1 Voorwoord

Als kerverse secretaris was aan mij de taak om het Jaarverslag samen te stellen . Met de inbreng van allen die daarom gevraagd waren is dat hopelijk gelukt . Dus nu ligt het jaarverslag over ons clubjaar 2015 hier voor U . Een jaar dat wij kunnen afsluiten met een nagenoeg gelijk gebleven ledenaantal , clubavonden met een vaste kern van bezoekers en mooie , interesante lezingen .

Stef Macrander PA0SJM , secretaris

2 Van de voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag over 2015. Het bestuur heeft gelukkig dit jaar maar weinig in persoon hoeven te vergaderen. De activiteiten buiten de clubavonden staan helaas op een laag pitje en ook van de kant van de scouting bleek er geen behoefte aan onze inzet. De bestuursleden worden allen een dagje ouder en dit geldt ook voor de leden. De continuïteit van de afdeling is dan ook een grote zorg van het bestuur maar wij nemen de zaken zo goed mogelijk waar. Gelukkig zijn er ook nog veel leden actief en de opkomst bij de lezingen dit jaar maakte wel duidelijk dat goede programma's op onze vereningingsavond een positief resultaat kunnen hebben.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel , in de PACC van dit jaar liet de afdeling toch weer zien dat de amateurs in Waterland actief verbindingen maken en zo kon er toch weer een prijsje op onze palmares worden bijgeschreven. 13 Deelnemers aan de PACC en een derde plaats in het landelijk klassement van ruim 50 afdelingen mag toch gezien worden. Het afdelingsklassement dat over vrijwel het hele jaar 2015 loopt laat de invloed van de iets

mindere condities zien maar we handhaven ons toch goed bovenin en als iedereen zou proberen één keer per maand een paar uurtjes mee te doen en zijn score op zou geven zou het stijgen goed mogelijk zijn ook al zit de concurrentie in het land bepaald niet stil.

Naast deze positieve punten moet het me toch van het hart dat de stijgende gemiddelde leeftijd van het bestuur mij wel zorgen baart; ik wil dan ook ieder die zich hierdoor aangesproken voelt vragen om er eens over na te denken of hij niet een klein keitje kan bijdragen aan de goede gang van zaken in de afdeling door ook eens een taak op zich te nemen dan wel zich als vrijwilliger beschikbaar te stellen voor die taken die het bestuur nu noodgedwongen wel moet laten liggen.

Eenn eerste vereiste voor een en ander is uiteraard zorgen dat je op de hoogte bent van wat er speelt en houd daarom altijd de site van de afdeling in de gaten, die door de webmaster zo voortreffelijk wordt bijgehouden.

Nico , PA0MIR

3 Bestuur 2015

Het bestuur in 2015 was als volgt samengesteld :

Nico v.d.Bijl, pa0mir , voorzitter.

Stef Macrander , pa0sjm , secretaris, ledenadministratie .

Pim Eijlander, pa5pex , penningmeester.

Jan Beijer, pa2els , materialen.

Gert Meinen , pa3aav , lid (tevens web-master van de afdelings-website)

Naast deze bestuursfuncties worden nog vier belangrijke functies binnen de club

vervuld :

Sietse Anema, pa4xa : redacteur van onze maandelijkse elektronische convo .

Erwin Kleis, pa3bls : QSL-manager .

Martin Ouwehand, pf9a : award manager “Waterland Award” en Waterland Cup “

Nico v.d. Bijl, pa0mir : verzorging van de leesmap.

4 Ledenbestand

Het ledenbestand bleef eerst constant , één nieuw lid erbij en helaas is één lid ons ontvallen . Maar het nieuwe lid heeft zich weer afgemeld om persoonlijke redenen . Op 10 januari 2015 had de afdeling 73 leden . Dus , per saldo eén lid minder .

5 Verslag Nieuwsbriefredacteur

In 2015 is de nieuwsbrief 10 keer verschenen en via de mail naar 61 voornamelijk leden van de afdeling Waterland verzonden. Het blijft jammer dat nog steeds ongeveer 30 leden niet te bereiken zijn, maar ik hoop dat zij de nieuwsbrief via onze website lezen? Ik blijf alle leden en lezers oproepen om in hun omgeving te kijken naar (slapende) leden en hen te bellen of te mailen met het verzoek om hun emailadres door te geven aan het bestuur of aan mij. Zo krijgen zij iedere maand ons nieuws en kunnen ze nog steeds besluiten om te blijven slapen, maar missen ze ook geen interessante items. Een jaarlijks terugkerend punt van zorg is de kopij. Zoals ik al meerdere keren gezegd heb, ben ik een beperkt schrijvende redacteur. Ik heb daar geen tijd voor en stel de nieuwsbrief dus samen uit de kopij die ik ontvang en waar mogelijk neem ik artikelen over uit de nieuwsbrieven van andere afdelingen. Maar geen kopij, dan blijft het een heel dun nieuwsbriefje. In 2015 is onze vaste leverancier Stef gelukkig nog steeds actief en productief en dus is een warm dank je wel op zijn plaats voor Stef. Ik hoop dat Klaas in 2016 zijn pen weer weet te vinden, ik mis zijn prachtige stukjes. Echt uit het leven gegrepen zoals we Klaas kennen. Om maar vast helderheid te verschaffen: ook in 2016 ben ik bereid om als nieuwsbrief radacteur op te treden. Als er een betere kandidaat is dan is dat natuurlijk ook prima. Nieuw bloed geeft nieuwe ideeën en dat betekent vooruitgang, dus wie o wie?

Rest mij iedereen een mooi “ radioactief ” 2016 te wensen en laat eens weten wat je van de nieuwsbrief vindt . Ik sta altijd open voor suggesties.

73's, Sietse (PA4XA) Redacteur A56

6 De website

De website wordt prima verzorgd en bijgehouden door Gert, PA3AAV. Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobby-relevante-) site dan kunt u contact opnemen met Gert, te bereiken onder pa3aav@veron.nl

7 Leesmap

Het afgelopen jaar hebben de deelnemers weer kunnen genieten van een uitgebreide leesmap die elke 2 weken in de bus ploft met interessante tijdschriften. Helaas zijn er weer enkele leden afgevallen en dat betekent ook dat er weer plaats is voor nieuwe deelnemers. Het aantal lezers begint wat kritiek te worden . Wil je ook meelezen ? Om de kosten hoef je het niet te laten en je kunt zo op de hoogte blijven van deze nationale en internationale publicaties. Degene die vóór je op de lijst staat brengt de map bij jou thuis en zelf lever je deze na een dag of 5 weer af bij de volgende . Nieuwe lezers zijn van harte welkom ! Belangstelling? Een e-mailtje naar pa0mir@veron.nl met naam, adres en telefoonnummer en Nico plaatst je ertussen op de lijst .

8 Waterland Award en Waterland Cup

Jaar overzicht Waterland Award en Waterland Cup.

In 2015 waren er geen aanvragen voor het waterland award. In begin januari was er een aanvraag voor de 40 p. stikker door LY3BY. Het Financieel jaar overzicht Waterland Award 2015. In kas 1-1-2015 : 41,28 Uit kas Wld cup 2015 : 11.00 Totaal in kas 31-12-2015 : 30.28

Waterland Cup.

Aan de Waterland Cup competitie kunnen alleen deelnemers van het Waterland Award deelnemen. Alle leden van de afdeling waterland zijn ook lid van het waterland award Het is een competitie waarbij maandelijks punten kunnen worden verzamelt door het werken met andere award leden, award houders, waterland rondes en bij het meedoen in de VERON contest competitie. In totaal kwamen er 34 leden in aanmerking voor punten. Alleen die stations die 100 of meer punten hebben gespaard ontvangen een klein bekertje en de winnaar een grote. De Waterland Cup werd gewonnen door Nico PA0MIR met 449 punten In 2016 gaat de Waterland cup competitie opnieuw van start

Volendam 16-12-2015. Waterland Award Manager M.Ouwehand PF9A

9 Afdelingscompetitie 2015

Beste Competitie Deelnemers

Hierbij het jaarlijkse verslag van de VERON contestcompetitie over het jaar 2015.Dit jaar zijn we op de vijfde plaats terechtgekomen. Hieronder de stand van de eerste vijf deelnemende afdelingen. Er deden in totaal 54 afdelingen mee en het totale aantal deelnemers bedroeg 458.Dit is een goede zaak voor de radiosport, ik hoor van contesters uit de VS dat ze met goede condities zelfs pile-ups krijgen vanuit Nederland.Voor de volledige stand kijkt U op

NR AFD NR. AFD.NAAM PUNTEN QSO'S DEELNEMERS
1 A27 De Kanaalstreek 1943 75077 20
2 A20 Kennemerland 1408 51933 12
3 A47 Zeeuws-Vlaanderen 1318 54867 9
4 A40 Twente 1311 53790 25
5 A56 Waterland 1245 48710 12

http://www.afdelingscompetitie.nl/

Een mooi resultaat voor de afdeling Kanaalstreek met een prachtige eerste plaats en met score die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De gezamenlijke inzet van alle deelnemers heeft gemaakt dat dit resultaat is behaald.

Let ook op de score van afdeling Zeeuws-Vlaanderen die behaald werd met slechts negen deelnemers. Hoe we het in onze eigen afdeling gedaan hebben kunt U zien in de tabel hieronder.De verschillen zijn aanzienlijk, dit komt omdat de meeste deelnemers alleen maar meedoen aan de PACC contest. De helft van de twaalf deelnemers heeft aan maximaal twee contesten meegedaan, de andere helft komt iets hoger uit, met als uitschieter Nico, PA0MIR die aan maar liefst 87 contesten meedeed.

CALL QSO's PUNTEN AANTAL
CONTESTEN
PA0MIR 11921 351 87
PA3AAV 28916 658 57
PA0CT 3594 107 27
PF9A 711 26 11
PA3HGP 1267 42 17
PD0RON 0 0 0
PA1FR 718 18 2
PD0LFJ 0 0 0
PE1ER 162 5 1
PA4XA 904 21 2
PE3HG 0 0 0
PA2SWL 60 2 1
PA3KVL 107 4 1
PE1DHN 0 0 0
PA5GR 0 0 0
PD3BL 34 1 1
PA5PEX 0 0 0
PH4E 330 10 3
TOTAAL 48394 1245 210
JAAR QSO's PUNTEN DEELNEMERS
2004 32509 471 18
2005 40809 1174 17
2006 29982 886 20
2007 29126 846 19
2008 33994 998 17
2009 59247 1754 20
2010 4497 1285 17
2011 45828 1249 14
2012 56140 1544 18
2013 51493 1397 17
2014 38963 1064 16
2015 48394 1245 12

.Hierboven een tabel met daarin de resultaten van de afgelopen twaalf jaar .

En hieronder een grafische weergave waarin goed te zien is dat een hoog aantal deelnemers niet altijd hoeft te betekenen dat er ook veel verbindingen worden gemaakt. De resultaten spreken voor zich. Wilt U een gedetailleerd overzicht van Uw prestaties over de afgelopen jaren kijk dan op:

www.veronwaterland.nl/contest.htm

Heeft U vragen over de contest competitie, deelname hieraan of contesten in het algemeen, stel ze aan de leden van het afdelingsbestuur en U wordt verder geholpen.

Rest mij nog alle deelnemers hartelijk te bedanken voor de getoonde inzet en wens ik iedereen een gelukkig en gezond 2016 .

Gert, PA3AAV

10 de Waterlandronde

Op de vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur

plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD. De 1e operator is André, PA3HGP. Deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door andere leden die als rondeleider optreden. Maar er is natuurlijk altijd plaats voor nog meer ronde leiders. Opgemerkt dient te worden dat in het algemeen door een min of meer vaste kern van deelnemers zich inmeldt .

11 Activiteiten

In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend hebben we elke maand, afgezien van het zomerreces, onze clubavonden kunnen houden. Het gemiddelde aantal leden dat de afdelingsavonden bezocht lag tussen de 15 en 25 .

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari hebben we het jaar ingeleid onder het genot van een hapje en een drankje . De jaarvergadering + bestuursverkiezing in februari bracht ons een gewijzigd bestuur. Nico , PA0MIR en Stef, PA0SJM nemen de functie van resp. voorzitter en secretaris waar . Er zijn verder diverse lezingen gehouden op onze maandelijkse clubavonden (zie verslag van de Voorzitter).

12 QSL Manager

Hierbij het Jaar Verslag van de QSL Manager Zoals iedereen heeft kunnen merken word de levering van kaarten naar de regio vanaf het qsl bureau onregelmatig. Ook gebruikt men vaak evenementen waar je dan als qsl manager je kaarten kunt ophalen, die dan weer niet aansluiten op onze bijeenkomstdagen. Dit alles onder de noemer van lagere kosten omdat er steeds minder leden zijn, zijn de inkomsten ook lager en moet er ergens op bezuinigd worden. Dit is de reden dat er niet altijd kaarten zijn op de bijeenkomsten.

In 2015 heeft de afdeling weer zijn best gedaan wat betreft het versturen van qsl kaarten, uit het overzicht van het qsl bureau in Arnhem blijkt dat wij 6954 kaarten hebben verstuurd naar Arnhem en er 4306 terug hebben gekregen.

In vergelijking met de Zaanstreek naar Arnhem 1419 terug 1323

Er valt nog steeds iets te verbeteren aan het aanbieden van qsl kaarten door de leden omdat niet iedereen de kaarten netjes sorteert op land etc. Ook worden landen met verschillende prefixen niet bij elkaar gestopt, en wordt qsl voor landen aangeboden die geen qsl bureau hebben en dus via een manager of direct moeten. Voor het vinden van een qsl manager kun je deze site gebruiken http://www.ik3qar.it/manager/

Er zijn ook amateurs die te grote kaarten hebben ( A4 in vieren ) deze zijn zeer lastig op te sturen omdat de doosjes een standaard maat hebben dus denk hieraan en haal ze door een snijmachine anders is de kans groot dat ze niet aan komen.

Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook http://www.qrz.com raadplegen. Daar staat ook vaak de QSL-manager vermeld.

Voor de actuele lijst van landen met en zonder qsl bureau kun je hier kijken http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html

Voor het sorteren op landen geldt het volgende

Alles op letter volgorde dus van A t/m Z en daarna de nummers. Landen die verschillende prefixen hebben moeten bij elkaar onder de hoofd letter dus bv. Engeland heeft G maar ook M als prefix deze moeten onder de G. Amerika heeft vele prefixen A,K,N,W etc. deze kaarten moeten op de W gesorteerd worden op district nummer beginnen bij nummer 0 daarna 1 t/m 9. De eilanden met dezelfde prefix letters zoals Porto Rico KP4 ,NP4 moeten apart dit geld voor alle eilanden buiten het vaste land dus ook bv Hawaï. Ook Rusland en de Ukraine moet apart Heb je moeilijkheden met de prefixen dan vind je hier een lijst

http://www.on4sh.be/ham/prefix.htm Zijn er nog vragen dan kun je die stellen op de qsl avonden of een mailtje sturen naar : pa3bls@Amsat.org Rest mij nog jullie een goed dx jaar toe te wensen en dit alles in een goede gezondheid.

Erwin PA3BLS

13 Slotwoord

Het afgelopen jaar is nogal rustig voorbij gegaan . Misschien met wat minder activiteiten , maar we hebben alle keren gezellige bijeenkomsten gehad in ons clubgebouw van de Hengelsport Vereniging . Er stonden veel lezingen op het programma en eigenlijk zou het wel mooi zijn als er wat meer mensen deze kwamen bijwonen . Immers het voortbestaan van onze afdeling is alleen gewaarborgd als er ook inbreng komt van de leden . Hopelijk gaat dat in 2016 gebeuren . Het nieuwe bestuur wens ik veel succes toe .

En … wens ik U allen een goed clubjaar toe in 2016 !

Stef Macrander , PA0SJM , secretaris VERON afdeling Waterland , A56 .

Edam , januari 2016