VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Februari 2010 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA1XA)

  2. Verenigingsavond Februari (Bestuur)

  3. Bericht van de QSL manager (PA3BLS)

  4. Condensator Lektester (PA0SJM)

  5. PLC Homeplugs in de computertotaal (PA0MIR)

  6. Nawoord (PA1XA)

1. Voorwoord

De jaarvergadering staat weer op het programma. Doorgaans een bijeenkomst waar niemand naar uit kijkt, maar hij is wel belangrijk. Eén keer per jaar kunnen wij, de leden, het bestuur om verantwoording vragen en om de plannen voor 2010. Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om als bestuur altijd die kar te moeten trekken. Bedenken is één, maar het ook zelf dan moeten uitvoeren is twee. Dat is de praktijk, er zijn maar een paar leden die altijd klaar staan om de afdeling te ondersteunen en dat blijft een probleem. Ook bestuursleden doen het werk in hun vrije tijd en daar is niet altijd tijd in overvloed. De afdeling is er voor de leden, DOOR de leden. Maar zo werkt dat niet helaas.

Kom wel morgenavond en denk mee hoe we met de beschikbare tijd en middelen toch een leuk amateurjaar ervan kunnen maken. Mijn waardering is er voor dit bestuur, maar ook puntjes van kritiek. Want waarom staan de afdelingsberichten niet in de Electron? En waarom hebben we zo weinig lezingen? Ik zal deze puntjes morgen aan de orde stellen, maar niet alleen deze vragen stellen maar ook voorstellen doen om verbetering te brengen. Daar helpen wij, de leden, het bestuur mee. Dus denk nog even na vandaag en morgen en kom met waardering en positief kritische geluiden, daar wachten we allemaal op.

2. Februari bijeenkomst

Op de bijeenkomst van 1 februari staat de ledenvergadering op de rol. Het bestuur zal weer verantwoording afleggen en als het goed is hebben alle leden het jaarverslag ontvangen en zal er morgen weinig nieuws zijn, maar bespreken moeten we het wel. De bestuursvergadering staat weer op de rol, heb je je al opgegeven? Of al nagedacht over hoe je je nuttig kan maken dit jaar, kom morgen en meldt het ons. Kom dus naar het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is Joop er om ons van natjes en droogjes te voorzien en kan je de QSLkaarten brengen en halen bij onze plv. QSLmanager, Sietse, PA1XA.

3. Bericht van de QSL manager

Hierbij weer een jaar overzicht van uw qsl manager. In 2009 werd er weer een grote hoeveelheid Qsl kaarten verstuurd en ontvangen. Het aantal kaarten wat ontvangen werd uit Arnhem voor:

Waterland 20.798 gram = 6930 stuks

Zaanstreek 6.992 gram = 2331 stuks

Het aantal verzonden kaarten naar Arnhem

Waterland 33.474 gram = 11.158 stuks

Zaanstreek 5.950 gram = 1.984 stuks

Jan PA0VSS de hoofd Qsl manager van R46 houd dit tot op de gram bij vandaar deze aantallen. Er word door hem uit gegaan van 3 gram per kaart dus het kunnen er nog meer zijn. Ten opzichte van de Zaanstreek lopen wij ver voor en dat zal dit jaar door Purmerend 600 alleen maar toenemen zo schat ik in.

Waar ik nog wel een paar opmerkingen over wil maken is ten eerste het sorteren van de kaarten. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om de kaarten aan te leveren zoals je de stations gewerkt hebt maar leg ze even op letter volgorde dat zou mij al veel tijd besparen om alles uit te zoeken. Ook wil ik de mensen die een zeer slecht handschrift hebben erop attenderen om wat meer tijd aan het invullen van de call te besteden. Ik ben een zendamateur en kan meestal wel een call ontcijferen maar bedenk dat op de meeste QSL Bureaus gewone mensen zitten die geen zendamateur zijn en als iets niet te lezen is de kaart op een stapel beland die misschien te zijner tijd eens word uitgezocht. En dat kan toch niet de bedoeling zijn als je de kaarten verstuurd. Dus wat meer aandacht of printen zou een optie kunnen zijn.

Zorg ook dat bij bijzondere call's de qsl manager erbij staat omdat anders de kans groot is dat de kaart nooit aankomt. En niemand wil toch die kaart van dat unieke land of die speciale prefix missen.

Kijk ook of er in dat speciale land een qsl bureau is als dat niet zo is moet de kaart meestal direct of via een manager. De lijst van landen zonder qsl bureau kunnen jullie vinden op de website van de afdeling waterland onder het kopje qsl service. Hier vinden jullie tevens elke maand voor de verenigingsavond de info of er qsl kaarten voor iemand zijn.

Verder wil ik vragen aan de volgende amateurs om hun kaarten op te halen anders zal ik gedwongen zijn de kaarten terug te moeten sturen zijnde niet geïnteresseerd.

Dit zijn de call's die de kaarten moeten ophalen

PA0EDOPA0HZP PA1HHPA1MM PA3CJVPA3CLYPA3CQS PA3FJJPA3GFSPA3GLS PA4EM PD0RRC PD4ELI PE1BFLPE1BXRPE1PZTPE1RPOPE1SAS PE2ELS PE5GK PH1K PH3BDJ

De bovenstaande call’s wil ik verzoeken hun kaarten op te halen dit moet toch wel 1 keer in het jaar lukken. Mochten er bij deze call’s mensen zijn die geen qsl kaarten meer willen ontvangen laat het mij weten dan stuur ik ze gelijk terug als er kaarten binnenkomen. Ik houd de kaarten van deze call’s nog tot april 2010 in mijn bezit en daarna gooi ik ze uit de koffer en neem ze niet meer mee op de avonden.

Erwin Kleis (PA3BLS)

Qsl manager Waterland R46w

pa3bls@amsat.org

4. Condensator Lektester

Veiligheidswaarschuwing

In de door mij gepubliceerde schakeling van de condensator lektester in de nieuwsbrief van december 2009 wil ik graag een wijziging aanbrengen om de veiligheid van het apparaatje te verbeteren.

Er worden 2 weerstanden gebruikt van 510 kOhm waarop de netspanning wordt aangeboden . Uit veiligheidsoverweging is het beter om deze weerstanden op te delen in elk 2 stuks van bijv. 220 kOhm en 330 kOhm. Verder is de stroom zo klein dat er geen enkel gevaar is te verwachten bij aanraken van de meetklemmen. Dat u het maar even weet!

Stef . pa0sjm .

5. PLC homeplugs

N.a.v. een artikel in de computertotaal, heb ik een reactie geschreven over het juichende gebruiksrapport van PLC homeplugs. Ik wil jullie deze reactie en de reactie van de redacteur niet onthouden.

“Geachte heer, In het algemeen neem ik met genoegen kennis van uw publicatie en soms kan ik daar ook nog wel iets nuttigs uithalen. Echter het tamelijk juichende artikel over het gebruik van homeplug apparatuur, zonder daarbij te wijzen op de grote nadelen die hieraan verbonden zijn, gaat in mijn ogen alle grenzen te buiten. U bent in deze slechts een doorgeefluik van de commercie, die graag haar in vele opzichten ontoereikende apparatuur weliswaar voorzien van CE sticker, maar daarom niet minder ondeugdelijk in de gebruikelijke stadse settingwil afzetten. Ik raad dan ook iedereen die tot gebruik van deze spullen (in mijn ogen eenvoudig technische rommel, gelet op de achterliggende techniek) zou willen overgaan aan, bij aanschaf van de apparatuur in de winkel een demonstratie te vragen en daarbij een eenvoudige draagbare radio mee te nemen en te luisteren welk effect het inschakelen van deze apparatuur heeft op de ontvangst, zowel op middengolf als op kortegolf en fm. Een opmerking die hier in ieder geval thuis hoort is dat deze apparatuur indien deze storing veroorzaakt in de ontvangst door de eigenaar buiten bedrijf zal moeten worden gesteld en dat er voor storingen tijdens het gebruik door externe zendapparatuur (b.v. draadloze telefonie) geen recht bestaat op ongestoord gebruik. Dezelfde redenen die het toepassen van internet via het stopcontact (zgn. PLC) onwenselijk en veelal onbruikbaar maakten zijn ook bij gebruik van homeplug van toepassing. De bestaande huisinstallaties zijn veelal onvoldoende afgeschermd (helaas liggen de leidingen niet meer in metalen maar in PVC buizen) en kunnen een bron van storing opleveren bij het superponeren van een HF signaal op de 50 Hz leidingen.

Ik hoop dat u hieromtrent in ieder geval een correctie kunt opnemen in uw eerstvolgende nummer

m.vr.gr.

N.W.F. van der Bijl” “Goedemiddag,

Mooi te horen dat iemand met gedegen technische achtergrond onze artikelen leest en waardeert. Jammer dat mijn artikel over Homeplug bij u deze wrevel opwekt. Het 'probleem' (en dat is tegelijk ook onze kracht) is dat het hele artikel gebaseerd is op mijn eigen ervaringen. Ik heb hier thuis nu mijn 2e generatie Homeplug netwerk en ik weet dat er claims zijn over verstoring van radioontvangst, maar zelf heb ik het helemaal niet. Logisch, niet op de cairadio, maar ook niet op de twee radio's op de kinderkamers die nog wel gewoon hun signaal uit de lucht plukken. Daarmee is het dan voor mij lastig een waarschuwing te geven als ik het zelf niet kan reproduceren. Daarom dus dat die melding in het artikel ontbreekt.

Ik denk dat Homeplug een goede aanvullende techniek is. Hier in huis hadden we bijvoorbeeld problemen met de wireless ontvangst op de Macbook van mijn vrouw op haar studeerkamer en op de WII in de huiskamer. Beide krijgen nu een goed signaal via het stroomnet. Bij familie heb ik het ingezet om een schuurtje te voorzien van internet. Ik hoop ook dat dit vooral is overgekomen met het artikel. Dank voor uw reactie,

mvrgroet

Edmond Varwijk (freelance medewerker Computer!Totaal / Tips & Truc)s”

6. Slotwoord

Dit was hem dan weer. Hij is wat kort, maar iedereen heeft ook al het papieren jaarverslag in zijn of haar brievenbus ontvangen, dus dit is een beetje een toetje. Ik ben wel door mijn kopij heen en hoop dat er voor maart weer wat wordt aangeboden. Zonder kopij wordt de nieuwsbrief nog kleiner!

Deze maand is natuurlijk wel weer het jaarlijkse hoogtepunt op contest vlak, de PACC. Dit is je kans om eens een pileup mee te maken en natuurlijk kan je met een uurtje contesten een paar puntjes voor de contest competitie bij elkaar werken. We hebben in 2009 gewonnen en verdedigen nu dus de titel, daar is iedereen voor nodig en ieder puntje, want heb je gezien hoe close het was met Friesland. Ieder puntje telt!!!

Tot de volgende keer en best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur