VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Januari 2012 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

 1. Voorwoord (PA4XA)

 2. Bijeenkomst Januari (Bestuur)

 3. Vooruitblik (Bestuur)

 4. Een old OM in Waterland (PA1FR)

 5. De afdelingscompetitie 2011 (PA3AAV)

 6. Gezocht (PA0SJM)

 7. Verslag Regionale Bijeenkomst 2011 (Veron HB)

 8. Belangrijke mededeling AT (PA4XA)

 9. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Als eerste kan ik alle leden van de afdeling Waterland de allerbeste wensen voor 2012 toewensen. De gebruikelijke gezondheid en geluk zijn natuurlijk het belangrijkst, maar ook de hobby kan dit jaar op voorspoed rekenen. Eindelijk zijn de zonnevlekken aan het doen waarvoor ze uitgevonden zijn, prima condities op HF en ook TEP op 6m gloort weer aan de horizon. Een prachtig bericht aan het einde van het jaar is dat we op 1 januari 2012 de 4m band en de 500 KHz band in gebruik mogen nemen. Ik ben benieuwd of onze leden daar iets mee gaan doen, zo ja, LAAT HET ONS WETEN!! Prachtig voor de nieuwsbrief. Zie de informatie over deze banden onder punt 8. en de PDF bijlage van de Staatscourant.

Wat ook prachtig nieuws was aan het eind van het jaar dat ons afdelingsen exbestuurslid Bert (PA5BM) samen met zijn vrouw Lara konden afreizen naar China om daar hun lang gedroomde dochtertje te gaan halen. Ze zullen nu wel thuis zijn en van elkaar genieten. Ik, maar ik denk dat ik namens ons allen spreek, wens Bert en Lara heel veel geluk en plezier met hun dochter en hoop en verwacht dat ze ons wel eens komt bezoeken. Misschien dat papa Bert zijn dochter kan warm maken voor onze hobby, nieuw bloed en een meisje beter kan het niet. Lara en Bert GEWELDIG!!

Het is een volle nieuwsbrief met veel nieuws en dat is een prima begin voor het nieuwe jaar. Veel lees plezier en tot op de nieuwjaarreceptie.

2. Bijeenkomst Januari 2012

Op maandag 9 januari is een ieder van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van onze afdeling. Onder het genot van een drankje en een hapje (zoals de onvolprezen haring uit Volendam) kunnen we de beste wensen uitwisselen voor een goed en gezond 2012 met uiteraard voortreffelijke condities. Zoals gewoonlijk is de bijeenkomst in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is Marianne er om ons van de natjes en droogjes te voorzien. We hopen vele leden en belangstellenden te mogen begroeten !

Menno Putman, PE1LDZ, secretaris pe1ldz@veron.nl

3. Vooruitblik

Op maandag 6 februari vindt de jaarvergadering en bestuursverkiezing plaats. Nadere mededelingen en documentatie over deze bijeenkomst volgen nog. Leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven bij ondergetekende.

Op de eerste maandag in Maart geeft Nico (PA0MIR) een lezing over de Diplome Interesse Gruppe (DIG). Eén om naar uit te kijken.

Menno Putman, PE1LDZ, secretaris pe1ldz@veron.nl

4. Een old OM in Waterland…

Ondanks het feit dat het niet de gewoonte is om verjaardagen in onze nieuwsbrieven te vermelden, wil ik toch graag een uitzondering maken voor een van onze prominentste leden van Waterland; vrijdag 16 december 2011 is André HeijmPA3HGP, 80 jaar geworden. André is al sinds mensenheugenis (en dat is lang…) lid van onze afdeling en ook al heel veel jaren bestuurslid. Hij verzorgt alle materiële zaken van onze club, slaat materiaal op, zorgt dat dit in prima staat blijft, en doet verder allerlei klussen voor ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken in bestuur en uitvoering. Kortom een alleskunner waar de afdeling heel veel plezier van heeft.

André is dus 80 jaar geworden en heeft de vele felicitaties van familie, bekenden en (radioamateur) vrienden in ontvangst mogen nemen. Hij oogt echt niet als iemand van 80 maar is nog steeds actief en energiek hetgeen ongetwijfeld ook te maken zal hebben met de invloed van Janny, zijn XYL, die hem regelmatig bij de les houdt hi…

Ik denk voor iedereen binnen onze afdeling te spreken als ik André (en natuurlijk ook Janny) feliciteer met het bereiken van deze leeftijd en wens beiden nog heel veel mooie, gezonde en gelukkige jaren toe. Proost….

Frans, PA1FR

5. De afdelingscompetitie 2011

Beste Competitie Deelnemers, In de bijlage (PDF) bij deze nieuwsbrief kunt u zien zijn we dit jaar vierde geworden in de Afdelingscompetitie van de VERON. Ook is het oude record van onze afdeling uit 2009 toen wij met 1754 punten eerste werden dit jaar gesneuveld door de geweldige prestatie van de afdeling Hoogeveen. Deze afdeling had maar liefst 21 deelnemers die allemaal regelmatig meededen. Ook zijn we met een verschil van vijf puntjes vierde geworden en nipt verslagen door afdeling Kennemerland die op de derde plaats is geëindigd met 1264 punten en 14 deelnemers.

Namens het bestuur bedank ik U allen hartelijk voor het meedoen en spreek de hoop uit dat U allemaal volgend jaar ook weer van de partij bent en laten we proberen om in ieder geval weer in de top drie te komen.

73 Gert, PA3AAV

6. Gezocht

Beste A56ers, omdat ik een soort meetapparaat heb gemaakt voor het testen van zendbuizen zoals 6146B , zoek ik even een nieuwe of een goede buis te leen . Troost U .. er gebeuren geen nare dingen mee !!! Ik meet de anodestroom bij een bepaalde roosterspanning . Deze stroom is zo ongeveer een flinke 100 mA . Door de hoogspanning met een variac langzaam op te voeren kan ik alles een beetje onder controle houden . Zo kun je ook mooi de gelijkheid van twee buizen die parallel staan , testen . Maar ik wil eens weten wat een nieuwe buis doet , zodat ik een referentie heb . Vandaar deze vraag . Mocht trouwens iemand interesse hebben in het schema dan heb ik dat.

Verder zoek ik een 18 pins printconnector . Uitgevoerd als chassisdeel . Hier wordt dan een module van een transceiver gezet . Ik wil een verleng stuk maken waarmee ik dan de module boven de rest kan laten uitsteken en dan metingen en afregelingen kan doen . De connector mag voor enkelzijdige printen zijn .

Allen een heel goed 2012 gewenst . 73 , pa0sjm

7. Verslag Regionale bijeenkomst 2011

Maandag, 31 Oktober 2011 Aanwezig zijn de afdelingen: A01Alkmaar, A02Amstelveen, A04Amsterdam, A23Den Helder, A45West Friesland, A56Waterland en A57Schagen Afwezig waren : A20Kennemerland en A46Zaanstreek

Vaststellen Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen van de agenda/punten van de afdelingen

 3. Van Regionale bijeenkomsten naar kaderdag

 4. Voordracht amateur van het jaar

 5. Verenigingsraad 2012 (locatie DOK Zuid Apeldoorn 21 april 2012)

 6. Wat doet de VERON voor haar leden

 7. Stand van zaken VAS

 8. Korte impressie IARU R1 conferentie Zuid Afrika

 9. Zelfbouwprijs VERON fonds

 10. Zakelijke rekening (A01)

 11. Repeater Beleid (A01)

 12. Rondvraag

 1. Opening Om 20:05 opent de voorzitter PA0GMM de bijeenkomst en heet eenieder welkom. Er wordt opgemerkt dat de vergadering van vorig jaar niet heeft plaatsgevonden ivm de slechte staat van de wegen door sneeuwval.

 2. Vaststellen van de agenda/punten van de afdelingen Afdeling A01 wil graag 2 onderwerpen aan de agenda toevoegen: Zakelijke rekening (A01) Repeater Beleid (A01)

 3. Van Regionale bijeenkomsten naar kaderdag Een korte toelichting op deze bijeenkomsten. De officialsdag is een bijeenkomst waar de officials van de VERON, dat zijn de leden van de commissies en werkgroepen, elkaar ontmoeten. Deze bijeenkomst geeft de gelegenheid met elkaar kennis te maken of om de onderlinge contacten te versterken. Het programma van deze dag is in de meeste gevallen zo opgezet dat de officials kennis kunnen nemen van het werkveld van de andere commissies. Een aantal keren is ook een onderwerp behandeld dat op dat moment binnen de VERON actueel was.

Het HB initieert deze dag. Het streven is dat zo veel mogelijk HB leden aanwezig zijn. De Regiobijeenkomst is een vergadering waarbij afgevaardigden van afdelingen, uit een regio en leden van het HB elkaar ontmoeten. Ze dateren van ongeveer 25 jaar geleden. Het HB geeft aan welke mutaties binnen het HB op korte en lange termijn zullen zijn plaatsvinden samen met een aantal actuele onderwerpen. De afgevaardigden geven op hun beurt aan wat er speelt in hun eigen afdeling en stelt waar nodig vragen over de door het HB ingebrachte onderwerpen. Uiteraard wordt de mogelijkheid geboden om ook over andere onderwerpen van gedachte te wisselen. Het HB is echter van mening dat de regiobijeenkomsten niet het gewenste resultaat opleveren. (zie PPT) Door de komst van email en internet is communicatie tussen afdelingsbesturen en HB snel en eenvoudig. Het HB stelt dan ook voor om de Regionale bijeenkomsten op te heffen, en daarvoor 1 x 2 jaar een kaderdag te organiseren. Graag wil het HB weten wat de afdelingen daar van vinden. De kaderdag is een aantal jaren geleden vanuit het HB opgezet met als intentie om samen met afdelingen over specifieke onderwerpen van gedachte te wisselen. Hiervoor wordt een (zater)dag gereserveerd waardoor er meer tijd beschikbaar is om dieper op onderwerpen in te gaan dan bijvoorbeeld op een regiobijeenkomst. In dit kader is bijvoorbeeld uitgebreid gesproken over de communicatie tussen het HB en de afdelingen en leden maar ook over beleid van de VERON in zijn geheel. Met name is de kaderdag ook bedoeld om onderwerpen zoals financiële zaken en een deel van het beleid door te nemen doornemen. specifieke acties door te nemen. Is zeer interactief bedoeld. Eerste kaderdag bijvoorbeeld in 2012(?). Het HB vindt deze bijeenkomsten van groot belang om te horen wat er speelt bij de leden via de afdelingen. Het is de bedoeling om de kaderdag en de officialsdag om en om te organiseren.

De vergadering pleit ervoor om de regionale bijeenkomsten te behouden. Er wordt veel waarde gehecht aan de contacten met de afdelingen. Het voorstel is om de regionale bijeenkomsten en de kaderdag jaarslijks af te wisselen. Het ene jaar kaderdag en het volgende jaar regionale bijeenkomsten.

4. Voordracht amateur van het jaar (AvhJ) De afdelingsbesturen en leden worden aangemoedigd om rond te kijken naar geschikte kandidaten. Criteria zijn: Inzet voor de amateurs in zijn geheel. Inzet voor de VERON. Zelfde criteria als voor een Gouden speld, maar dan in breder verband. Voordrachten via het afdelingsbestuur naar de Alg Secretaris. Daarna volgt verwerking van het voorstel. De uiteindelijke toekenning ligt niet bij het VERON hoofdbestuur maar bij het VEDER fonds.

De afdelingen worden gevraagd om uit te kijken naar mogelijke AvhJ kandidaten en deze door te geven aan het hoofdbestuur

 1. Verenigingsraad 2012 VR 2012 op 21 april zal dit maal in de locatie ¨DOKZuid¨ te Apeldoorn plaatsvinden vanwege de rumoerige omgeving en slechte akoestiek in de kantine van Presikhaaf heeft het HB besloten uit te zien naar een andere locatie; Dok Zuid werd gekozen vanwege positieve ervaringen tijdens de daar o.a. gehouden VHF en HF dag. Financieel heeft dit nagenoeg geen consequenties. De finale planning van de diverse data voor de VR zullen op 3 december 2011 naar de afdelingen worden gestuurd.

 2. Wat doet de VERON voor haar leden De vergadering heeft een constructieve discussie over dit onderwerp. Algemeen wordt gesteld dat het geen zin heeft om de DvdRA gratis te maken, de toegangsprijs is al laag. Er worden de volgende opmerkingen gemaakt: Wanneer de toegang tot de DvdRA gratis wordt wat is dan de toegevoegde waarde van de Gouden speld? Beter zou zijn om bv cursus boeken gratis in bruikleen te geven Wel een goed idee is om een prijsverschil tussen leden en nietleden te hebben De jeugd levert niet veel op, focus op 50+! Mogelijk dat de 50+ en/of huishoudbeurs goed is om te gaan staan. Het examen gratis maken voor leden. Geen verzendkosten voor het service bureau

 3. Stand van zaken VAS Er wordt een korte uitleg gegeven en voortgang besproken van het VAS (VERON Administratie Systeem).

 4. Korte impressie IARU R1 conferentie Zuid Afrika De VERON delegatie bestond uit 4 personen (PA3AGF (delegatie leider + C3),PA5KM (VHF C5),PA0SHY (HF C4),PB0AOK (IARU Liason) Locatie: Sun City RSA Periode: 12 19 augustus PB2T herkozen als president R1 Het voorstel in C4 van de VERON om te komen tot harmonisering van de novice frequenties is door C4 aangenomen, maar behoeft nog verdere uitwerking; wordt vervolgd in Wenen. Het VR voorstel van de Afd Zutphen is dus in gewijzigde vorm aangenomen. Voor de afdelingen is dit een mooie stimulans voor het indienen van een VR voorstel onder het motto: Zo ver kun je komen met een VR voorstel.

De beide voorstellen van C5 zijn aangenomen. (bandplanaanpassing 50 Mhz en 1296 MHz) De VERON en UBA hebben gezamenlijk een presentatie verzorgd om de komende conferentie te organiseren in Maastricht. Op kostenaspect hebben ze dat niet gehaald. Volgende IARU R1 conferentie in 2014 zal door Bulgarije worden georganiseerd. Er volgen nog diverse conferentieverslagen in Electron. Voor een algemeen overzicht en resultaten van de conferentie zie ook de website

www.iarur1.org

  1. Zelfbouwprijs VERON fonds De VERON Fonds zelfbouw stimuleringsprijs DvdRA Het VERON Fonds geeft dit jaar voor het eerst een prijs ter stimulering van zelfbouw op de DvdRA. Het VERON Fonds, voor degene die niet op de hoogte zijn van de VERON Fonds activiteiten, heeft tot doel het bevorderen van het experimenteel radio onderzoek voor radioamateurs. Dit gebeurd door materiele en immateriële ondersteuning met gebruik van fondsen welke zijn gevormd door subsidies, schenkingen en erfstellingen. Vandaar dat het VERON Fonds het idee heeft opgevat om een zelfbouw stimuleringsprijs prijs in het leven te roepen voor het origineelste project hier op de DvdRA en deze te belonen met een prijs van € 150,00. Het VERON Fonds zal deze prijs de komende jaren op de DvdRA voortzetten en hoopt zo vele zelfbouw projecten te mogen beoordelen. Ik zou zeggen, “zegt het voort".

  2. De eerste zelfbouw stimuleringsprijs is gewonnen door Richard PE0RIG. Hij heeft deze prijs gewonnen omdat hij het omdat hij het hoogst scoorde op de gebieden, actualiteit, creativiteit, Inspirerende ontwerpen, en reproduceerbaarheid. De ontwerpen die hij heeft tentoongesteld zijn onder andere de signaalzoeker, kidsradio en de hoogspanningsladder generator.
  1. Zakelijke rekening (A01) De afdeling Alkmaar wil graag weten of er alternatieven zijn voor de Zakelijke rekening? De kosten zijn namelijk enorm hoog, namelijk EUR 80 op jaarbasis. De vraag is of een zakelijke rekening noodzakelijk is. Tevens zijn er de volgende vragen opmerkingen: De ervaring is dat de Rabobank goedkoper is. De ABNAMRO sponsort verenigingen en dan is de eerste EUR400 gratis. Is dit een mogelijk alternatief? Het Hoofdbestuur wordt gevraagd of er onderhandeld kan worden met een bank om voor de gehele VERON afspraken te maken? Het Hoofdbestuur zal hier op

  2. terug komen.
 1. Repeater Beleid (A01) De afdeling Alkmaar wil graag weten hoe de uitgifte van licenties voor repeaters is geregeld? Worden ze nu uitgegeven aan degene die hem het eerst aanvraagt? De afdeling is bang voor kapers op de kust voor de repeater van Alkmaar. Voor DSTAR is er een repeater coördinator, is die er ook voor de repeaters? Het HB zal hier op terugkomen.

 2. Rondvraag Er is verder niets voor de rondvraag.

A01 zal de volgende regionale bijeenkomst organiseren.

Om 21:25 sluit de voorzitter de vergadering

8. Belangrijke mededeling AT Onderwerp: Status wijziging Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008

Urgentie: Hoog

Geachte OM’s/YL’s,

Zojuist is het bekend geworden dat de publicatie van de wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 een feit is.

Dit betekent voor Fregistratiehouders dat de 500 kHz band en de 70 MHz band beschikbaar komen op secundaire basis per 1 januari 2012.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden voor frequentiegebruik:

501 kHz505 kHz, toegestaan vermogen 100W PEP waarbij alleen de modes A1A, F1A, G1A en J2A zijn toegestaan. Contesten zijn niet toegestaan.

70,0 MHz70,5 MHz, toegestaan vermogen 50W PEP en alle modes zijn toegestaan. Crossbanden duplexverbindingen zijn niet toegestaan.

Bijlage: publicatie in Staatscourant 30 dec 2012.

9. Slotwoord

Wat een positief nieuws allemaal, gewoon lekker. Maar ik ben ook blij met een flinke hoeveelheid kopij. Ik heb nog twee stukken van Stef (PA0SJM) liggen en twee stukken van Ron (PD0RON), maar doe moeten even wachten tot februari want anders wordt het wel een erg volle nieuwsbrief. Ik hoop dat jullie het me niet kwalijk nemen heren, maar ik ben zuinig op deze kopij en wil daar nog een maandje langer van genieten. Overigens werk ik nog steeds met Office 2003 en kan geen .docx documenten lezen, dus als je kopij stuurt dan svp nog even in .doc formaat.

Ik spreek hier de hoop uit dat ook Klaas (PA3KVL) zijn pennenvruchten niet kan onderdrukken en ons dit jaar weer een plezier doet mijn zijn “handson” amateurbevindingen.

Op maandag 9 hebben we weer onze onvolprezen nieuwjaarsbijeenkomst ik hoop iedereen daar te ontmoeten. Ideeën, wensen, open aanmerkingen over de nieuwsbrief laat het me weten, de nieuwsbrief is van ons allemaal ik stel hem alleen maar samen.

Best 73’s,

Sietse (PA4XA) Redacteur