VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Augustus 2012 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Mededeling voorzitter (PA1FR)

  3. Beveiliging tegen overspanning (PA0SJM)

  4. Dag voor de radioamateur (PA3ACJ)

  5. Radiostation in het fort bij Uithoorn (PE1HOY)

  6. D’eraf

  7. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Na twee weken Toscane en vervolgens één week aan de Cote d’Azur weer heelhuids met auto en caravan thuis. Drie weken heerlijk weer en voor het eerst in mijn wielrenloopbaan echte bergen/heuvels gezien. Dertien kilometer klimmen is zwaar maar ook heel leuk. Het is net dxen voor mij, hoe ver kan ik komen met beperkt vermogen, hi.

Qua hobby voor het eerst tegenslag gehad. Ik heb niet uit kunnen komen door een niet werkende tuner. Snap er nu nog niets van, werkend opgeborgen en weer aangesloten, werken ho maar. Binnenkort een proefopstelling maken en maar eens kijken wat er aan de hand is, want het was toch een gemis mijn dagelijkse qso’s met André en meestal ook wel Frans. Had ik ook nog voor het eerst een poging gedaan om mijn zwaar reutelende omvormer in de caravan te ontstoren, heb ik het niet kunnen testen en ervan kunnen genieten. Sht!

Het is geen dikke nieuwsbrief deze maand, maar ja het is vakantietijd en dat is te merken. De spaarzame keren dat ik 250 bij had staan, was er niets. Mooi weer, zeilen, fietsen, je moet het ook doen als het kan.

Waar het ook prima weer voor is antenneonderhoud. Denk eraan, nu kan het in alle rust en met prettige temperaturen, van de winter antennepanne en je bent echt de pineut. Ik vraag me af tegen wie ik dit zeg, ik zit er ook al als een berg tegen aan te kijken. Maar het moet eigenlijk wel na al die jaren zonder zorgen. Kunnen we niet een antenneteam samenstellen in de afdeling, kunnen we samen elkaars antenne’s even nakijken, gedeelte smart is halve smart en de één heeft er meer ervaring in als de ander. Ideetje?

Maar goed, een korte nieuwsbrief met een bericht van de voorzitter en natuurlijk weer een artikel van onze hofleverancier Stef. Rest mij jullie nog hele mooie augustus weken te wensen met veel mooi weer, de eerste maandag van september start het nieuwe seizoen, Wees er klaar voor!

2. Van uw voorzitter

Na heel veel regen , wind en kou in juni en de eerste helft van juli is het de afgelopen week prachtig en warm zomerweer geworden. Velen van ons zullen deze maanden weinig aan de radiohobby gedacht hebben en meer met hun vakantie bezig zijn of zijn geweest. Zelf ben ik ook nauwelijks radioactief in deze periode en zoek ik, als het even mogelijk is, het IJsselmeer op om te zeilen.

Maar ook aan deze rust komt een eind en in september starten wij weer met onze afdelingsactiviteiten. Ook de afgelopen maanden waren er zaken die onze aandacht vroegen; droevige, zoals het overlijden van de heer Wim Sasbach op 1 juni 2012. Andre Heijm /PA3HGP en ondergetekende zijn op de afscheidsbijeenkomst van Wim op 8 juni 2012 in Monnickendam geweest en hebben namens onze afdeling de condoleances aan de familie aangeboden.

Ook hebben wij afscheid genomen van Gerard Boomsma/PH8GB die is overleden op 22 juni 2012. Tijdens de crematie op vrijdag 29 juni 2012 in Westgaarde te Amsterdam, die door meerdere leden en bestuursleden van de afdeling werd bijgewoond, is namens de afdeling Waterland een kort afscheidswoord gesproken hetgeen door de familie Boomsma op hoge prijs werd gesteld.

Onze laatste afdelingsbijeenkomst was op 4 juni en daar hebben Andre/PA3HGP en ondergetekende een lezing gegeven over ‘Storingen en bouw en gebruik van de TAPIR’ . Deze lezing ging met name over diverse storingen op de HF amateurfrequenties waarbij duidelijk werd dat ook de overheid uit diverse landenmilitair of civielernstige storingveroorzakers kunnen zijn. Tevens werd met de door ons gebouwde storingszoeker ‘TAPIR’ een demonstratie gegeven over het zoeken en vinden van diverse storingsbronnen in en om het huis (en onze apparatuur hi….) We kregen de indruk dat deze lezing erg op prijs werd gesteld en werden beloond met uw applaus en de enige echte Waterlandkaas door Bert/PA5BM.

Nu we het toch over lezingen hebben; op onze afdelingsbijeenkomst op maandag 3 september krijgen wij de heer Piet van der Post/PA0POS van het Agentschap Telecom een lezing over de afhandeling en metingen bij storingsmeldingen TV en Radio van particulieren en bedrijven waarbij ook bezoeken aan en metingen bij radioamateurs die storing veroorzaken of ontvangen, ter sprake komen alsmede de huidig geldende regelgeving EMC en de CE markering op elektrische en elektronische apparatuur. Misschien is deze lezing heel interessant als opvolging van de lezing die we in juni over storing hebben gehoord.

Als laatste wil ik het nog eve en hebben over de velddagen die op 1516 en 17 7 juni op het terrein van de jachthaven Hemmeland zijn ggehouden. Ons bestuurslid Jan Beijer/PPE2ELS en zijn zoon Paul hebben samen de grote leger rtent op het terrein opgezet en ook de groene leg gertruck met radioapparatuur gebruiksklaaar gemaakt. Er werden verbindingen op de HF gemaa akt met oude WW2 apparatuur en ikzelf h had mijn FT450 en laptop meegebracht en he eb diverse cw en digimode qso’s gemaakt. Helaas heeft zich niemand u uit de afdeling gemeld met apparatuur en off antennemateriaal om met de eze veldagen mee te doen. Wel zijn er in to otaal 6 mensen uit de afdeling op bezoek gewee est en hebben interesse in deze velddag ge etoond. Ook Paul/PB7WQ is nog een paar r uur bij ons geweest. Jammer dat er zo weinig bel langstelling was maar wij hebben ons toch p prima vermaakt daar. Het zal de vraag zijn en wordden of dit soort activiteiten nog wel moet t worden georganiseerd…. Aan de inzet van Jan en zoon n heeft het absoluut niet gelegen!

Helaas is ook onze vreugde o over de behaalde 1e plaats in de PACC 2012 2 maar van korte duur geweest, bij een herberrekening door de organisatoren is de uitslaag gewijzigd en is Waterland van de eerste pla aats verdrongen, jammer maar helaas….

Zo, dit was het laatste nieuw w dan weer vanaf de PC van uw voorzitter. Ik hoop u allemaal gebruind en wel te o ontmoeten op maandag 3 september op onz ze afdelingsbijeenkomst op de vvertrouwde plek in het clubgebouw van de Visvereniging!

Frans/PA1FR

3. Beveiliging tegen overspa anning naar de set

Het is in veel voedingen zo d dat er regeltransistoren worden toegepast . Aan de ingang ( collectors ) v van die transistors staat een spanning van eeen hogere waarde dan de uitgangsspann ning , 12 Volt . Deze spanning kan wel zo’n 2 20 Volt of meer bedragen . De 12 Volt gaat dan onze set t … maar stel nu dat één van die regeltorre en doorslaat … nou , dan zijn we klaar , dan kkrijgt ons mooie set zomaar die 20 Volt aa angeboden en … de geleverde stroom is flink hoo og . De meeste sets kunnen hier niet tegen n , dus gaan we dat beveiligen .

Het munt uit door eenvoud en … is natuurlijk niet door mezelf bedacht . Dit schakelingetje komt dus tussen de voeding en de set . Normaal , als de spanning 12 Volt is , is de zener NIET geleidend .. en dus de thyristor ook niet. Maar nu wordt de spanning te hoog en dus gaat de zenerdiode geleiden en er onstaat een positieve spanning aan de gate . Nu wordt de thyristor geleidend en door de kortsluitstroom van anode naar kathode wordt de zekering onderbroken . Dus .. de spanning naar de set is nu uitgeschakeld .

U kunt ook voor lagere spanningen met de zenerwaarde experimenteren . De thyristor moet wel een flinke stroom kunnen verwerken .. alhoewel deze stroom maar even loopt . De zekering moet de setstroom kunnen verwerken en zal al gauw meer dan 20 A zijn . Als U dit in een klein doosje monteert kan dat in de toevoerdraden naar de set worden opgenomen . Succes verzekerd , de set blijft heel en de voeding moet dan eerst worden gerepareerd .

73 , pa0sjm

4. Dag voor de Radioamateur 2012

De zelfbouw tentoonstelling Op 3 november organiseert de VERON weer de Dag voor de RadioAmateur in de Americahal te Apeldoorn. Traditioneel is een belangrijk onderdeel daarvan de zelfbouw tentoonstelling. Wat zou het leuk en goed zijn om van alle afdelingen van de VERON één of twee deelnemers hieraan te mogen begroeten. In elke afdeling gebeurd wel iets bijzonders (op technisch gebied) waar een ander ook belangstelling voor heeft. Wilt U eens rondvragen in Uw afdeling wie een bijdrage aan de zelfbouw tentoonstelling zo willen leveren, door hieraan te willen deelnemen? Gegadigden kunnen zich in verbinding stellen met Jos Disselhorst PA3ACJ email adres jajm.disselhorst@hccnet.nl

Entreeprijzen De organisatie van de Dag voor de Radioamateur heeft besloten de entreeprijzen in 2012 t.o.v. die van 2011 gelijk te houden. Ook handhaven we de regel van het afgelopen jaren om alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 7,00 op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor nietleden bedraagt de entreeprijs € 8,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang (voorwaarde: de speld moet men wel zichtbaar dragen).

Procedure voorverkoop entreebewijzen Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf” tegen het gereduceerde tarief van € 6,00 per persoon entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. Dit kan uitsluitend via de afdelingssecretaris.

73, Jos PA3ACJ

5. Radio station in het Fort bij Uithoorn

Tijdens de open monumenten dagen op 8 en 9 september is een speciaal radiostation actief in het fort bij Uithoorn, met de roepnaam PH6FBU. Dit fort wat deel uit maakt van de stelling van Amsterdam beschikt nog over een originele telegrafisten kamer. Hier stond de telegraaf om verbindingen te onderhouden met de andere forten van de stelling. In het weekend staat in de telegrafisten kamer een radio zendstation, hiermee worden verbindingen gemaakt over de gehele wereld in telegrafie en telefonie door radio zendamateurs.

De openingstelling is van: zaterdag 8 september 10.0018.00. zondag 9 september 10.0018.00.

Ook wordt er geprobeerd contact te maken met andere forten in de stelling van Amsterdam die beschikken over een radio station. Er is een speciale QSL kaart te verkrijgen als er een verbinding wordt gemaakt met dit station. Het station is actief op de HF / VHF en UHF band.

Locatie: Fort bij Uithoorn nabij de Amstelhoek.

6. D’eraf

Aluminium kastje , breed 30 cm , hoog 12,5 cm en diep 13,5 cm . De achterplaat is geperforeerd en laat een opening vrij over de breedte van het kastje met een hoogte van 2,5 cm . Grijs gemoffeld.

Stef, PA0SJM

7. Slotwoord

Toch was er wel wat te melden en is deze zomer nieuwsbrief weer gevuld. En nog een gratis aluminium kastje, wat een weelde. Volgende maand weer een interessante lezing over storingen en misschien kunnen Frans en André hun Tapir nogmaals meebrengen, misschien nog een waardevolle aanvulling bij het verhaal van Piet. We worden steeds vaker geconfronteerd met (ernstige) storingen, vooral in het HF gebied. Ik heb het al vaker gezegd, maar waarom hebben wij binnen de afdeling geen storingscommissie? We hebben slimme leden en genoeg geld in kas om wat kleine middelen aan te schaffen die de commissie kan gebruiken om leden te helpen om storingen te lokaliseren en mogelijk in goed overleg met de stoorder te verhelpen. Hoe snellen we hier aan beginnen, hoe beter het is. A56voorstel voor de VR: iedere afdeling dient een storingscommissie op te richten, die ondersteund door het HB en de EMC Commissie, leden kan assisteren bij het vinden en verhelpen van storingen.

Laten wij het goede voorbeeld geven.

Best 73’s,

Sietse (PA4XA) Redacteur