VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. April 2019 Redactie: PF2X pf2x@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Bernard Kruithof PD4BER 0657747524 bernard.kruithof@ online.nl clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award
Redactie nieuwsbrief Sietse PF2X Via email! pf2x@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PF2X)

  2. Maandag 1 april 2019 (Secretaris)

  3. Defecte 12v Voeding (PA0SJM)

  4. Rabo Clubkas Campagne (PA0MIR)

  5. Radio Secret Service (RSS) in Tweede Wereldoorlog (slot: PA5PIL)

  6. VR voorstellen

  7. Slotwoord (PF2X)

1. Voorwoord

Het gebeurt toch niet vaak. Uw redacteur zit met een 'writersblock'. Wat zal ik eens schrijven? De hele week niet gehobbyed, geen bijzondere dingen gedaan. Gewoon zo'n doorsnee week, werken, eten, slapen, werken etc. Tsja en dan opeens is het vrijdagavond en hebben we maandag de verenigingsavond, de nieuwsbrief moet de deur uit. Ik denk nog even terwijl ik de rest van de nieuwsbrief maak. Daar ben ik weer, een uur verder. Writersblock, zucht. Daar ben ik weer, nog een half uur verder. Opeens schiet mij te binnen dat ik van de week wel even de set aan had. De IC7300 heeft een leuke spectrumdisplay die zonder signaal en storing mooi zwart beeld geeft. Als er signaal is wordt het blauw en storing (breedband) zorgt voor een volledig lichtblauw scherm als naar gelang van de sterkte van de storing. Normaal zet ik de PC aan en vervolgens de set, uitzetten gaat precies tegengesteld eerst set uit en dan PC. Dit keer was het anders eerst set aan, hé geen storing (zwart scherm), O ja Monitor en PC ook aan. Eerst altijd de monitor, klik. What the F. . ., lichtblauw scherm. Monitor uit zwart scherm, eigen monitor stoort! Huiswerk, en dan levert Stef copij. Zie hieronder. Toeval bestaat niet. Tot maandag.

2. Maandag 1 april 2019

Op maandag 1 april 2019 (nee, geen grap) om 20 uur hebben we onze maandelijkse bijeenkomst. Eerst bespreken we de voorstellen voor de VR. Maar daarna neemt Ton Willemsen PA3BBY ons mee in de wondere Wereld van het I.O.T, Internet Of Things, vrij vertaald “Internet der Dingen”. Een Thing (Ding) is eigenlijk een hele kleine en vooral zuinige microcomputer met draadloze communicatie en optioneel voorzien van sensoren (input) en actuatoren (output). “Things” communiceren met elkaar (Radio!) en/of met een centraal punt en kunnen onderdeel zijn van een groter apparaat of machine. De interesse van zowel de zakelijke wereld als van de zendamateur neemt steeds meer toe. Bedrijven investeren er al volop in, b.v. Intel (chips), TMobile en KPN (communicatie).

Dit is weer op het bekende adres van het clubgebouw van de Hengelsport Vereniging te Purmerend, Vrouwenzandstraat 157. Erwin is er weer met zijn koffer vol QSLkaarten. Er wordt door Marianne gezorgd voor de koffie of een ander drankje. Graag weer uw aandacht voor de wekelijkse Ronde op 145,350 MHz vanaf 21.00 uur op de vrijdagavond. Luister mee en meld je in. Op onze website http://www.veronwaterland.nl vindt U het laatste nieuws.

3. Storende 12v voeding.

Bij mijn monitor voor de PC hoort een kleine 12 volt schakelende voeding. Ongelukkige combinatie met radio, want op 40 m had ik flinke stoorsignalen welk zo om de 50 kHz hoorbaar waren. Het ding kan zo’n 4 amp. leveren . Dus eerst vaststellen of het inderdaad door deze voeding werd veroorzaakt. Nou, dat was makkelijk zat .. even de 220 eraf … weg storing. Nu las ik wel eens over ontbrekende condensatoren , bijv. omdat weglaten ervan scheelt weer in de productie kosten. Nou .. dus de behuizing los getikt met een schroevendraaier in de naad van bovenen onderkant en zowaar, het binnenwerk kwam in zicht.

Door het los solderen van de folie om het binnenwerk kon ik de print met onderdelen bekijken en daar waren alle onderdelen aanwezig, zelfs met de bekende blauwe condensatoren die wel eens ontbreken bij dit soort voedingen.

Dus .. moet het ergens anders worden gezocht …

De onderkant van de voeding was voorzien van een afschermplaat en nu bleek dat van de 2 soldeerpunten er één niet meer was verbonden met een massa contact op de print. Hier het door mij opnieuw aangebracht stukje montagedraad op de print welk door de afschermplaat steekt. (rode pijl) Het ziet er natuurlijk niet meer heel netjes uit . Lijmen van de beide helften van de behuizing was eigenlijk niet te doen omdat er toch wel wat schade was aan de randen van de delen. Maar met tape gaat het ook en … de storing is weg !! Waarom ik dit schreef … velen en ik dus ook, vinden schakelende voedingen erg lastig om te repareren en vaak denk je dan om die maar weg te gooien . Maar eerst toch even erin kijken kan geen kwaad. Soms zijn het inderdaad ontbrekende condensatoren en daar zijn soms ook elco’s bij. Maar ook soldeerfouten komen best wel vaker voor. Alleen jammer dat het openen van de behuizing meestal alleen met wat geweld mogelijk is.

Stef pa0sjm

4. De Rabo Clubkas campagne

De Rabo Clubkas campagne komt er weer aan. Fietsen voor de clubkas. Informatie bij Nico, PA0MIR.

5. Radio Secret Service (RSS) in Tweede Wereldoorlog

Onderstaand het vervolg van dit Radio Secret Service artikel van Kapitein Luitenant ter Zee Peter de Groot PA5PIL.

Direction Finding reporting en plot Controle van de D/F stations geschiedde vanuit Barnet en Hanslope Park, gelegen in Noord London. De plotkamer in beide locaties ontving de peilingen van de D/F

stations en noteerde deze peilingen in een D/F log rapport.

D/F log rapport

De peilingen van het D/F log rapport werden dan geplot op een speciaal daartoe geprepareerde kaart, met oleo overlay. Op deze kaart werd Europa weergegeven met de duidelijk weergegeven D/F stations. Voor elk RSS D/F station was in de marge van de kaart een schaal weergegeven die het vergemakkelijkte om de peilingen uit te zetten. Het moge duidelijk zij dat op het snijpunt van de ingetekende peilingen, de zender zich bevond.

D/F plotkaart

RSS telefoon netwerk De sleutel tot het succes en de snelheid van de operaties van de RSS was het telefoonconferentie system, waarin alle D/F en afluisterstations met het RSS hoofdkwartier in Barnet verbonden waren. De lijnen hiervoor gebruikt waren de oorspronkelijke G.P.O lijnen, een infrastructuur die al aanwezig was en direct bruikbaar was.

RSS telefoonnetwerk

Radio Secret Service en spionnen Wellicht de meest tot de verbeelding sprekende RSS verdienste is haar betrokkenheid bij het ontwaren van spionnen, agenten genoemd, die in het begin van de oorlog naar GrootBrittannië kwamen. Onder de eerste 21 spionnen die in september 1940 het UK bereikten, waren 4 die dat met rubberboot deden, 2 per parachute en sommige per vissersboot. Zelfs lukte het agenten om met de stroom vluchtelingen het UK binnen te komen, die na de bezetting van het vasteland een veilig heenkomen zochten. De agenten bleken slecht getraind en weinig competent te zijn; sommigen gaven zich snel over of werden snel gepakt vanwege hun eigen stomheid. Maar vaststaat is dat weinig agenten ongemerkt zijn gebleven door de geïntercepteerde morseberichten door de VI’s van de RSS.

Samenvattend In het kort kunnen de prestaties van de RSS als volgt worden samengevat: RSS stelde in staat om de Abwehr en gelieerde organisaties bloot te leggen, hoe zij werkten en welke invloed zij hadden op het verloop van de oorlog; De RSS verschafte inzicht in wat de Duitsers bereid waren om te geloven en wat niet; De RSS heeft geholpen bij het duidelijk maken op welke terreinen de Duisters kennis te kort kwamen en waar de Duisters accurate informatie over hadden; Sommige van de door RSS onderschepte berichten gaven een inkijk in de vercijfersleutels in gebruik bij andere Duitse en Italiaanse instanties Kennis omtrent de training van Duitse spionnen en hun aankomst in de UK werd door de Britten uitgebuit in hun voordeel Het succes van de RSS en de Voluntary Interceptors, de radio amateurs van de UK, hebben mede mogelijk gemaakt, of zeker bijgedragen aan, de uiterst succesvolle misleiding plannen van de geallieerden over wat men van plan was. Het meest in het oog sprekende voorbeeld hiervan was de impressie geven aan de Duitsers dat de invasie van 1944 zou plaatsvinden in het Nauw van Calais en niet in Normandië, zoals wij nu allemaal weten. Het werk van de RSS, zelfs het bestaan van de RSS is altijd een geheim gebleven, tot 1979, toen het werk van de RSS en de betekenis van de afgeluisterde berichten in een BBC programma werd onthuld. Het bestaan van de Ultra en Enigma was al eerder prijsgegeven. De nog levende VI’s komen nog elk jaar bij elkaar op Bletchley Park

Voluntary Interceptors in oorlogstijd

Door: KLTZ Peter de Groot (PA5PIL) Overgenomen uit nieuwsbrief PI4HAL van april 2019

6. VR voorstellen

In het totaal zijn er 9 voorstellen te behandelen. Hieronder is een verkorte weergave gegeven van de ingediende voorstellen.

Voorstel 1 van het HB

Tijdens de huishoudelijke vergadering van A54 was het niet mogelijk om een nieuw bestuur samen te stellen. Ook is het aantal bezoekende leden bij afdelingsbijeenkomsten de afgelopen jaren drastisch terug gelopen. Daarom stelt het HB voor om de afdeling 54 EttenLeur op te heffen en geografisch op te delen in A07 Breda en A51 Bergen op Zoom.

Voorstel 2 van het HB

In verband met het op de VR van 2018 aangenomen geamendeerde voorstel 2. Stelt het HB voor om de wijzigingen/aanvullingen op het AVGbeleidsplan welke tot stand zijn gekomen na de VR van 2018, bij deze vast te stellen. c.q. te bekrachtigen. De afdelingsbesturen beschikken sinds 16072018 over het actuele AVGbeleidsplan.

Voorstel 3 van het HB

Voortschrijdend inzicht leert dat het voorstel van A25 ’s Hertogenbosch niet het gewenste resultaat oplevert zoals dit in het voorstel is gevraagd. Om een doelgroep aan te spreken buiten de groep radiozendamateurs en meer bekendheid te geven aan amateurradio. Stelt het HB voor om een meer marketing gerichte aanpak van dit voorstel in te voeren. En door middel van de campagne ElectrONline de Electron 2x per jaar zo breed mogelijk te verspreiden.

Voorstel 4 A32 Meppel

Afdeling Meppel stelt voor om de Dag voor de RadioAmateur gratis te maken voor iedereen. Om de kosten te dekken stelt afdeling Meppel voor om een contributieverhoging in te voeren van € 1,50.

Voorstel 5 A67 Assen

Afdeling Assen stelt voor om leden gratis toegang te verlenen tot de Dag voor de RadioAmateur. Ook in dit voorstel stelt men voor de kosten te compenseren met een contributieverhoging maar dan van € 3.00.

Voorstel 6 A03 Amersfoort

In november 2018 hebben Scouting Nederland en de VERON een samenwerkingsovereenkomst getekend, met als doel de bestaande samenwerking verder te versterken. Vanuit de uitgesproken gewenste versterking wordt aan de VR gevraagd om in te stemmen met het voorstel om het HB van de VERON opdracht te geven om haar contacten binnen de IARU en met het Agentschap Telecom in te zetten om het mogelijk te maken dat Scoutinggroepen de beschikking kunnen krijgen over eigen roepletters

(d.w.z. ‘clubcall’).

Voorstel 7 A46 Zaanstreek

De afdeling Zaanstreek, A46 vraagt het HB een universele procedure te publiceren voor de afdelingen om het mogelijk te maken op eenvoudige en gestructureerde wijze te kunnen overstappen naar de Regiobank. Dit om de toenemende kosten die verbonden zijn aan de bestaande bankrekening te beperken.

Voorstel 8 A17 Gouda

De vertegenwoordiging van de VERON in het Amateur Overleg verzoekt het AT om het bandplan voor de 30M amateurband te harmoniseren met de toewijzing voor IARU Regio

1. Dit betekent dat het huidige segment voor Digimodus wordt vergroot met 10 kHz naar 10.130 MHz – 10.150 MHz.

Voorstel 9 A03 Amersfoort

In dit voorstel vraagt A03 Amersfoort de leden van de VR om het onderwerp “Opleidingen” nadrukkelijker op de bestuursagenda van onze vereniging te krijgen door het opstellen van een toekomstvisie “Opleiden 2.0”. Met het doel om tijdens de VR2020 en plan van aanpak te presenteren.

Voorstel 10 A37 Rotterdam

A37 stelt voor om het JOTA weekend zou zoveel mogelijk te van contest activiteiten. Helaas is het ook dit jaar niet het geval en vragen we de VERON zijn invloed uit te oefenen.

7. Slotwoord

Omdat ik niet veel tijd heb deze keer, zoek ik niet meer verder naar leuke artikelen en moeten jullie het hiermee doen. Is er niet iemand die mee wil lezen in de afdelingsbladen van andere afdeling om interessante artikelen panklaar te maken voor onze nieuwsbrief (zolang dat nog mag en kan ivm copywright)? Meldt je bij mij, ik bijt niet.

Maandag weer een leuke lezing maar eerst even de VR voorstellen, waarvan jullie de verkorte weergave hierboven kunnen lezen.

Tot maandag en fijn weekend,

Best 73's, Sietse (PF2X) Redacteur A56