VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Juni 2014 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 2 juni 2014 (Bestuur)

  3. Van de voorzitter (PA1FR)

  4. Antennemeetdag/Vossejacht (PA4XA)

  5. Lichtmis 2014 (PA3FII)

  6. Oud krantennieuws (PD2YL)

  7. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Dit keer een kort voorwoord, want ik heb wel wat te vertellen maar daar wijd ik een apart artikeltje aan, de antennemeetdag a.s. zaterdag.

Aankomende maandag is natuurlijk ook onze afdelingsbijeenkomst. Weer een lezing, en gezien de aantallen aanwezigen tijdens de afgelopen verenigingsavonden met een lezing, is dit het recept voor een grote opkomst. Het bestuur zal er dus alles aan doen om iedere maand een lezing te hebben of een andere activiteit. Heeft iemand een idee? We houden ons van harte aanbevolen.

2. Maandag 2 juni

Op maandag 2 juni 2014 is er weer een verenigingsavond. Er staat weer een interessante lezing op het programma. Niet direct hobby gerelateerd, maar qua techniek wel een topper. Zie voor informatie de bijdrage van Frans hieronder. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is Marianne er ook om ons van alle natjes en droogjes te voorzien en is Erwin, de QSL manager, er met de QSL kaarten en dit keer is er weer 'verse' aanvoer!

3. Van de voorzitter

De afgelopen week leek het wel herfst; veel regen en de temperatuur kwam nauwelijks boven de 14 C. Maar nu ik achter de PC zit om mijn bijdrage aan de nieuwsbrief in elkaar te zetten, wordt het eindelijk wat lichter buiten en is het droog geworden. Hopelijk wordt het wx beter voor de komende vakantieperiode.

Wat is het nieuws van de afgelopen en komende tijd? Op de laatste bijeenkomst, maandag 12 mei, was Cor Moerman/PA0VYL bij ons te gast en vertelde hij over het wel en wee van het zendamateurisme gedurende de tweede wereldoorlog. Mede aan de hand van documenten uit die tijd wist Cor ons duidelijk te maken dat de toenmalige radioamateurs ondanks de beperkte middelen een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet tegen de overheersers. Helaas heeft dit aan velen het leven gekost. Na de oorlog is er voor deze groep verzetshelden een plaquette met hun namen gemaakt ter herdenking. Dit monumentje heeft helaas nog steeds geen goede en vaste plaats gevonden en Cor doet nog steeds pogingen om dit voor elkaar te krijgen. De lezing gaf de vele aanwezigen een duidelijke uitleg hoe het in deze donkere oorlogsperiode met het radioamateurisme is gegaan en welke offers er door de betrokkenen zijn gebracht. Cor kreeg een verdiend applaus voor zijn presentatie en toog daarna huiswaarts met ons gebruikelijke kaaskado!

Op onze komende afdelingsbijeenkomst op maandag 2 juni zal Edwin Vos/PA3GVQ ons gaan vertellen over het ontstaan en de realisatie van de digitale omroep (TDAB+) die sinds september 2013 voor publieke en landelijke omroepen wordt uitgezonden op de 220 MHz. Ook dit belooft weer een interessante lezing te worden en u wordt verzocht om tijdig in het clubgebouw aanwezig te zijn want de lezing zal om 20.00 uur beginnen!

Zaterdag 31 mei wordt weer een antennemeetdag georganiseerd door Sietse/PA4XA op het Hemmeland in Monnickendam bij het clubgebouwtje van Scouting Waterland aan de Gouwzee. Gezien het succes van deze meetdag afgelopen jaar, belooft dit ook weer een leuk en praktisch evenement te worden. Iedereen die antennes te meten heeft wordt zaterdag verwacht! Het wx belooft een mooie dag hi.

Ook wordt op deze zaterdag vanaf hetzelfde punt bij scouting

Waterland in Hemmeland een vossenjacht gelopen. Dit is een goede oefening voor deelnemers en organisatie. U kunt dus als deelnemer of bezoeker aan de meetdag ook de benen even flink strekken en meedoen aan het opsporen van de (elektronische) vosjes. Wij hebben vijf ontvangers voor de deelnemers beschikbaar en als u zelf een (80m) ontvanger hebt neem die dan mee. De metingen beginnen rond 09.30 uur en de vossenjacht rond 11.00 uur.

In juli en augustus zijn er geen afdelingsbijeenkomsten in verband met de vakantieperiode. Op maandag 1 september gaan we weer starten met onze

Het bestuur wenst u allen een mooie vakantietijd toe met prachtig weer en misschien ook nog mooie verbindingen vanaf uw buitenlandse locatie met uw mobiele apparatuur. Zelf zal ik lekker in Nederland blijven en veel op het IJsselmeer dobberen.

Frans/PA1FR

4. Antennemeetdag/Vossenjacht 2014

Het is nu zeker, de antennemeetdag 2014 gaat door! De scouting van Monnickendam, met hun onderkomen in het Hemmeland, heeft ons toestemming gegeven om gebruik te maken van hun fasciliteiten. Ook de weersverwachting is nagenoeg perfect, al is 20 graden aan het koude water van het Markermeer misschien nog wat fris, maar dat is makkelijk op te lossen met een trui of een vest. Vlak voordat ik deze nieuwsbrief aan het schrijven ging, is er overleg geweest tussen Frans (PA1FR) en Luciën (PD0LFJ) over de mogelijkheden van een vossenjacht gelijktijdig met de antennemeetdag. Prima plan natuurlijk. Beide buiten activiteiten en mogelijk dat er nu twee geïnteresseerde groepen aanwezig zullen zijn, gezellig toch!

Vanaf 09.30 uur is iedereen welkom en is er koffie/thee met een plakje cake. Ook staat de (ex) partytent van de afdeling er om spullen onder te zetten, maar gezien het weer zal dat niet erg nodig zijn. De afdelingsset is er voor eventuele test uitzendingen en er zijn diverse antenne analysers om antennes nauwkeurig te testen. Heb je dus nog (vakantie)antennes liggen waarvan je wil weten of hij werkt en/of wil afregelen dan ben je morgen van harte welkom in het Hemmeland in Monnickendam. Omdat het gras en de grond door alle regen nog nat/vochtig zullen zijn raad ik iedereen aan om passende schoenen/laarsen mee te nemen, beter mee verlegen als om verlegen.

Zelf ook een stoel/tafel en lunch mee brengen, want er is niet voldoende ruimte op de tafel onder de partytent! De vossenjacht wordt vanaf 10.00 uur uitgezet door Frans en Luciën en zal vanaf 11.00 uur gelopen kunnen worden. Ook daarvoor is goed schoeisel en een jack of trui aan te raden. Breng zoveel mogelijk je eigen vossenjacht ontvanger mee, want anders zijn er mogenlijk niet genoeg.

Terwijl wij daar bezig zijn, heeft de scouting ook zelf een opkomst, maar gezien de beschikbare (buiten)ruimte levert dit geen enkel probleem op en maakt het de dag alleen maar gezelliger. Ik verwacht omstreeks 15.30 uur weer af te gaan breken, dus alleen even komen kijken betekent voor uiterlijk een of drie aanwezig zijn. De antennemetingen en de vossenjacht staan vast, maar als je iets anders wilt doen waar je buitenruimte voor nodig hebt dan is dit je kans.

Waar moet je wezen? De toegang van het Hemmeland ligt naast het QTH van Klaas (PA3KVL), de groene woonloods (?) als je door Monnickendam naar Marken rijdt. Daar dus links de dijk over en dan meteen rechts richting het Mirror paviljoen. Dan altijd maar links aanhouden (dus niet rechtsaf de parkeerplaats van het Mirror op!) en als je niet verder kan rechts. Dan sta je al op de parkeerplaats bij de scouting en zul je mij daar aantreffen. Vanaf 09.30 uur koffie/thee en cake, maar ik ben omstreeks 08.45 aanwezig en een handje met opbouwen kan geen kwaad?

Dus rest mij de hoop uit te spreken dat er veel leden en niet leden zaterdag de weg weten te vinden naar het Hemmeland, rotzooien met antennes en een heuse vossenjacht zouden een mooie opkomst moeten geven. Tot zaterdag,

Sietse (PA4XA)

5. De Lichtmis 2014

Op 27 september 2014 zal voor de 33e keer de Radio Onderdelen Markt (ROM) worden gehouden, evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting ROM. Ook dit jaar vindt dit evenement weer plaats bij wegrestaurant/pannekoekenhuis de Lichtmis, gelegen aan de A28 tussen Zwolle en Meppel, afslag Nieuwleusen/Hasselt. De markt is geopend vanaf 9.00 uur voor bezoekers, de toegang is nog steeds gratis; voor het parkeren in het nabijgelegen weiland vragen wij slechts 2 Euro. Maak hiervan zoveel mogelijk gebruik, want bij een verkeerschaos rondom het marktterrein kan het zijn dat u een bekeuring oploopt als uw auto niet naar de zin van de politie geparkeerd staat. Indien parkeren in het weiland onmogelijk is, door overvloedige regenval, zal men in de buurt een plekje moeten zoeken. Het aanbod op de markt zal ook dit jaar weer divers zijn, vele standhouders hebben zich inmiddels al weer aangemeld.

Als u een plaatsje op onze markt wilt kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat van de Stichting Radio Onderdelen Markt. Info is te vinden op www.stichtingrom.nl

Wij hopen u ook te mogen begroeten op deze markt en zoals altijd ik het het mooie weer al weer besteld. (van de 32 markten zijn er slechts 2 met heel slecht weer geweest)

Met vriendelijke groeten, namens de Stichting ROM, Jan Pasman PA3FII Secretaris

6. Oud krantennieuws van Carla (1928)

Met 40 Watt over den Oceaan. Over de merkwaardige successen bij gebruik van korte golflengten is reeds veel gesproken. Het is bekend, dat hot niet op de laatste plaats de zendamateurs waren, die de bruikbaarheid der korte golven voor het overbruggen van zeer groote afstanden met zeer bescheiden middelen bewezen hebben, nadat men hen voor hun proeven golflengten toekende, welke voor het wereldverkeer onbruikbaar schenen. Amateurs van alle landen kan men dagelijks hun berichten hooren wisselen. Ook in Duitschland zijn in den loop van den tijd trots menige hinderpaal, veel van zulk stations opgericht. Zoo ontving Telefunken het volgende schrijven: „Het doet mij genoegen u te kunnen mededeelen, dat het mij dezen nacht gelukt is met twee Amerikaansche amateurzenders telegrafieverkeer gedurende meerdere uren te onderhouden. U zult er belang in stellen, dat mijn station geheel uit Telefunkenfabrikaten bestaat. De door door lamp 2 1! V 218 geleverde zendenergie bedroeg iets meer dan 40 Watt. Deze door mij reeds maandenlang gebruikte Lampen zijn niettegenstaande dikwijls aanzienlijke ovenbelasting zeer betrouwbare generatoren, welker gebruik ik iederen amateur kan aanbevelen. Hoewel ik deze steeds met het hoogste aangegeven vermogen belast, werken ze altijd nog zonder iets van hunne werkzaamheid te hebben ingeboet. Ik voed deze lampen met een gelijkrichter, waarvoor uwe lampen RGX 1503 gebruikt worden. Deze lampen krijgen van tijd tot tijd aanzienlijk hoogere spanningen dan opgegeven, wat naar mijne ervaringen goed toelaatbaar is. De mij gemelde geluidsterkten en kwaliteit van toon zijn er een bewijs van, dat uw fabrikaten bijzonder geschikt zijn voor kortegolfwerk. Ook mijn kortegolfontvangtoestel bestaat uit Teletunkenonderdeelen, en geeft speciaal na toepassing van da RE 134 buitengewoon goede ontvangresultaten."

Carla (PD2YL)

Noot Redacteur: Ik heb nog drie van dergelijke leuke oude artikelen ontvangen, ik plaats er de komende maanden iedere keer één.

7. Slotwoord

Zo dat was hem weer. Geen super gevulde nieuwsbrief, maar voldoende informatie om alle leden iets te bieden. A.s. zaterdag en maandag is de afdeling actief en ik hoop dat er veel leden 'acte de precense' zullen geven. Het weer lijkt in ieder geval geen struikelblok te kunnen worden, maar ik vertrouw die waarmannen en vrouwen pas als de dag heeft gegeven wat ze hebben voorspeld. Dus fingers crossed en tot a.s. zaterdag en anders a.s. maandag bij een leuke lezing over TDAB, wat? Ja TDAB, digitale radio voor in de auto (o.a.)

Best 73’s,

Sietse (PA4XA)