze secretaris, Bernard PD4BER.

Omdat voor de eerste 100 verbindingen er vier punten zijn te verdienen en voor elke opvolgende 50 QSO’s één punt is het voordelig voor de afdelingscore als iedereen bij het meedoen minimaal 100 QSO’s maakt.  De eerste 100 worden dus dubbel beloond, dit ook om de activiteit te stimuleren. Probeer eens een paar keer mee te doen en kijk  hoeveel tijd U nodig hebt voor 100 QSO’s, U zult zien dat na enige oefening deze tijd steeds korter wordt, U beleeft een leuke tijd achter de radio en helpt de afdelingsscore omhoog.

Meedoen is eenvoudig,  kijk op de contest kalender van WA7BNM wat er is te doen,

http://www.contestcalendar.com/weeklycont.php   en wanneer, ook staat er hier wat de regels zijn,  waar het log naar toe kan worden ge-e-maild of geüpload.

 

Het opgeven van de score voor de afdelingscompetitie gaat heel eenvoudig op de website van VERON afdelingscompetitie kijk op:  https://competitiemanager.veron.nl/  voor meer info.

 

 

NR

AFD.NR

Afdelingsnaam

Punten

QSO's

 

 

 

 

 

1

A27

Kanaaalstreek

1961

75617

2

A03

Amersfoort

1512

51755

3

A20

Kennemerland

1397

49230

4

A42

Voorne Putten

1371

47898

5

A40

Twente

1220

47282

6

A21

Achterhoekse RAC

837

26724

7

A07

Breda

824

25209

8

A56

Waterland

768

28300

 

CALL

QSO's

PUNTEN

CONTEST

 

 

 

AANTAL

 PA0MIR

4017

125

42

 PA3AAV

16095

381

38

 PA0CT

2936

93

30

 PA3HGP

1626

57

29

 PH4E

1271

38

19

 PA1FR

303

8

1

 PA0ZAV

1257

43

18

 PF2X

587

16

3

 PE1DHN

0

0

0

 PA2SWL

0

0

0

 PE1ER

86

3

1

 PA0GKE

25

1

1

 PA5BM

56

2

1

 PD4BER

41

1

1

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 TOTAAL

28300

768

184

 

 

Gert, PA3AAV

 

 

 

10  de Waterlandronde

 

Op elke vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD.

De 1e operator is André, PA3HGP. Deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door andere

leden die als rondeleider optreden. Maar er is natuurlijk altijd plaats voor nog meer ronde-leiders. Opgemerkt dient te worden dat in het algemeen een min of meer vaste kern van deelnemers zich inmeldt .

 

11 Activiteiten

 

In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend hebben we elke maand, afgezien van de zomervakantietijd, onze clubavonden  kunnen houden. Vaste avond is de eerste maandag van de maand, om 20 uur. Het aantal aanwezigen varieerde van 15 tot 25 mensen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari hebben we het jaar ingeleid onder het genot van een hapje en een drankje .

 Er zijn verder diverse lezingen gehouden op onze maandelijkse clubavonden.

(zie verslag van de Voorzitter )

 

 

12

Jaarverslag van de Qsl Manager

2018 was het jaar dat Waterland zelfstandig werd. Eindelijk werd onze afdeling losgemaakt van de Zaanstreek. Wat in 2016 met overleg was begonnen kwam bijna 2 jaar later tot stand. Eind 2016 zijn er gesprekken gevoerd door ons met het hoofdbestuur van de Veron om een afsplitsing van R46 te bewerkstelligen. Dit naar aanleiding van het feit dat de levering van qsl kaarten vanuit R46 steeds onregelmatiger werd. Na overleg van het hoofdbestuur is besloten om in Nederland 10 nieuwe regio's te maken omdat er ook andere regio's waren met hetzelfde probleem. Het enige wat nog moest gebeuren was dat de database van het ledenbestand uitgesplitst moest worden in voor R46 2 regio's met natuurlijk een apart ledenbestand. Je zou zeggen een fluitje van een cent maar helaas dit bleek een hindernis te zijn van ongekende hoogte. Het programma voor de ledenbestanden moest aangepast worden door degene die met de software belast was, maar wat bleek: de eerste stapte uit het bestuur en de tweede had het drukker met hobby's en werk dus uiteindelijk gebeurde er niets. Deze mensen begrijpen dus niet dat vrijwillig niet betekent dat je niets hoeft te doen en dus voor je verantwoordelijkheid kunt weglopen. Dit was niet alleen voor ons als vereniging maar ook voor degene die in het hoofdbestuur als verantwoordelijke voor de QSL zit zeer frustrerend. Maar augustus 2018 was de afsplitsing eindelijk een feit.  Dit houdt in dat ik de qsl kaarten rond de 20ste van de maand krijg toegestuurd uitgezonderd juli en augustus en wanneer er bijvoorbeeld de dag van de amateur is, dan kunnen de kaarten worden opgehaald en ingeleverd worden tijdens deze bijeenkomsten.  

Het versturen en ontvangen loopt niet alleen bij ons terug. maar ook landelijk zijn de gevolgen daarvan merkbaar. Het terug lopen van het ledenbestand en het niet meer verkrijgen van voldoende nieuwe aanwas zal in de toekomst voor problemen gaan zorgen op allerlei gebied. Ook is het natuurlijk vandaag makkelijk E-QSL  https://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm en LOTW http://www.arrl.org/logbook-of-the-world te gebruiken zodat je steeds minder kaarten hoeft te versturen. Hoe het werkt staat op deze pagina’s .

Al met al blijft het een leuke hobby die altijd iets nieuws brengt als je er voor open staat. Of het nu een nieuwe band, een nieuwe mode, contesten of op reis gaan naar het onbekende betreft. Iedereen doet het op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, hetzij in een groep of alleen, met het plezier dat alleen zendamateurs kunnen hebben van hun hobby.

Nog even een mededeling voor onze nieuwe leden maar tevens voor de bestaande leden:

Er valt nog steeds iets te verbeteren aan het aanbieden van qsl kaarten door de leden omdat niet iedereen de kaarten netjes sorteert op land etc. Ook worden landen met verschillende prefixen niet bij elkaar gestopt. Er zijn ook amateurs die te grote kaarten hebben (b.v. A6, dat is A4 in vieren is net te groot), deze zijn zeer lastig op te sturen omdat de doosjes een standaard maat hebben dus denk hieraan en haal ze door een snijmachine anders is de kans groot dat ze niet aan komen.

 Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook http://www.qrz.com  raadplegen. Daar staat ook vaak de Qsl manager vermeld. Even registreren en een account aanmaken en klaar.

Qsl voor landen die geen qsl bureau hebben gaan dus via een manager of direct, en moeten dus niet aangeboden worden om te versturen via het bureau zonder dat de qsl manager vermeld is op de kaart.

De actuele lijst van landen zonder qsl bureau is


3B8 – Mauritius

3B9 – Rodriguez Isl.

3C  – Equiatorial Guinea

3DA – Swaziland

4J:    AZERBAIJAN

5A  – Libya

5R  – Madagascar

7P:    LESOTHO

8Q  – Maldive Isl.

9L:    SIERRA LEONE

A3:    TONGA

A6   – United Arab Emirates

A9:    BAHRAIN

C2:    NAURU

C5:    GAMBIA

C6:    BAHAMAS

CN:    MOROCCO

D2  - Angola

D4:    CAPE VERDE

ET  – Ethiopie

EX  – Kyrgyzstan

FG  – Guadeloupe

FM  – Martinique

H4:    SOLOMON ISLANDS

HH,4V: HAITI

HV:    VATICAN CITY STATE

HZ  – Saudi Arabia

J5  – Guinea Bissau

J6  – St Lucia

J8  – St Vincent

PZ:    SURINAME

ST:    SUDAN

SU:    EGYPT

V3:    BELIZE

V4 – St Kitts and Nevis

V7:    MARSHALL ISLANDS

VP2E:  ANGUILLA

VP2M:  MONTSERRAT

VP8 – Falklands

VQ9 – Chagos Isl

XU – Cambodja

XW – Laos

XY-XZ: MYANMAR

YA – Afganistan

Z2:    ZIMBABWE

Z8 – S. Sudan

ZA:    ALBANIA

ZD7 – St. Helena

ZD8 – Ascension Isl

ZD9 – Tristan


 

Voor de actuele lijst van landen met en zonder qsl bureau kun je hier kijken

https://www.a63.org/activiteiten/dqb/no-buro.htm

http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html

Voor het vinden van een qsl manager kun je deze site gebruiken http://www.ik3qar.it/manager/

Voor het sorteren op landen geldt het volgende

Alles op letter volgorde dus van A t/m Z en daarna de nummers. Landen die verschillende prefixen hebben moeten bij elkaar onder de hoofd letter dus bv. Engeland heeft G maar ook M als prefix deze moeten onder de G. Amerika heeft vele prefixen A,K,N,W etc. deze kaarten moeten op de W gesorteerd worden op district nummer beginnen bij nummer 0 daarna 1 t/m 9. De eilanden met dezelfde prefix letters zoals Porto Rico KP4, NP4 moeten apart dit geldt voor alle eilanden buiten het vaste land dus ook bv Hawaï. Ook Rusland en de Ukraine moeten apart aangeboden worden omdat deze landen ieder een eigen qsl bureau hebben.

Heb je moeilijkheden met de prefixen dan vind je hier een lijst

 http://www.on4sh.be/ham/prefix.htm

Zijn er nog vragen dan kun je die stellen op de qsl avonden of een mailtje sturen naar pa3bls@amsat.org.

Rest mij nog jullie een goed dx jaar toe te wensen en dit alles in een goede gezondheid.

Erwin PA3BLS

 

 

 

13 Slotwoord

 

Hartelijk dank aan allen die hun bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van onze afdeling Waterland. Ik wens ik U allen een goed clubjaar toe in 2019 !

 

Bernard Kruithof, PD4BER, secretaris VERON afdeling Waterland, A56.

 

Ilpendam, januari 2019