VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. April 2010 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

 1. Voorwoord (PA1XA)

 2. Verenigingsavond April (Bestuur)

 3. PC600P (Bestuur)

 4. Plasma TV (PA1FR)

 5. Regionale bijeenkomsten (HB Veron)

 6. Nawoord (PA1XA)

1. Voorwoord

Het is een beetje laat, maar ik hoop net op tijd, de nieuwsbrief voor April. Morgen worden zoals gewoonlijk de voorstellen van de VR besproken en in stemming gebracht. Doorgaans niet echt spannend, maar wel belangrijk. Het HB heeft namelijk maar uit te voeren wat de ledenraad besluit. Natuurlijk heeft het HB daar een zeer belangrijke inbreng in, maar zeggenschap hebben we zeker met z’n allen. Komen dus!

Frans heeft een prachtig verhaal gemaakt over zijn ervaringen met een storende plasma televisie bij de buren. Wat een verhaal en zo kan je zien dat de aanhouder (gelukkig) doorgaans wint.

Verder zijn er vorig jaar weer zes regionale bijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de afdelingen overleg met het HB over de lopende en toekomstige zaken. In deze nieuwsbrief vindt je een onverkorte weergave van de antwoorden van het HB van de Veron op de tijdens deze bijeenkomsten gestelde vragen. Misschien nog input voor morgenavond?

Dus let op: MORGENAVOND is de verenigingsavond. Graag tot dan.

2. April bijeenkomst

Zoals al eerder aangekondigd is de eerst komende club avond niet op maandag 5 of 12 april maar op dinsdag 6 april. De vermelding bij de rubriek “Komt u ook” in Electron waarbij 12 april staat kon niet meer worden gewijzigd omdat de copij 2 maanden van tevoren ingestuurd moest worden, helaas.

Dinsdag 6 april (morgen) worden de Verenigingsraad voorstellen besproken die op de a.s. VR ter stemming aan de afdelingsvertegenwoordigers worden voorgelegd. Het is dus zeker van belang uw stem te laten horen! Kom dus naar het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is Joop er om ons van natjes en droogjes te voorzien en kan je de QSLkaarten brengen en halen bij onze QSLmanager, Erwin, PA3BLS.

3. PC600P

Vanaf 1 mei t/m 27 mei zal PC600P voor de tweede keer actief zijn. Afgezien van het gebruik van deze special event call in de Waterland ronde op de vrijdagavond v.a. 21.00 uur kunt u zelf gedurende deze periode ook van deze call gebruik maken (zie de voorwaarden zoals deze eerder genoemd zijn in een voorgaande convo). Belangstelling? Neem dan contact op met onze voorzitter Nico v.d. Bijl, PA0MIR, of onze 1st netcontroller van de Waterland ronde, André Heijm, PA3HGP.

73, Menno Putman, PE1LDZ, secretaris.

4, Storing van de plasma TV van mijn buurman…

Ter lering en vermaak…

Eind februari 2009 bemerkte ik dat diverse amateur HF banden ernstig gestoord werden met een pulsstoring waardoor er een gemiddelde S9 of meer op de banden 160 tot en met 20 meter werd veroorzaakt en het werken in modes zoals CW, digi en SSB nagenoeg onmogelijk werd.

Nu is het in een woonwijk al lastig om storingsvrij de hobby te kunnen bedrijven door de RFI storing veroorzaakt door PLC adapters voor de PC, Leden spaarlampen en dimmers maar ondanks deze ellende kon er toch nog gewerkt worden op de HF banden. Helaas… doordat mijn directe buurman een plasma TV van 50 inch had aangeschaft, werd mijn ontvangst op

de HF banden geconfronteerd met storing tussen de S5 en S9. als het apparaat werd ingeschakeld en dit gebeurde zeeeer regelmatig en zeeeer lang met drie opgroeiende kinderen die Bollywood wilden zien !

Na vaststelling van de storingsbron en locatie met een oud draagbaar MG/LG/KG radiootje heb ik de buurman van de overlast in kennis gesteld en deze reageerde gelukkig positief; daar moest wat aan gedaan worden en of ik dat dan maar wilde oppakken.

Al erg blij met deze medewerking heb ik eerst namens de buurman een brief opgesteld naar de leverancier van de TV met de storingsklacht en het verzoek om hieraan zo spoedig mogelijk een einde te maken. De leverancier reageerde snel en zou contact opnemen met de producent van de TV in Nederland hetgeen resulteerde met een telefoontje dat men vanuit de Nederlandse vestiging actie zou nemen op deze klacht.

Inmiddels was het al mei 2009 geworden en kon ik mijn hobby nauwelijks meer uitoefenen. Begin juni 2009 werd plotseling door het Service Center Purmerend, een andere voedingsunit in de plasma TV geplaatst in opdracht van de producent, helaas zonder enig resultaat; de RFI storing bleef op volle kracht aanwezig. Commentaar van de service medewerker; dit ligt niet aan de voeding maar aan de aansturing van het plasmascherm… Hij zou rapporteren en informeren. Half juni 2009 komt medewerker Service Center deze print vervangen maar ook nu zonder resultaat. Hij zou de producent in Nederland informeren…

Inmiddels was ik dit hele gedoe meer dan zat en heb ik telefonisch contact opgenomen met de Nederlandse vestiging van de producent over het probleem, de afhandeling en de resultaten hetgeen als oplossing gaf dat het Service Center de producent en mij berichtte er geen brood meer in te zien en reparatiepogingen stopte en dat de zaak in onderzoek was (en bleef…) bij de productmanager van de producent . Half juli bleek bij navraag mijnerzijds dat de verantwoordelijke man op vakantie was en dat ik nog maar even moest wachten.

Hierop heb ik het Agentschap Telecom geïnformeerd en mijn klacht daar gedeponeerd.Helaas was ook hier de verantwoordelijke medewerker op vakantie waardoor ook nu weer gewacht moest worden tot deze tijd voor de zaak had.

Maar zie… begin september komt toch weer het Service Center Purmerend opdagen met een splinternieuwe en grote plasma TV die helaas net zo hard stoorde als de huidige en dus linea recta terug in de doos naar de producent ging.

Begin oktober 2009 komt een medewerker van Agentschap Telecom een elektromagnetische stralingsmeting uitvoeren waarbij blijkt dat de plasma TV op de middengolfband en diverse kortegolf (amateur) banden een hoog RFI stralingsniveau heeft. De AT medewerker zou een rapport van bevindingen aan de producent doen toekomen.

Eind november 2009 wordt ik gebeld door de AT medewerker dat hij het meetrapport met de producent had doorgenomen en dat er door de producent een definitieve oplossing zou worden gevonden voor deze klacht. Duidelijk was evenwel geworden dat de aard van de RFI storing niet exemplarisch was maar in de gehele serie plasma TV’s werd gevonden.

En oh wonder, half februari 2010 kreeg mijn buurman de uitnodiging om een nieuwe LCD TV van de producent uit te zoeken die dan gratis in de plaats kwam

van de huidige storende plasma TV. Het werd een nog groter 55 inch scherm dat na plaatsing gelukkig geen RFI storing meer op de amateurbanden veroorzaakte.

Eind goed, al goed al moet gezegd worden dat het toch erg lang heeft geduurd voordat de zaak opgelost werd; precies een jaar! Dank voor het geduld van de buurman die zijn plasma TV een aantal keren opengemaakt zag worden en ook de metingen in zijn huis toestond.

Ondanks alles ook dank voor de leverancier en producent van de TV die gezorgd hebben dat er uiteindelijk toch een oplossing kwam.

Ik hoor nu weer goede signalen op de amateurbanden en hoop dat dit zo blijft!

Frans, PA1FR

5. Resultaat regionale bijeenkomsten 2009

VERON Hoofdbestuur, PA0ABY

(T)
0334559631
(E)
paoaby@veron.nl

Aan de besturen van de afdelingen van de VERON Amersfoort, 24 maart 2010

Nog niet (volledig) beantwoorde vragen aan het Hoofdbestuur gesteld tijdens de RB 2009

1. Inleiding

Op 23 november 2009 werd op een zestal plaatsen in het land de regionale bijeenkomst 2009 gehouden. In onderstaande notitie zijn de vragen verzameld die door de VERON afdelingen aan het hoofdbestuur zijn gesteld, op een waarvan ter plaatse geen volledig antwoord op kon worden gegeven.

2. Wat heeft de VERON te bieden?

Kan de VERON bemiddelen bij dienstverlening aan amateurs? (A25) Functie VERON is nu het faciliteren van o.a. kennisbank c.q. consultancy

Is het mogelijk dat de VERON op consultancy basis een bureau contracteert die de belangen behartigt voor amateurs met antenneplaatsingsproblemen?

Antwoord HB: De VERON heeft een eigen handleiding opgesteld voor het oplossen van antenneplaatsingsproblemen. Deze moet in principe voldoende zijn om de leden wegwijs te maken in deze (inderdaad lastige) materie. De auteur PA0GMM is in moeilijke gevallen evt. rechtstreeks te benaderen voor nadere uitleg en/of advies. De VERON huurt geen bureaus in op consultancy basis omdat leden via de genoemde handleiding zelf goed hun juridische positie t.o.v. de gemeente en/of de verhuurder moeten kunnen beoordelen en het vervolg inschatten. Als er evt. een advocaat moet worden ingehuurd om juridische procedures te voeren, dan moet de betrokkene dit zelf afwegen en doen. Bij zaken als aanleg van de antenne installatie en al of niet verplichte aarding van installaties zijn er voldoende technisch gespecialiseerde bedrijven bekend om dit in opdracht van de amateur zelf te kunnen uitvoeren.

Waarom duurt het antwoord op door de VERON bij de beleidsmakers aangekaarte structurele problemen zo lang? Gedoeld wordt op DGPS, storingen, EMC, plaatsingsproblemen, e.d. We horen weinig terug en vaak duurt het lang voordat duidelijkheid bestaat of we bepaalde banden mogen gebruiken.

Antwoord HB: via het reguliere Amateuroverleg worden dergelijke problemen door ons trouw neergelegd bij het Agentschap Telecom. We hebben daar echter te maken met “de ambtelijke molens” of met andere instanties waarop het wachten is, zoals instanties die eerst frequenties moeten vrijgeven alvorens ze voor amateurgebruik beschikbaar komen (bijv. Defensie). (A25) Zou de EMCcie. (hoewel zeer actief) meer kunnen doen in de bemiddelingssfeer en niet alleen maar technisch advies geven?

Antwoord HB: Een klacht is een officiële melding aan de overheid. Informatie over de afhandeling wordt niet aan derden verstrekt. De EMCEMF commissie adviseert in geval van storingsmeldingende indieners gebruik te maken van het VERON storingsformulier. Tevens is het zaak van alle correspondentie met het Agentschap Telecom een afschrift naar de commissie te sturen.De commissie is zo in staat het proces te volgen. Indien reactie van AT te lang uitblijft adviseren wij de klager een klacht in te dienen. Het beleid van AT is er op duidelijk op gericht dit soort klachten te voorkomen. Onze ervaring is dat de problemen dan snel worden opgelost. Indien noodzakelijk kan de voorzitter van de commissie direct in kontakt treden met de voorzitter van het amateuroverleg. De commissie geeft in de praktijk dus zowel technischals procedureel advies.

3. Nieuw beleid

Wat is inhoud van het nieuwe beleid om de E van Experimenteel (in VRON) meer te promoten?

(A25) En wanneer is dit nieuwe beleid er? (via kaderdag en Regiodag) of komt er een Beleidsnota ?? (A36) het duurt allemaal te lang , projecten voordragen, onderdelen bestellen, bouwen is experimenteren en kan snel (A22). Wat is beleid: lange termijn: wel/geen middelen, wel/geen universiteit, wel/geen jeugdgroepen; korte termijn : actuele projectjes, technische ondersteuning. (A25) hier staat een onderwerp zonder inhoud.

Antwoord HB: kennelijk is het nieuwe beleid nog onvoldoende bij afdelingen overgekomen. Het HB zegt toe het nieuwe beleid nogmaals in een leesbare en handzame vorm onder de aandacht van de afdelingen te brengen en hier in de komende VR 2010 in de speech van de algemeen voorzitter aandacht aan te besteden.

4. BT en ATOF’s

Er wordt opgemerkt dat een afdeling wel een machtiging kan aanvragen en een stichting niet (info AT), dus wordt men gedwongen als individu een BT machtiging aan te vragen. Hoe kan in dit geval een stichting bescherming bieden tegen risico's als de BT op naam van een individu staat? Een WA verzekering ten behoeve van een BT kan niet door een afdeling worden aangevraagd want een lokale afdeling is geen rechtspersoon, moet dus door een lid gedaan worden? Gevraagd wordt of het HB uit kan (laten) zoeken hoe dit juridisch zit, wellicht kan PA0GMM hier antwoord op geven.

Antwoord HB (Guido van den Berg, PA0GMM): De aanbevolen constructie is als volgt. Een natuurlijke persoon moet als zendamateur de machtiging voor een repeater of baken bij het Agentschap Telecom aanvragen. Deze persoon is na verlening hiervan de vergunninghouder. Deze vergunninghouder kan vervolgens voor een daartoe op te richten stichting het betreffende relais of baken gaan beheren. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn, zoals het afsluiten van verzekeringen en het evt. treffen van voorzieningen. Deze kosten moeten lokaal / regionaal worden opgebracht, dus niet door de VERON als landelijke vereniging.

Wij zeggen als VERON ook niet dat de financiering van de afdelingen moet komen. De achtergrond hiervan is onder andere dat de VERON geen verplichtingen jegens derden wenst aan te gaan voor lokale zaken waar het HB geen zicht op heeft, zoals bijvoorbeeld verplichtingen uit een contract met de eigenaar van een gebouw waar het relais wordt geplaatst. Een onafhankelijke stichting kan een relaisstation exploiteren en een contract aangaan met de eigenaar van een gebouw. Daarnaast kan de stichting een verbintenis aangaan met een natuurlijk persoon die voor de stichting het relais beheert. Hij kan bestuurslid zijn of een medewerker van de stichting. Die persoon zal tevens de vergunninghouder zijn. Ook is het mogelijk een vereniging op te richten die zelf de vergunninghoudster wordt. De leden van de relaisvereniging bepalen het beleid en uit de contributie worden de kosten bestreden.

5. VR 2010

(A36) Hoe kan de effectiviteit van de VR worden vergroot? (A25) ziet geen meerwaarde in de VR: we hebben zonder resultaat veel voorstellen ingediend. Andere afdelingen worden op de VR behoorlijk de grond in geboord. Een voorstel dient een eenduidige uitleg te hebben!

(A36) Worden andere manieren om b.v. via regiovergadering iets voor te bespreken voldoende benut? Samen sta je sterk (A25). Waarom is de VR verworden tot een “ hamercircus”? Het zou veeleer de plek moeten zijn om de toekomst en het beleid te bediscussiëren. Tegenopmerking: (A53) je kunt niet met 60 afdelingen tegelijk discussiëren. (A25). De VR is wel de enige plek waar we met z'n allen bij elkaar komen! (A35) Afdelingen met gelijkgestemde ideeën moeten voorafgaande aan de VR onderling communiceren. Op zijn minst is de aanwezigheid op de VR noodzakelijk! (A35). Een mening over onderwerpen kan veranderen, dus vele voorstellen worden opnieuw ingediend (A35) vb FUN bus c.q. Jeugdbeleid, dat is al 2x afgestemd (A25).

Antwoord HB: Als voorstellen voorafgaande aan een VR bij andere afdelingen draagvlak kunnen verkrijgen, dan bespoedigt dit de afhandeling op de VR, zonder dat een “ hamercircus” behoeft te ontstaan. Het vooraf zoeken van steun is dus aan te bevelen. Het staat afdelingen in principe vrij opnieuw voorstellen in te dienen die bij een vorige VR zijn afgestemd, maar het HB ziet eerder uit naar vernieuwende ideeën die het radiozendamateurisme fundamenteel verder brengen.

6. Machtigingen, overleg met het AT

(A25) Wil het HB in het overleg met AT vragen wat het beleid is ten aanzien van uitgifte van PI4 calls aan amateurs die daar geen recht op hebben?? (A36) Kunnen wij duidelijkheid krijgen over wat wel en niet mag??

Antwoord HB: wij zullen dit nagaan!

7. Jeugdbeleid

 1. Wat zit er in een pakket om de afdelingen te benaderen? Eerst pakket samenstellen om de afdelingen te enthousiasmeren. Huidige beleid is niet concreet genoeg.

 2. Waarom wordt afdelingen “ het pistool op de borst” gezet? Steun in de rug bij het vinden van jeugdleden en een coördinator wordt gemist! (A25)

 3. N.a.v. jeugdbeleid: is eigen callsign scholen nuttig?

Antwoord HB:

 1. het pakket zal bevatten: een lesbrief, een voorbeelddocument ”hoe kom ik een school binnen?”, een aanbevolen bouwpakket met uitgebreide documentatie daar over.

 2. De jeugdcommissie houdt dit voorjaar over het land verspreideen viertal workshops voor afdelingen. Daarin zal nader worden ingegaan op het profiel van de jeugdcoördinator en het vinden van mensen binnen een afdeling die met jeugd willen werken. Er komt dus steun vanuit het HB. Er is geen sprake van een “ pistool op de borst”. Wel dringt het HB aan op het maken van voortgang op dit terrein. De vergrijzing van verenigingen als de VERON is een serieus probleem. De doelstelling is dat over 5 jaar het ledenbestand voor 10% uit jeugdleden bestaat. Zelfs deze ambitieuze doelstelling is in feite nog heel bescheiden. Afdelingen wordt gevraagd dit probleem serieus onder ogen te zien.

8. Kennis in afdelingen bundelen

 1. (A25) Waarom wordt niet gewerkt via de website?.

 2. Komt er een formulier welke naar de afdelingen wordt gestuurd?

 3. Komt er wat over in de Electron?

 4. Is de inventarisatie strak te formuleren?

Antwoord HB: wij zijn ervan overtuigd dat we binnen de vereniging heel veel kennis in huis hebben die we moeten zien te bundelen en beter toegankelijk moeten maken voor de overige leden. Dit is een lastig onderwerp omdat:

 • er behoefte bestaat aan openbare platforms waarop specifieke radiokennis kan worden gedeeld. Op deze platforms delen ham's hun praktijk ervaringen bijv. schakelingen, antennes en propagatie. Er wordt op de diverse openbare internetforums al veel kennis uitgewisseld. De vraag rijst of het HB dan zelf nog platforms moet gaan opzetten, bijv. op een alleen voor leden toegankelijk deel van de eigen website. De VERON wil immers ook meerwaarde bieden voor het lidmaatschap (door een “alleen voor leden” deel in te voeren).

 • diverse afdelingen hun kennis zelf reeds publiceren via hun eigen websites en convocaties.

Het HB ziet het bundelen van kennis als het eindproduct van een organisatieslag die eerst gemaakt moet worden. Het HB denkt nog na over de manier van het verzamelen van de aanwezige kennis en de rubricering van onderwerpen. Er zijn ook afdelingen in het land die zich spontaan aanbieden om standaardwerken te schrijven (zoals A31). Dit aanbod staat los van de bekende cursusboeken N en F, het Vademecum en de klassieke uitgaven zoals het ARRL handboek, Rothhammels Antennenbuch, etc. Het HB wil zelf geen initiatieven voor standaardwerken nemen, maar ondersteunt initiatieven op dit gebied van harte.

9. Opleiding zendexamen: hoe in uw afdeling beter te regelen?

 1. Hoe motiveer ik leden om wat te doen?

 2. Zijn een hoop leden niet alleen maar lid om het Electron te kunnen ontvangen?

 3. Behoefte cursusmateriaal?

i. Ncursus, boek is goed, indeling slecht. Vertaaltabel met verwijzingen door het hele boek heen wat moeilijk leert. Systematisch zit het boek ook niet goed in elkaar.

ii. Meer behoefte aan leraren! Dit trekt wel leden aan!

Antwoord HB: er bestaat een wisselwerking tussen het aanbod van cursusleiders en de vraag naar opleiding. De praktijk leert dat er ca. 150 examenkandidaten per jaar zijn voor N en F. Deels komen deze van de Digitale Leeromgeving, dus niet van VERON afdelingen. Hoewel er verschillen tussen de afdelingen bestaan, zal er een structurele behoefte aan opleiders blijven bestaan. Daarom moet elke afdeling zich ten doel stellen tenminste één cursusleider te hebben!

10. Onderkent het HB de behoefte aan CW certificaten??

N.B. ze hoeven niet rechtsgeldig te zijn. Een certificaat is voldoende. Dit is ook in de vorige regiobijeenkomst gevraagd. Is vermelding op de VERON lidmaatschapskaart mogelijk?

Antwoord HB: Deze behoefte wordt wel onderkend, maar de VERON kan geen certificaten afgeven die rechtsgeldigheid bezitten om bijv. Frankrijk op de HF banden te kunnen werken. Administratief is een door het AT erkend certificaat niet te realiseren en de VERON wil dan ook geen verwachtingen wekken bij degenen die in Nederland een morse certificaat willen halen om in het buitenland op HF te kunnen werken.

Het is wél mogelijk om jaarlijks op de DvdRA bij de Vonkenboerwedstrijd een morsecertificaat te halen. (Dit is alleen geldig voor het opnemen) Dit certificaat is niet rechtsgeldig. Het eventueel drukken van CWINCLUDED na het halen van een certificaat tijdens de vonkenboer wedstrijd heeft ook geen rechtsgeldigheid. Het zou alleen dienen ter stimulering van het morse bij de radiozendamateurs. Het HB VERON ziet ook geen echte reden om een morse aantekening op de lidmaatschapskaart af te drukken.

11. Naleven machtigingsvoorwaarden

Vraag over Contesten multi band, multi operator, multi locatie. Graag kijken naar andere aspecten dan (te) veel vermogen.

Antwoord. HB: Het AgentschapTelecom is verantwoordelijk voor de handhaving en sanctionering bij een overtreding. Dit is wettelijk vastgelegd. Wanneer radiozendamateurs onrechtmatigheden constateren zullen zij dit schriftelijk (om mogelijk in de toekomst materiaal aan AT te tonen) kunnen melden bij AT met een verzoek tot handhaving.

0000

6. Slotwoord

Door het late moment van deze nieuwsbrief heb ik toch nog wat kopij kunnen verzamelen. Het is echter nu echt op en daarom nog maar weer een keer: stuur me wat leuke kopij, want anders worden het kale nieuwsbrieven de komende maanden.

Tot de volgende keer en best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur