VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Maart 2020 Redactie: PF2X pf2x@amsat.org
Naam Call Telefoon E-mail adres
Voorzitter Nico PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Bernard PD4BER 06-57747524 bernard.kruithof@ online.nl clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Web-master Gert PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan PE2ELS 020-4930194 jbijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award
Redactie nieuwsbrief Sietse PF2X Via email! redactie.a56@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PF2X)

  2. Maandag 2 maart 2020 (Secretaris)

  3. PI75WLD (Secretaris)

  4. End-Fed antenne, een beschouwing (PE1LDZ)

  5. VR Voorstel (Secretaris)

  6. Slotwoord (PF2X)

1. Voorwoord

WIND! Wat een maand, ieder weekend praktisch storm. Mast maar niet uitdraaien, laten we de goden niet verzoeken. Gelukkig is mijn HF-rx tot 10MHz onafhankelijk van mijn mast, mijn mini-whip op de cabin achter in de tuin. Dat is dan wel een redding en de korte vertical (5.5m) doet het verassend goed op de lagere banden (60-40-30), ik vermoed een gevolg van het investeren in een aardnetwerk tijdens aanleg van zowel de voor-als achtertuin. Honderden meters draad onder de tegels en/of groen. Willekeurige lengtes dat wel, maar ik heb maar alle lengte die ik kwijt kon gelegd. Er lopen twee draden door mijn garage om de voor-en achtertuin met elkaar te verbinden, hi. Of het allemaal volgens de regelen der 'aard-kunst' is, is de vraag maar een 5.5m vertical die het leuk doet (wel binnen EU hoor!) moet toch een oorzaak hebben. Ik geniet er maar van.

Dit schreef ik vorige maand in de nieuwsbrief: Tot mijn schrik zijn mijn overburen vandaag zonnepanelen aan het plaatsen, ik hoop maar dat dat goed gaat, qua storing natuurlijk. Nu gaat dat de laatste tijd gelukkig wel veel beter, omdat alles bijna pre-fab wordt aangesloten en dan is de kans op storing minder, maar ja het kan echt flink mis gaan. We wachten af op de eerste echt zonnige dag, bbrrr.

Afgelopen donderdag zag in een verdacht wit busje voor de deur staan toen ik thuis kwam. Nee hè, en ja hoor mijn directe buren hebben nu ook zonnepanelen. Ik heb nu dus aan beide zijden zonnepanelen. De eerste liggen er al enkele jaren en mwah het gaat, de hogere banden zijn wat rumoeriger geworden als de zon schijnt, en dat komt van die zonnepanelen want als ik mijn antenne die kant op draai dan is het duidelijk waarneembaar. Maar goed met de set tweaken in RX en goed luisteren kan ik er nog wel wat van maken. Nu dus ook aan de andere kant, gelukkig blijkt het een aanschaf via Eigen Huis te zijn en die hebben alleen gecertificeerde installateurs is huis die van alles moet vastleggen ivm de kwaliteit, incl. EMC. Gelukkig hebben mijn buren geen optimizers of micro-omvormers, want die verhogen de kans op storing. Dus ook hier afwachten , maar ik schrijf deze nieuwsbrief terwijl de zon toch stevig schijnt, dus ik ben hoopvol dat het relatief goed gaat. Maar ook hier zal mijn mini-whip antenne, zo ver mogelijk van de daken af een goede keuze zijn. Als ik luister op mijn vertical dan hoor ik echt praktisch niets meer, maar met de mini-whip verdwijnt het grootste deel van de storing/ruis en kan ik weer iets horen. Zonnepanelen zijn natuurlijk niet meer te stoppen (en dat moeten we ook niet willen), maar dat het een probleem is en wordt mag

duidelijk zijn, vanmorgen stond in de krant dat het haperende C2000 netwerk ook gedeeltelijk te wijten was aan de storing van zonnepanelen, hhmmm.

Maandag weer een bijeenkomst en dit keer weer iets over antennes. Die worden steeds belangrijker om ook storingen de baas te blijven. Wat essentieel is overigens zijn 'mantelstroom filters', zowel voor zenden als ontvangen. Iedere antenne die je gebruikt of plaatst, voorzie hem dichtbij de antenne van een goed mantelstroomfilter, moet je zien hoe de ontvangst opknapt. Tot maandag.

2. Maandag 2 maart 2020

Op maandag 2 maart 2020 om 20.00 uur gaan we praten over antennes en wat dies meer zij -met OM Harold Plooijer, PA0QRB, die al eerder boeiende avonden voor onze afdeling verzorgde. Hij zegt over deze lezing zelf het volgende:

"Hoogfrequenttechniek is een belangrijk onderwerp voor zendamateurs. Daarbij spelen antennes een belangrijke rol. De voedingslijnen tussen de zend-en ontvangapparatuur enerzijds en de antenne anderzijds kunnen een grote invloed hebben op de prestaties van het geheel. Om het gedrag van deze voedingslijnen analytisch te kunnen benaderen is nogal wat wiskunde nodig, die we niet allemaal machtig zijn. De Smith Chart maakt het mogelijk om deze sommetjes grafisch op te lossen, waardoor het moeilijke rekenwerk aanzienlijk wordt verminderd: "complexe rekenwijze zonder de complexiteit daarvan". De lezing geeft een inkijkje in het gebruik van de Smith Chart met als uitgangspunt de kennis die bij de meeste zendamateurs nog wel aanwezig zal zijn."

Natuurlijk komen we weer bij elkaar op het bekende adres van het clubgebouw van de Hengelsport Vereniging te Purmerend, Vrouwenzandstraat 157. Erwin is er zeker weer met zijn koffer met QSL-kaarten. Er wordt door Marianne gezorgd voor de koffie, thee en ander drankjes, komen dus.

Tenslotte: Kijk ook eens op onze website www.veronwaterland.nl en stem af op de vrijdagavondronde op 145.350 MHz, vanaf 21 uur.

Bernard, PD4BER Secretaris A56

3. PI75WLD

Onze afdeling mag tijdens afdelingsactiviteiten een jaar lang gebruik maken van de call PI75WLD, dit in verband met het 75 jarig bestaan van de Veron. Let op, een call met 75 in de prefix moet je aanvragen bij Agentschap Telecom, er is geen generale toestemming!

Bernard, PD4BER Secretaris A56

4. End-Fed antenne, een beschouwing

Onderstaand stuk is als naschrift toegevoegd aan een artikel in “Razzies” van maart 2020, getiteld “Uit de werkplaats” betreffende een reparatie aan een Icom IC-9100 door Peter Schilperoort, PE1PWR, van de VERON Radio Amateurs Zoetermeer. Wellicht handig om te weten als je met de populaire “End-fed” antenne werkt of aan de slag wil gaan… Naschrift van de redactie: twee punten uit Wim's verhaal trokken mijn aandacht. Om te beginnen:

Een EndFed antenne is niet bedoeld om afgestemd te worden met een antenne tuner. Er zit een 1:49 trafo in die de hoge impedantie van een halve golflengte draad omlaag transformeert naar ongeveer 50 Ohm. Als je een EndFed voor 402010m op 30m gebruikt, is de impedantie van de draad een stuk lager, b.v. 300 Ohm. Na de transformator blijft daar nog 6 Ohm van over. En dat kan je met een tuner wel weer optransformeren naar 50 Ohm, maar de verliezen zijn dan gigantisch. Daarnaast heb je door de lagere impedantie aan het voedingspunt nu wél een tegencapaciteit nodig, anders gaat je kabel stralen, en niet zo'n beetje. En als je dan toch radialen aanbrengt, kan je net zo goed die transformator weglaten: dan heb je een groundplane antenne die je afstemt met de tuner. Dus gebruik de EndFed voor de band waar hij voor bedoeld is, zonder te tunen. Wil je 'm op andere banden gebruiken, haal dan de transformator weg en verbindt radialen aan het voedingspunt. Anders gaat het niet werken. Althans niet zonder een bak verliezen. Een tweede punt van aandacht is, dat onze ervaring is dat de EndFed heel gevoelig is voor statische elektriciteit. We hebben tijdens onze Liechtenstein expedities een keer gehad dat de set niet aan de randaarde hing, en toen begon het te sneeuwen. De sneeuw was kennelijk statisch, want het kostte ons een RedPitaya, een laptop en een voeding, omdat de statische elektriciteit een weg vond via de antenne naar de RedPitaya, de ethernet kabel naar de laptop, daar naar de voeding en zo naar het elektriciteitsnet. Je hoorde de vonken gewoon over slaan in de apparatuur. En een jaar later brandde de eindtrap uit de QCX transceiver die WSPR stond te doen op de EndFed, eveneens omdat die aan een stekkernetvoeding hing en niet geaard was. Het zou zomaar kunnen dat statische elektriciteit op de EndFed van Wim voor de schade aan de 9100 heeft gezorgd. Zorg altijd dat je set fatsoenlijk aan de aarde hangt, en hang een weerstand van 1M of zo over de antenne aansluiting om statische elektriciteit naar massa af te leiden, en via de massa naar de randaarde. Menno, PE1LDZ

NB. Sorry voor de vreemde layout, maar ik kreeg het niet meer mooi achter elkaar. De inhoud is echter zo interessant dat ik het toch maar geplaatst heb.

5. VR Voorstel 2020

Er is dit jaar maar één VR voorstel:

Voorstel: De afdeling Dordrecht draagt het HB op de jeugd en jongeren meer dan tot op heden het geval is te betrekken bij het radiozendamateurisme. Dit door meer autonomie te verlenen aan de jeugd & jongeren commissie en de jeugd & jongeren commissie een eigen jaarlijks budget ter beschikking te stellen.

Probleem omschrijving: De ‘volwassenheid’ van onze jeugd en jongeren wordt door de Veron onderschat. Onze jeugd en jongeren worden beperkt in hun mogelijkheden om zelf die o zo nodige ‘olievlek-werking’ te bewerkstelligen hoe stoer en leuk het wel is om met radio bezig te zijn. De jeugd is immers de toekomst voor het radiozendamateurisme en onze vereniging. Op het moment heeft de jeugd en jongeren commissie onvoldoende middelen en autonomie om onze huidige jeugdleden, hun vrienden en vriendinnen en andere geintreseerde jeugd te betrekken bij en deel te laten nemen aan o.a. radiokampen en andere activiteiten. We moeten, in de korte periode dat wij aandacht van onze jeugd en jongeren hebben, ze maximaal betrekken en enthousiasmeren. Bij voorkeur met hun leeftijdsgenoten!

Voorgestelde motivering en oplossing: De afdeling Dordrecht heeft de indruk dat de jeugd veel meer potentie heeft dan dat de Veron cq het hoofdbestuur zich realiseert. Is de jeugd wel zo blij met KidsDay (in NL is het elke dag KidsDay) en het Jeugdplein? Weten we wel waar de jeugd behoefte aan heeft? Vindt de jeugd & jongeren commissie wel voldoende gehoor bij het HB? We hebben allemaal gezien dat de jeugd prima in staat is om activiteiten te organiseren zoals het succesvolle Winter YOTA kamp in Oosterhout. Het beleid van de Veron is tot op heden te krampachtig, dit werkt demotiverend bij de jeugd die graag zelf activiteiten (op hun manier) organiseren in samenwerking met de jeugd & jongeren commissie. Door de jeugd & jongeren commissie meer autonomie te geven en een jaarlijks budget, is zij beter in staat om activiteiten te organiseren en te faciliteren die door de jeugd worden aangedragen cq georganiseerd. Dit stelt de commissie in staat te handelen op een manier die beter aansluit bij de wensen en leefwereld van de jeugd. De jeugd en jongeren commissie zal zelf, net zoals andere commissies met een eigen budget, jaarlijks hierover verantwoording afleggen. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Doordat activiteiten makkelijker te organiseren worden, zal de jeugd zich meer genegen voelen om deel uit te gaan maken van de jeugd & jongeren commissie.

De jeugdleden voelen zich meer verbonden met de vereniging en zullen daardoor ook (langer) lid blijven. De jeugdleden voelen zich meer betrokken in de vereniging en willen zich er (meer) voor inzetten. De jeugd van nu zijn de afdelingen, commissies en HB leden van de toekomst! Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten en wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar De Veron/het HB hoeft alleen maar een wijs besluit te nemen om de jeugd en jongerencommissie meer autonomie en een reëel budget ter beschikking te stellen, de jeugdleden doen onder leiding van de jeugd en jongerencommissie de rest. Het ter beschikking gestelde budget zijn de ‘kosten’ op de kortere termijn, de opbrengsten op de wat langere termijn zijn het voortbestaan van een Veron van enige omvang.

Reactie HB: Het voorstel stelt dat de jeugdcommissie onvoldoende autonomie heeft en geen eigen (reëel) budget heeft. Deze stelling wordt niet onderbouwd en het HB vraagt zich af op welke feiten deze is gebaseerd. Net als elke andere commissie kan de jeugdcommissie namelijk een budget aanvragen voor voorgenomen activiteiten. Daarbij geldt uiteraard altijd wel dat dit moet passen in het totale financiële kader. In de begroting 2020 vindt u voor de jeugdcommissie een bedrag van 1200 euro opgenomen. Verschil met andere commissies is slechts dat dit bedrag niet ten laste van de algemene middelen komt, maar door het VERON Fonds wordt vergoed. Een en ander is te vinden in de Specificatie bij het resultatenoverzicht. Kortom: de bij het voorstel geschetste uitgangspunten en omstandigheden zijn niet herkenbaar

Mogelijk dat we dit voorstel even bespreken voorafgaand aan de lezing a.s. maandag, zodat onze vertegenwoordigers naar VR weten welke stem ze moeten uitbrengen.

Bernard, PD4BER Secretaris A56

6. Tenslotte

Een korte nieuwsbrief. Ik heb alle oude afdelingsbladen die ik had nog door gezocht, maar er zat niets kopieerbaars bij, dus moeten we het doen met enkele (belangrijke) mededelingen en een leuk artikel dat Menno, PE1LDZ, heeft gevonden en bewerkt. Dank je Menno!.

Net is de Electron van maart op de mat gevallen en zie daar een interessant artikel van een zendamateur die zonnepanelen storingsvrij heeft laten installeren. Dit is een belangrijk artikel, want het kan dus wel. Maar bezint eer ge begint, vooraf de voorwaarden stellen en op papier zetten is een stuk makkelijker dan later ontstane problemen weer oplossen. Doorgaans doen ze erg hun best om je iets te verkopen (incl. aanvullende voorwaarden), maar als het eenmaal gekocht en geïnstalleerd is, is de service doorgaans minder scheutig!

Tot maandag en een fijn weekend. Best 73's, Sietse (PF2X)

Redacteur A56