VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Mei 2019 Redactie: PF2X pf2x@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Bernard Kruithof PD4BER 0657747524 bernard.kruithof@ online.nl clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award
Redactie nieuwsbrief Sietse PF2X Via email! pf2x@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PF2X)

  2. Maandag 6 mei 2019 (Secretaris)

  3. Verslag verenigingsraad (Secretaris)

  4. Rabo Clubkas Campagne (PA0MIR)

  5. Bezoek aan het Crash Museum (PE1LDZ)

  6. Eraf (PA0SJM)

  7. Draadantennes bouwen (PE1LDZ)

  8. Slotwoord (PF2X)

1. Voorwoord

Het is al weer bijna mei, wat gaat de tijd toch hard. Het lijkt wel of als je ouder wordt het steeds sneller gaat. Zelfs als je het niet naar je zin hebt gaat de tijd dan hard? Dus dat betekent maar één ding, doe leuke dingen nu het kan. Niet uitstellen!!!

Vorige week heb ik fase 1 van de inbouw van mijn DX70 in mijn caravan gehad, die is gelukt. Alles aangesloten (m.u.v. de antenne, dat is fase 2) en het staat prachtig. Mooie kleine display in de vensterbank, net een autoradio display, die niet in de weg staat en makkelijk kan worden uitgebreid met een microfoon of CW keyer. En de set en voeding onder een bank, heeft niemand last van. Antenne aansluitingen (2x) in de disselbak, dus makkelijk toegankelijk. De volgende keer de antenne aansluiten, daar heb ik nu alles voor klaar. Langzaam meer zeker komen dingen af bij mij. Ik ben erg benieuwd wat het gaat doen op de camping en of alles nog werkt als ik er 1500km mee gereden heb en alles flink door elkaar is geschut, nou ja had de DX70 maar geen mobielset moeten worden. Tsja maar of de schakelende voeding ook tegen 'schudden' bestand is? Voorlopig eerst maar eens even testen op de vaste camping.

6m is overigens weer langzaam aan het open gaan (dan zal 4m wel snel volgen?) en we gaan zien wat dit sporadische E seizoen ons gaat brengen. Het wordt én van de camping én vanaf huis, kan ik ook mooi het verschil zien.

A.s. maandag weer eens een antenne lezing, leuk! Open lijnen zijn een onderwerp en dat is belangrijk. Veel amateurs lijken zich er soms wat te gemakkelijk vanaf te maken met een Endfed antenne, maar dat is vragen om storingsproblemen. Als het niet nodig is geen Endfed! Een open dipool met open (lint) lijn, werkt perfect en is veel minder storingsgevoelig zowel in zenden als in ontvangen. Diverse leden van onze afdeling hebben zo'n antenne gebruikt voor vakanties/expedities of gebruiken hem nu nog thuis. Met een simpele tuner is een dipool van 2 x 5 meter eenvoudig te gebruiken op alle banden vanaf 20m. Met een beetje moeite en een goede tuner zijn ook 30 en 40m prima te doen. Wel niet 100% rendement, maar echt een goede (richtingsgevoelige) antenne. Dus weg met die Endfed en een mooie openlijn dipool, top. Kom maandag maar kijken en luisteren, je zal het zien.

2. Maandag 6 mei 2019

Op maandag 6 mei 2019 om 20.00 uur hebben we onze maandelijkse bijeenkomst weer. We hebben dan we een bijzondere gast, OM Harold Plooijer PA0QRB. Zijn lezing gaat over antennes, aanpassing en transmissielijnen in het algemeen. Eenvoudige antenneontwerpen en vooral: het ontkrachten van mythes en indianenverhalen, met name over gereflecteerd vermogen. Deze lezing bevat ook een live demonstratie van het feit dat gereflecteerd vermogen niet per definitie verloren vermogen is, en dat de ene "50 ohm" de andere niet is ... De Smith chart komt zijdelings even aan de orde, als hulpmiddel bij het ontwerp van antennesystemen. Natuurlijk komen we weer bij elkaar op het bekende adres van het clubgebouw van de Hengelsport Vereniging te Purmerend, Vrouwenzandstraat 157. Erwin is er weer met zijn koffer met QSLkaarten. Er wordt door Marianne gezorgd voor de koffie of een ander drankje. Graag weer uw aandacht voor de wekelijkse Ronde op 145,350 MHz vanaf

21.00 uur op de vrijdagavond. Luister mee en meld je in. Op onze website http://www.veronwaterland.nl vindt U het laatste nieuws.

3. Verslag verenigingsraad

De verenigingsraad op zaterdag 13 april in Apeldoorn was al de tachtigste sinds de oprichting in 1945 is het dan of onze standpunten overeen zouden komen met die van de andere afdelingen. Bijna alle afdelingen waren er, en Waterland A56 was vertegenwoordigd door Gerard PE1OUD en uw secretaries, Bernard PD4BER.

Een uitgebreid verslag verschijnt in Electron, maar voor nu hoe de ingediende voorstellen zijn behandeld. Wij hadden ons over die voorstellen gebogen in onze maartvergadering, dus Gerard en ik wisten hoe we moesten stemmen. En altijd interessant is het om te zien of onze standpunten overeen zouden komen met die van de andere afdelingen.

Voorstel 1, over de opheffing van EttenLeur was een hamerstuk; evenals de aanpassing van het privacyreglement. Ook de ledenwerf actie via Electronline werd met 216 stemmen voor aangenomen; daar horen wij bij. En 8 tegen, 28 onthoudingen. Er waren veel meer stemmen dan aanwezigen, omdat elke afdeling naar rato van het aantal leden stemmen mag uitbrengen. Wij van Waterland drie, maar Eindhoven wel 11.

De voorstellen van Meppel en van Assen om de Dag van de Radioamateur voor iedereen of alleen voor leden gratis te maken, te betalen uit een kleine contributieverhoging, warden met grote meerderheid, mede dank zij ons, verworpen.

Het idee van Amersfoort om te streven naar een eigen call voor de scoutinggroepen van de JOTA, wat wij niet zo’n goed idee vonden, had het bijna gehaald, voor 100, tegen 107, 42 blanco. Dat zou volgend jaar wel eens terug kunnen komen.

Bij voorstel 7 over bankrekeningen en hoe dat te organiseren voor de afzonderlijke afdelingen – Zaanstreek bepleitte de Regiobank – kwam er een uitvoerige discussie op gang. Maar de algemene penningmeester legde uit hoe lastig het is om iets te regelen met banken, het voorstel werd ingetrokken (en daarmee verviel meteen het door ons ingediende amendement) en de penningmeester gaat een richtlijn schrijven. Iedereen tevreden. Bij voorstel 8 hadden wij al bedacht dat we eerst moesten weten wat eigenlijk het probleem was met het bandplan voor de 30 meter – en kijk eens aan, na discussie werd het voorstel ingetrokken en is er al overleg over met het Agentschap Telecom (AT).

Waar wij bij voorstel 9 ons zouden onthouden, warden we voorbijgestreefd door 181 voorstemmen: de afdeling Amersfoort gaat een nieuw plan maken voor cursussen voor nieuwe amateurs.

Het laatste en tiende voorstel werd ook ingetrokken na discussie; wij zelf vonden het ook al niet zo’n goed idee om de DARC te vragen hun contest op een ander moment te organiseren omdat die nu samenvalt met de JOTA. Niemand had daar eigenlijk last van, en de bestaande afspraken werkten eigenlijk heel goed.

Het is mooi om te zien dat democratie in onze vereniging werkt en dat er ruimte is om standpunten bij te stellen wanneer anderen daar hun licht over laten schijnen. Gerard en ik reden aan het einde van de middag tevreden terug.

Bernard Kruithof, PD4BER

4. De afdeling Waterland en de Rabo clubkas campagne

Vorig jaar, in 2018, kreeg de afdeling €250 van de plaatselijke Rabo bank, om onze activiteiten te helpen bekostigen. En behalve onze afdeling kregen nog tal van andere verenigingen in Waterland een bijdrage. De Rabobank clubkas campagne is in april 2019 weer van start gegaan. We hebben ons als afdeling Waterland aangemeld als deelnemer en zijn ook geaccepteerd. Hoe gaat het ons lukken om weer een bijdrage van de Rabo bank te krijgen? Hier is een taak weggelegd voor die leden van ons, die een rekening hebben bij de Rabobank. Je kunt op ons stemmen in de periode tussen 23 april en 14 mei. En om te kunnen stemmen moet je je eerst hebben aangemeld als lid, en dat heb je hopelijk voor 1 april gedaan. De Rabo bank heeft je dan een link naar de stemsite gestuurd. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, stem dan nog even voor 14 mei op onze afdeling.

5. Excursie naar het CRASH museum in fort Aalsmeer op zondag 15 april

Op initiatief van Bernard, PD4BER, vertrokken we op een frisse maar zonovergoten zondagmiddag vanaf onze clubavond locatie van de visvereniging naar fort Aalsmeer, letterlijk onder de “rook” (kerosine…) van Schiphol waar de vliegtuigen op zeer geringe hoogte over onze hoofden scheerden. In totaal waren we met zeven OM’s en één xyl, de vrouw van Klaas. De laatste trakteerde ons bij binnenkomst in het fort dat deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam, op koffie en dat was een perfecte start voordat de rondleiding begon. Opvallend was dat door de metersdikke muren er geen decibel van het vliegtuiggeronk van buiten doordrong!

In het CRASH museum is veel te zien van de vliegtuigbergingen waaraan de Stichting CRASH heeft meegewerkt en de vele artefacten die daarbij uit de grond gehaald werden. Alles uiteraard van blubber ontdaan en zoveel mogelijk weer in oude staat of in ieder geval in herkenbare configuraties gerestaureerd. Delen van vliegtuigen, complete motoren, bewapening met bijbehorende munitie en alle apparatuur die in de jachtvliegtuigen en bommenwerpers geïnstalleerd waren. Veel beschadigd na een val van grote hoogte maar wel herkenbaar of herkenbaar gemaakt met veel inzet, geduld en tijd van de leden (allen vrijwilligers) van de Stichting CRASH. Zeer indrukwekkend en een bezoek waard! Behalve de delen van het fort dat gevuld is met allerlei zaken die met de luchtoorlog van ’40 –’45 te maken hebben is er ook nog het nodige tentoongesteld met betrekking tot het verzet in de Haarlemmermeer. Soms successen maar vaak ook trieste verhalen waarin vele mensen zich opofferden voor de vrijheid van ons land.

De kers op de taart van ons bezoek was de radiokamer die een volledige manschappenruimte van het fort omvat. Nagenoeg alle WO II apparatuur in werkende staat en bediend door zendamateurs, veelal SRSleden (Surplus Radio Society). Uiteraard maakte de “Angrynine” (AN/GRC9) met zijn LV80 eindversterker deel uit van de collectie maar ook de T1154 en R1155, resp. de zender en de ontvanger die in vele Engelse bommenwerpers zoals de Lancaster en de Halifax werd gebruikt. Verder de Engelse R109 ontvanger, de bekende 19set, de BC221 frequentiemeter, etc., etc. De SEM25 en SEM35 (70’er jaren) waren de enige modernere sets die opgesteld waren. Kortom, een ruimte gevuld met “Big Boys Toys” waar met passie mee gewerkt werd. Bovenop het fort is alle ruimte voor antennes, een fullsize 80 meter dipool wegspannen is er geen enkele probleem!

Na een aangename tijd in de radiokamer doorgebracht te hebben gingen wij rond 15.30 weer huiswaarts, een ritje van nog geen half uur via de A5 door de Coentunnel en de A7 weer in Purmerend te belanden. Samengevat: een zeer geslaagde excursie, jammer dat niet meer leden van Waterland in de gelegenheid waren om hier aan deel te nemen. Misschien een volgende keer? Alle dank aan Bernard, PD4BER, voor de organisatie!

Menno, PE1LDZ

Eraf

Infrarood draadloze telefoon, type Sony. Werkt uitstekend met IR zender TMRIF120 en telefoon MDRIF120.

Met enige documentatie. Voor 20 € .

Verder: een ringkerntrafo t type ILP 58016. 2 x 25 volt 3,2 Amp. 160 VVA. Diameter trafo : 10,5 cm.

Deze mag weg voor ophalen. Het is zo jammer deze weg te gooien.

Stef, pa0sjm

7. Draadantennes bouwen

Ik zal niet gauw tips geven o om bepaalde onderdelen van commerciële w ebwinkels of wondernemingen aan te schaff fen maar de artikelen en documentatie voo or antennebouw en baluns die de Fa. HF kits levert vind ik zo opvallend goed en absoluu ut voordelig dat ik jullie dit niet wil onthouden. Als voorbeeld van de door hen uitgebracht te documentatie, alles te downloaden van hun wwebsite, zie “handleidingen”, heb ik een vooorbeeld bijgevoegd. Echt, een kind ka an de was doen….dus ook een zendamateur die met (draad) antennes wil experimenteren n Klik op de volgende URL of k kopieer deze naar je browser https://ww ww.hfkits.nl/ Menno, PE1LDZ

8. Slotwoord

Deze keer een vroege nieuws sbrief. Ik ben de komende dagen druk en inn het weekend zie ik het ook niet gebeuren, dus s dan vandaag (een week voor de bijeenkom mst) maar. Maar wat een leuke nieuwsbrief, vvoolledig uit eigen 'stal'. Dat is al lang niet m meer gebeurt en wat nog mooier is, is dat ik n nog twee leuke artikelen van Menno (PE1LDZZ) op de plank heb liggen. Volgende maand. Ga v vooral zo door, dat is wat we willen voor en door de afdeling met af en toe een gast optre eden.

Aankomende maandag weer een leuke lezing (Dank je, Bernard) en denk aan mij, niet te makkelijk, doe je best voor een dipool. Je zal er veel plezier van hebben. Tot a.s maandag (!), een mooie week en fijn weekend,

Best 73's, Sietse (PF2X) Redacteur A56