VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Mei 2013 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 6 mei 2013 (Bestuur)

  3. Van de voorzitter (PA1FR)

  4. D’raf (PA3ANZ)

  5. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Deze nieuwsbrief is niet erg dik. Ik heb op dit moment geen copij ter beschikking die in de nieuwsbrief opgenomen kan worden. Wel heb ik meerdere aankondigingen van radiomarkten ontvangen die ik jullie niet wil onthouden. Ook is er een uitspraak van een rechter over de antennes van een zendamateur, ook die is interessant. Al deze documenten voeg ik als bijlagen bij, waardoor we toch een goed gevulde nieuwsbrief hebben.

De afgelopen lezing van Peter, PA2V, over 4m heeft voor mij nogal wat gevolgen gehad. Ik ben enthousiast geworden over 4m en wil daar graag actief worden. Ik heb gelukkig een FT847 die daar geschikt voor (te maken) is. Ik ga daarom 2m (mijn beam, niet het lokale stokje) station omzetten naar 4 m. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde maar is meteen de aanleiding die ik nodig had om nu eindelijk weer eens mijn antennes en mast aan een grote onderhoudsbeurt te onderwerpen. Gelukkig is mijn maatje, PA3BLS, bereid om me daar bij te helpen want alleen lukt dat niet en het is geen klein klusje. André heeft mijn spare FB23 opgepoetst en nagekeken en die is ook weer klaar voor gebruik. Ik kijk er naar uit maar zie er ook tegen op, want een werkend systeem slopen is niet mijn favoriete tijdverdrijf. Maar in het najaar ben ik dus QRV op 4m, bedankt Peter, ook namens mijn vrouw, hi.

De antennemeetdag is definitief en vindt plaats op 1 juni a.s. Door de contacten van Frans bij de scouting in het Hemmeland hebben we een mooie plek waar we uitgebreid kunnen experimenteren en rotzooien met antennes. Ik heb hierover al een afzonderlijke mail via de verzendlijst van de nieuwsbrief gestuurd. Ik wil a.s. maandag even met de aanwezige deelnemers van die dag kijken of er nog ideeën zijn die ik mee kan nemen. Dus als je komt op 1 juni dan ben je ook van harte uitgenodigd om mee te praten.

Het weer is prachtig en het buitenwerk lonkt. Camperen, wandelen, velddagen maar zeker ook vossenjagen. We hebben alle spullen in de afdeling om hier eens mee aan de slag te gaan. Een crack op dit gebied, Jan PA0JNH, komt ons a.s. maandag inwijden in de praktijk van het vossenjagen. Ook maandag is het prachtig weer dus zelfs een flink stukje lopen om naar de verenigingsavond te komen is geen straf, komen dus!

2. Maandag 6 mei

Op maandag 6 mei is er weer een bijeenkomst. Zoals gezegd ligt het accent dit keer op vossenjagen, maar een klein momentje zal ook de antennemeetdag aan de orde zijn. De bijeenkomst is in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is Marianne er ook om ons van de natjes en droogjes te voorzien en is Erwin, de QSL manager er, met de kaarten.

3. Van de voorzitter.

De maand mei is begonnen en dan verwachten wij uitbundige bloemenen plantengroei en het gezang van vogels maar alles blijft achter door het koude voorjaar. Gelukkig hebben we een perfecte inhuldiging van onze nieuwe koning Willem Alexander achter de rug die ons de late lente wat doet vergeten.

Op maandag 8 april hadden we een lezing van Peter/PA2V over de nieuwe amateurband, de 4m/70Mhz. Peter is een van de initiatiefnemers op deze voor ons amateurs nieuwe band. De meeste amateurs kennen deze band alleen van horen zeggen en dat wij er gebruik van mogen maken in Nederland. We liepen in Nederland nogal achter met het in gebruik nemen van de 4 m band door desinteresse bij amateurs en ook het AT werkte niet erg mee. Uiteraard is het erg leuk om op een nieuwe band een “first” te maken en dat is Peter dan ook gelukt. De 4 m is duidelijk verschillend van de 6 m band. Het is wel een prima mobiele band en met name in Engeland zijn er al een aantal repeaters voor de 4 m. Helaas is er nagenoeg geen nieuwe apparatuur (trx) voor deze band beschikbaar omdat de commercie er (nog) geen brood in ziet; wel is het mogelijk om door ombouw de FT847, de FT221 en de IC706 voor deze band geschikt te maken. Voor nog meer uitgebreide info kijk op de site van Peter; www.pa2v.com. Peter wist ons met zijn lezing te boeien en ik hoorde al van diverse kanten dat men ook gaat proberen om op de 4 m band te luisteren en uit te komen. Peter dank voor je voortreffelijke uiteenzetting en we hopen dat de 70 Mhz een veel gebruikte amateurband in Nederland zal worden. Met applaus en kaas werd Peter bedankt door de afdeling Waterland !

Na overleg met Scouting Waterland te Monnickendam en de organisator Sietse/PA4XA is de definitieve datum voor

antenne meetdag nu vastgesteld op zaterdag 1 juni 2013. Tussen 10.00 en 16.00 uur worden de deelnemers verwacht op het terrein van de scouting bij hun (tijdelijke) clubgebouw op het Hemmeland. De deelnemers zijn of worden door Sietse nog benaderd met de laatste info. Als men nog antenne meetapparatuur in zijn bezit heeft dan deze gaarne meenemen.

Uiteraard is iedereen van harte welkom op deze dag om te helpen, mee te doen of alleen een kijkje te nemen. Laten we hopen dat het WX meewerkt en het een plezierige en nuttige dag gaat worden!

Dan onze volgende afdelingsbijeenkomst. Deze vindt plaats op

maandag 6 mei 2013 vanaf 20.00 uur op de ons bekende stek. Er

zal een lezing gehouden worden door

Jan Hoek/PA0JHN, over de praktijk van het vossenjagen. Deze

lezing door een oude rot in het vak hi… vindt plaats in het kader

van de door onze eigen afdeling geplande vossenjachten. Jan weet er heel veel vanaf en doet in binnenen buitenland mee aan deze topsport. Wij hopen dan ook middels praktische tips veel op te steken van Jan. Wordt dus weer een mooie en interessante avond; u bent welkom !

Hopelijk komt het mooie en warmere wx er toch binnenkort aan zodat het buitengebeuren weer van start kan gaan. Ikzelf verheug me weer op het in de lucht brengen van de vuurtoren van Marken deze zomer en vergeet ook niet om voor de laatste maal wat verbindingen te maken met Malta waar de VRZA dit jaar voor het laatst heengaat eind april. Andre/PA3HGP zal met zijn xyl ook weer op Malta aanwezig zijn en zal met name proberen om de digimodes ter activeren.

Dit was het weer en ik hoop jullie allemaal te zien op maandagavond 6 mei in ons clubgebouw aan de Vrouwenzandstraat in Purmerend.

Frans/PA1FR Uw voorzitter

4. D’raf (PA3ANZ)

Ik heb een tweetal audio toongeneratoren waar ik vanaf wil. Ik vind het zonde om ze weg te gooien, hoef er niets voor te hebben, heb ze ooit gekregen. Ze zijn wel oud.

Fiets 1 is een mooie homemade van 10Hz t/m 100KHz, sinus, zaag en blokspanning en ingebouwde voeding. zit een XR2206 in.

Fiets 2 een J.E. Sugden & Co LTD type Si453 van 1Hz t/m 30KHz sinus en blokspanning, heeft een ingebouwde batterijvoeding. Dit is een precisie meetinstrument met hele lage vervorming en voor die tijd de beste onderdelen.

Met vriendelijke groet,

Jaap (PA3ANZ) 0299368442

PS, Ik heb ook nog een homemade 3el 6m HB9CV ook gratis (kan alleen niet uit elkaar)

5. Slotwoord

Zoals gezegd, het geheim zit hem in de bijlagen. Ik hoop dat ik volgende maand weer wat copij kan plaatsen. Het zal overigens zondag 2 juni worden dat de nieuwsbrief verschijnt want 1 juni heb ik anderen bezigheden.

Dat wordt de laatste nieuwsbrief voor de vakantie, want normaliter komt er in juli en augustus geen nieuwsbrief uit. Natuurlijk zal bij interessante of tijdsgebonden informatie een nieuwsbrief of een email via de verzendlijst van de nieuwsbrief verschijnen.

Ik hoop op mooi weer op 1 juni en op veel deelnemers aan de antennemeetdag, dit is een uitgelezen gelegenheid om aan je eigen (vakantie) antenne te werken en/of jouw kennis en ervaring op antenne gebied met ons te delen. Ook als je zelf geen antenne’s te proberen/testen hebt ben je van harte uitgenodigd en welkom. Wie weet kan je ons nog helpen met jouw kennis en ervaring op antenne gebied. Hoe meer zendamateurs komen die dag hoe beter, maar denk er aan: eigen stoel en eten/drinken mee, want anders wordt het een hongerige en koffie/thee/waterige dag, waar je nog moet staan ook.

Tot overmorgen,

Best 73’s,

Sietse (PA4XA)