VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Juni 2013 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 3 juni 2013 (Bestuur)

  3. Antennelengtes (PA3HGP)

  4. D’raf (PA0SJM)

  5. Ervaringen met Agentschap Telecom (PA0SJM)

  6. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

The day after:

Gisteren was het zover, de antenne(meet)dag. Het weer op zaterdag leek donderdag nog zomers, maar onze heren en dames weersvoorspellers zijn even veranderlijk als hun eigen weersvoorspelling dus vrijdagavond bleek dat het toch iets minder zou zijn. Ik was omstreeks 08.30 aanwezig en het was miezerig en fris. Gelukkig was de scouting keurig op tijd en was ook Jan vroeg aanwezig met zijn legertruck. Dus snel de partytent opgezet, spullen er onder en koffie en thee gezet. Gerrit (PD0RON) was er vroeg bij en ging meteen aan de slag. Rond 10.30 stonden er al meerdere mastjes en antennes en was het een echte antennedag. Hans (PD0HRS) uit Monninckendam was er ook vroeg bij en is zo’n beetje de hele dag gebleven. Leuk, een lid die wie nooit zien toch aanwezig. In de loop van de dag werd het gezellig druk en werd er gebouwd en gemeten. Antennes werkte wel en werkte niet, antennes waren te kort en te lang, problemen werden wel en niet opgelost, we hadden van alles wat. Tegen de middag klaarde het weer aanmerkelijk op, steeg de temperatuur en hebben nog even lekker in het zonnetje gezeten. Ondertussen hadden zich de volgende leden gemeld: PA0MIR, PA3AAV, PA5BM, PD0LFJ, PD0HRS, PE1DHN, PD3BL, PA3KVL, PD0RON, PE1OUD, PA3HAA, PE2ELS, onze video camera man (het spijt me, maar het is me niet gelukt de call te achterhalen) en ondergetekende PA4XA.

Klaas showde ons zijn Stealth antenne en naast een prachtige antenne werkte de antenne ook nog fabelachting. Vanuit de auto even dikke S9 rapporten uit den lande op 160m. Ik kon met mijn 10 meter lange verticale draad en antennetuner, deze stations maar net aan horen! Jan zijn legertruck trok de nodige aandacht van andere bezoekers van het Hemmeland en de groep ‘bootcamp’ dames moest toch nog even op de foto voor de truck. Ook niet onvermeld mag de inzet van Lucien, PD0LFJ, blijven. Hij heeft met zijn prachtige AEA antenne analyzer zo’n beetje alle antennes aan de tand gevoeld en de nodige verbeteringen kunnen realiseren, Lucien TOP! Omstreeks 15.00 uur, en dat was het zo, was alles getest en gedaan en zijn we gaan inpakken. Om 16.00 uur was iedereen weer huiswaarts en kunnen we in mijn beleving spreken van een geslaagde dag. Er mag nog wat meer aanloop en experimenten zijn, maar ik denk dat ik voldoende aanleiding zie om ook in 2014 weer een antenne(meet)dag te organiseren. Open aanmerkingen en tips zijn daarom van harte welkom.

Om niet helemaal uit de sfeer te raken heeft André, PA3HGP, vlak voor zijn vertrek naar Malta nog een artikeltje gemaakt over de berekening van antennelengtes. Erg handig als je aan het bouwen of experimenteren bent.

Tenslotte nog twee artikeltjes van ons vaste copij leverancier Stef.

2. Maandag 3 juni

Op maandag 3 juni is er weer een bijeenkomst. Er is deze keer geen lezing en hebben we weer eens een onderling QSO avond. Ook dat is af en toe nodig om ervaringen te delen. Dus wel komen er valt genoeg te bespreken. De bijeenkomst is in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is Marianne er ook om ons van de natjes en droogjes te voorzien en is Erwin, de QSL manager er, met de kaarten.

3. Bepalen van de verkorting/verlenging van HFdraadantennes

Bijna iedereen die een draadantenne maakt, krijgt vaak te maken met een antenne die op andere frequentie resonant is dan waarvoor de antenne is ontworpen. Bij de bepaling van de lengte van de draad voor een bepaalde frequentie gaan we uit van de volgende formule:

λ=c/f… λ=300/f,waarbij:

λ = golflengte in mtr

c = de voortplanting snelh. (300)

f = Frequentie in MHz.

Deze formule is een zuiver theoretisch gegeven en geldt alleen in vacuüm en voor een oneindig dunne draad. De voortplantingssnelheid c moet met ongeveer 5% worden verminderd. Na correctie wordt de formule voor het berekenen van een antenne:

λ = 285 / freq. (MHz)

Een halve golf draaddipool voor de 20Mtr. Band wordt dan L = 142.5 / 14.200 = 10.04 mtr, of wel 2 x 5.02 mtr.

Als voorbeeld een halve golf draadantenne voor de 20 meter band afgestemd op de gewenste frequentie van 14.200 MHz. Daarbij hoort een lengte van 10.05 meter. (2x5.025 mtr). Bij meting blijkt dat de antenne resonant is op bv. 13.500 MHz. Dat betekent dat de antennedraad te lang is. Bij een frequentie 13.500 MHz hoort een draadlengte van 142.5 / 13.500 = 10.56 mtr. Er is dus een verschil van 10.56 – 10.04 =

0.52 mtr. totaal voor een halvegolf dipool. In dit specifieke geval moet aan beide zijden 0.52 / 2 = 0.26 mtr. worden ingekort. De toegepaste formule is dus:

L = 71.25 x (1/14.200 1/13.500) x 100 = 26 cm aan elke zijde

Voor een 40 mtr. HFantenne resonant op 6.5 MHz. L = 71.25 x (1/7.050 – 1/6.500) x 100 = 86 cm aan elke zijde

Hier volgt nog voor de verschillende amateur banden een lijst voor correctie per 100 KHz. Band Frequentie MHz verk / verl. (in cm / 100 KHz) λ/2 λ/4 160 1.8 – 1.9 416 208

  1. 80 3.5–3.8 108 54

  2. 40 7.0–7.2 56 28 30 10.1–10.4 14 7 20 14.0 – 14.35 7.4 3.7 17 18.068 – 18.168 4.4 2.2 15 21.000 – 21.450 3.2 1.6 12 24.890 – 24.990 2.6 1.3 10 28.000– 29.700 1.7 0.85

Ik hoop dat jullie er een beetje wijs uit kunnen worden en ik hoop dat het een leuke en Interessante antennemeetdag wordt of is geweest. En als nog vragen zijn dan hoor ik dat later nog wel.

André (PA3HGP)

P.S. Bijgevoegd heb in Excel nog een klein reken programmaatje (is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd)

4. D’raf (PA0SJM)

Gratis … een flinke lengte coaxkabel . Pope is het merk en de uitwendige diameter is 6 mm . Lijkt dus op RG58 maar het is wel 75 ohm kabel . Ik denk dat de lengte wel dicht bij de 20 meter komt … en … dat een zender er niet eens zoveel van merkt , hi ! Dus … wie kan ik blij maken ? 73 , pa0sjm

5. Ervaring met Agentschap Telecom

Het lijkt me wel eens goed om wat te vertellen over mijn ervaring met het Agentschap Telecom , dit dan om aan te geven dat daar best wel wat gedaan wordt met een klacht of probleem. Hier in huis hebben ( hadden ) wij een Nefit Combi CV ketel uit de EcomLine serie. In deze CV is een voorraadboiler gebouwd zodat er altijd een warm water voorraad voorhanden is. Nu bleek de CV ernstige storing ( inspraak ) te veroorzaken in de ontvangst en dat dan op diverse banden. Als de CV aansloeg was er zo om de 18 kHz een zeer hinderlijk signaal te horen. Er was dan een luid gierend geluid hoorbaar (afkomstig van de ventilator sturing). Na contact te hebben opgenomen met Nefit over dit probleem werd er nogal makkelijk overheen gestapt met de mededeling dat “dit probleem bij hen niet bekend was en er niets tegen kon worden gedaan“. Vreemd dat men helemaal van niets wist .. omdat ik in 1999 ook al eens een melding had gedaan van een soortgelijke storing. Toen werd er meegaander gereageerd met de melding dat het probleem bekend was en dat er naar een oplossing werd gezocht en jawel … enige tijd later kwam er een monteur langs en die verving een kabel in de CV door een andere. Het gaat dan om de kabel naar de ventilator want die veroorzaakte de narigheid . Het leek toen opgelost, maar nu na meerdere jaren ergernis wilde ik het toch weer eens aankaarten omdat het eigenlijk niet geheel over was .

Dus, nam ik eind April contact op met Telecom met de melding en uitleg van het probleem. Al vrij snel kreeg ik antwoord waarin ik las dat ik bezoek zou krijgen van iemand om het te gaan bekijken of meten. Dat was snel, men zou op een vrijdag komen en dat was binnen een week na hun antwoord. Maar .. nu komt het .. alsof de bekende duvel ermee speelt … ik zag dat de waterdruk nogal hoog opliep en dat bleek het gevolg te zijn van de defecte boiler. Deze heeft dan inwendig een lek en dan komt er leidingwater in het CV circuit waardoor de druk hoog oploopt. Dat is dan het eind van de CV omdat vervanging van de boiler, gezien de leeftijd van de CV, te duur is . Dus werd er besloten om een nieuwe CV te laten aanbrengen, hetgeen inmiddels is gedaan. Maar … nu nog die afspraak met Telecom, wat nu ??? Direct, dat was 2 dagen vóór dat men bij mij thuis zou komen, gebeld met de persoon die zou komen en het allemaal uitgelegd en dat de afspraak kon worden geannuleerd. Nou alle begrip daar en geen probleem. Ik kreeg wel de indruk dat hij het een beetje jammer vond dat het niet doorging, hij was nogal geïnteresseerd in de storing.

Dus met dit verhaal wil ik aangeven dat men best terecht kan bij Telecom als er wat aan de hand is. Wel wordt er uitdrukkelijk vermeld dat, wanneer de problemen worden veroorzaakt door de klager zelf er dan kosten mee zijn gemoeid. En ook wil ik nog melden dat de snelheid van afhandelen perfect was.

73 , Stef .. pa0sjm

6. Slotwoord

Zoals gezegd “the day after” en daardoor niet al te veel tijd om ook zondag aan de hobby te besteden. Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomer. Dus wens ik iedereen een mooie zomer, veel lekker weer en heerlijke vakanties. In september verschijnt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. Ik hoop dat ik tegen die tijd wat kopij heb, jullie hebben twee maanden de tijd, dus . . .?!

Tot morgen,

Best 73’s, Sietse (PA4XA)