VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Mei 2018 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Bernard Kruithof PD4BER 06-57747524 bernard.kruithof@ online.nl clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Web-master Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 020-4930194 jbijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 7 mei 2018 (Bestuur)

  3. Mijmeringen over meten is weten (PI4HAL)

  4. Radiohobby versus Powerline Adapters (CQPA, november 2017)

  5. WIFI verbeteren (Brabants Dagblad)

  6. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Ik ben vroeg. Normaliter stuur ik de nieuwsbrief altijd het weekend voor de bijeenkomst, maar omdat dat weekend volgepakt zit met activiteiten maak en verstuur ik hem de maandag er voor. Ik hoop niet dat lezers in de loop van de week de lezing vergeten! Het is buiten gewoon stil hier in de shack. Hobbies zijn net golven, ze komen en gaan en nu is hij bij mij aan het gaan. Wel kriebelt het een beetje mbt het 6/4m Es seizoen wat weer voor de deur staat, maar door alle storing is de 'goesting' (Vlaams voor zin) een beetje tanende. Maar wie weet, gelukkig staat alles klaar dus als de goesting zich opeens aandient zijn we er klaar voor.

Ook de verenigingsavond is doorgaans weer een kleine boost voor activiteiten. Vorige maand was daar de lezing over de Xphase2 storingsonderdrukker. Wat een eenvoud en wat een resultaat. De zelfbouw pakketjes gingen die avond als warme broodjes over de toonbank. Nu ben ik niet zo'n bouwer dus dacht ik, dat lijkt me nu leuk om er een club aangelegenheid van te maken. Dus de volgende dag, de golf was er opeens weer, meteen een email de deur uit. Wie doet er mee aan het gezamenlijk bouwen van dit leuke project(je)? Nou de golf was snel weer weg, weinig reactie. Wel geteld 2 positieve reacties om samen te bouwen en 2 ondersteuners (en dat is wel erg positief) melden zich aan. Maar om voor zo'n klein clubje één of twee bouwavonden te organiseren is mij eigenlijk iets te gek. Ik probeer het daarom nu nog een keer, wie wil er mee doen aan het samen bouwen van de X2 storingonderdrukker? Een email naar mij is voldoende, bij 5 bouwers gaan we aan de slag. Ik hoop op iets meer reacties.

2. Maandag 7 mei 2018

Gert (PA3AAV) is na een lange vakantie aan de andere kant van de wereld weer helemaal opgeladen en gaat ons meenemen in een onderwerp waar ik nog niet van weet wat dat is. Maar Gert kennende is het altijd interessant en leerzaam, een lezing uit eigen stal zullen we maar zeggen. Ik hoop dat de opkomst even groot is als vorige bijeenkomst, want die was groot. Het was geweldig om al die leden, oud leden, niet leden, geïnteresseerden bij elkaar te zien. Laten we dat herhalen, dat is wat onze afdeling nodig heeft. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in

Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en Marjan zal er weer zijn om ons te voorzien van de uitgebreide natjes en droogjes. Erwin, onze QSL-manager, is er weer en heeft de QSL-koffer bij zich met een enkele nieuwe kaarten.

3. Mijmering over meten is weten

Het feit dat het controlelampje van de 24 Volt voeding het weer doet, deed me er wat over mijmeren. Immers: er zijn controlelampjes die branden om aan te geven dat iets het doet en er zijn controlelampjes die juist gaan branden als iets het niet (meer) doet. Die laatste categorie vindt men meestal in de auto. Als daar alle lampjes zouden branden van alles wat het wel doet, dan ben je al gauw tureluurs.

Dus daar is het handig als er een lampje gaat branden als bijvoorbeeld het Motor Management System een storing heeft of de remmen niet meer goed functioneren. In die gevallen waar het lampje juist brandt als iets het wel doet kan je al gauw in verwarring raken wanneer juist het lampje de geest heeft gegeven. Er zou dan dus eigenlijk een tweede controlelampje moeten zijn die de controle uitvoert over het eerste controlelampje. Maar juist als beide (gelijke) lampjes tegelijk zijn geïnstalleerd is de kans weer groot dat beide lampjes ook tegelijk overlijden. Dus er moet dan eigenlijk weer een derde controlelampje zijn die de andere twee ‘controleert’. Maar dan komt Murphy weer om de hoek kijken en kan je er gif op innemen dat ook dan alle drie de lampjes tegelijk de geest geven. Misschien is dat wel de reden dat in die gevallen niet gekozen wordt voor controlelampjes maar juist voor één voltmeter. Die geeft aan dat iets het doet en in het geval van een power supply zie je dan ook nog of die de goede spanning afgeeft. En een voltmeter heeft doorgaans een langere levensduur dan een lampje. Het is zo maar een overdenking die bij me binnen kwam toen ik ’s nachts niet kon slapen. Daarna ben ik overigens vast in slaap gevallen. Het denken aan zo’n voltmeter is kennelijk een slaapverwekkend.

NB: Overgenomen uit de februari nieuwsbrief van PI4HAL

4. Radiohobby versus Powerline adapters….

Problemen die ontstaan door internet te plegen over het elektrische netwerk. Al enkele jaren neemt het gebruik van internet via het stopcontact steeds meer toe. Dit tot ergernis van zendamateurs die er hinder van ondervinden bij het maken van verbindingen op verschillende frequenties maar vooral op HF. Maar zendamateurs zijn creatief met het bedenken van oplossingen en wellicht dat die aangedragen kunnen worden. Vanwege een verhuizing naar een flat werd ik geconfronteerd met dikke betonmuren waardoor het erg lastig is om een bekabeld netwerk te gaan aanleggen. In mijn directe omgeving zijn er geen collega-amateurs actief, voor zover ik weet. Daarom ben ik overgegaan tot aanschaf van netwerk adapters. De eerste heb ik aangesloten aan het modem voor internet in de meterkast. De tweede heb ik geplaatst bij de TV in de huiskamer samen met een router zodat ik ook op de laptop in de huiskamer actief kan zijn. De derde heb ik aangesloten in de hobby kamer op een router omdat ik daar met verschillende Pc’s actief kan zijn met de hobby. De vierde heb ik in de slaapkamer aangesloten zodat ik ook daar naar TV kan kijken. Na installatie bleek het goed te werken. Echter toen het donker werd en de verlichting aan ging werd daardoor de werking van netwerkadapters verstoord en is er geen communicatie over het elektrische netwerk meer mogelijk. Dit is voor mij de reden om de E van experimenteren en de O van onderzoeken te gaan gebruiken. Na een dag van onderzoek kwam ik erachter dat de boosdoener, ledlampen daarvan de oorzaak kan zijn. Ik heb in mijn bureaulamp een ledlamp aangebracht en met het inschakelen daarvan viel gelijk de verbindingen over het netwerk weg. Zodra de ledlamp is uitgeschakeld waren na resetten van de verbindingen deze weer volop beschikbaar. Ook het volgende doet zich voor. In het winkelcentrum, waar ik boven woon, wordt zoals jaarlijks het geval is, weer de gebruikelijke sfeerverlichting aangebracht. Ook dit blijkt een van de oorzaken te zijn waardoor communicatie over het elektrische netwerk wordt bemoeilijkt. Echter dit gegeven is voor mij niet een sluitende verklaring. Ook zijn nogal wat publicaties geweest over de slimme meters die door de netwerkbeheerders worden aangebracht in de woning. Het voordeel van die meters is dat ze op afstand uit te lezen zijn, maar ook op afstand de energievoorzieningen kunnen onderbreken. Afnemers werden geconfronteerd met aanzienlijk hoge onverklaarbare energierekeningen. Ook is het in een enkel geval voorgekomen dat de slimme meter de energie levering heeft onderbroken. Volgens de consumentenbond zijn daar problemen over ontstaan, aangezien de energie maatschappijen dit probleem niet konden verklaren waardoor er oeverloze discussies zijn ontstaan. Wellicht dat dit ook te maken kan hebben met verstoring van het signaal over het elektrische netwerk. Maar daarnaast wordt er voor communicatie met de slimme meters gebruik gemaakt van het GSM netwerk, maar het een en ander sluit de ontstane problemen niet uit.

Het elektrische netwerk wordt ook nog voor andere doeleinden gebruikt. Zo worden via impulsen de meters op nachtstroom meting gezet en wordt de straatverlichting in-en uitgeschakeld. Ook dit blijkt wel eens mis te gaan waardoor of de straatverlichting niet werkt of dat deze juist overdag weer aan staat. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat verzenden over het elektrische netwerk niet stabiel is. Ik heb het nog niet hard kunnen maken maar ik denk dat de signalen over het elektrische netwerk via de nulfase plaatsvinden. Dit zou de meest voor de hand liggende verklaring kunnen zijn maar het zou heel goed anders kunnen zijn. Terug naar de ontstane problemen met de netwerkadapters, ik denk dat het volgende probleem daarvan de oorzaak is. Om ongewenste uitstraling te voorkomen, zoals met het werken op HF het geval is, is vereist dat inwendig deze worden afgeschermd volgens het Kooi van Faraday principe. Dit is vrij eenvoudig te realiseren door de afscherming aan te brengen bij het produceren van de behuizing van de Power line apparaten. Ook een oplossing kan zijn het aanbrengen van een hoog/laag filter in Power line apparaten waardoor het effect van ongewenste straling binnen de perken wordt gehouden. Ik durf thans een van de apparaten niet open te maken omdat er mogelijk een patent op van toepassing is. Tevens zal ik dan het recht op garantie daarop kunnen verspelen. Er is contact geweest met de importeur van de Devolo Power line apparaten die mijn verzoek om advies niet al te serieus nam. Dit kan uiteraard te maken hebben met geen kennis van zaken. Daarom heb ik mijn internet provider XS4ALL op de hoogte gebracht van de problematiek. Deze internet provider is constant bezig met verbetering van het internetgebeuren en ik denk dat daarom ook deze ontwikkeling een plaats inneemt. In ieder geval nemen ze mijn ervaringen serieus. Ik heb hen verzocht om met de producent en/of de importeur contact op te nemen om in ieder geval een schema te mogen ontvangen om aan de hand daarvan onderzoek te doen naar een mogelijke oplossing. De zendamateurs hebben er ook belang bij dat er een oplossing gevonden zal gaan worden voor de problemen met internet over het elektrische netwerk. Daarom mijn verzoek om uw reactie en/of suggestie naar de redactie te sturen zodat er verder onderzoek gedaan kan worden die hopelijk kan leiden naar een oplossing. Inmiddels is er een reactie van de producent binnen gekomen, die erop neerkomt dat er nauwelijks klachten zijn binnen gekomen over de netwerkadapters. Er werd gevraagd om aan te geven waar exact op welke frequentie de overlast door de netwerkadapters zouden zijn ontstaan. Vandaar mijn oproep te beschrijven waar de overlast wordt ondervonden op HF banden en aan te geven op welke frequenties deze plaatsvindt. Deze reacties zullen worden aangeboden aan de fabrikant die er hopelijk wat aan gaan zal gaan doen. Tevens heb ik de fabrikant verzocht om het schema ter beschikking te stellen zodat wij als zendamateurs de E van experimenteren en O van onderzoekingen kunnen waarmaken. Uit CQPA november 2017

5. Met deze slimme truc wordt wifisignaal thuis vele malen sterker en sneller

Wetenschappers van twee Amerikaanse universiteiten*) hebben aangetoond dat een simpele, nog niet eerder bewezen truc om het wifi-signaal van een doorsnee router aanzienlijk te versterken echt werkt. De methode houdt in dat rondom de antennes van het apparaat een gebogen, met aluminiumfolie bedekt 'muurtje' wordt geplaatst.

Daarmee kan het draadloze signaal krachtiger worden en beter in bijvoorbeeld een woning worden gericht. De onderzoekers begonnen met de afstelling van wifi-routers te experimenteren nadat ze tips hadden gekregen van mensen die een duidelijke signaalverbetering opmerkten als ze een leeg frisdrankblikje bij het apparaat zetten. Dat bleek, zo ontdekten de experts van het Dartmouth College in New Hampshire en de universiteit van Colombia, inderdaad een beetje te werken. Met in het achterhoofd een gebogen voorwerp van een glimmend materiaal gingen ze op zoek naar een betere constructie. Uiteindelijk werd een gebogen 'muurtje' ontwikkeld, gemaakt van kunststof uit een 3D-printer met daarop een laagje reflecterend materiaal zoals aluminiumfolie. De werkbare opstelling kost, zo berekenden ze, circa 30 euro. Maar het kan ook stukken goedkoper door het plastic te vervangen door stevig karton. De 'significant' genoemde signaalversterking, die nu voor de eerste keer officieel met metingen is vastgesteld, wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het geplaatste schermpje waardoor het wifi-signaal zó wordt geconcentreerd en gericht dat het niet meer buiten de woning 'lekt'. Oftewel, het hele wifi-signaal van de router gaat de woning in. Met een beetje proberen kan het wifi-signaal eenvoudig worden gericht en versterkt.

Experimenteren

Volgens de experts, die over hun vinding vertelden aan DailyMail, is de truc vooral handig in woningen met meerdere verdiepingen waar sprake kan zijn van een plaatselijk zwak wifi-signaal. Een beetje experimenteren is nodig om het schermpje precies op de goede manier neer te zetten bij de router. Als dat lukt kan iedereen in huis, waar dan ook, stukken sneller internetten. De methode werkt, zo benadrukken de onderzoekers, ook met zogenoemde accesspoints: apparaatjes waarmee het wifi-signaal van de router op andere plekken in een gebouw kan worden opgepikt.

Uit het Brabants Dagblad.

6. Slotwoord

Onder het motto goed overgenomen (mooier woord voor 'gejat') is beter dan slecht verzonnen, een nieuwsbrief met een hoog overname gehalte. Maar weer een korte kale nieuwsbrief was mijn eer een beetje te na. Dus veel leesplezier met de leuke artikelen. Wel van eigen bodem is de lezing van a.s. maandag, dat maakt heel veel goed. Ik ben benieuwd wat Gert ons weer te vertellen heeft. Tot maandag.

Best 73's,

Sietse (PA4XA) Redacteur A56