Bestuursvergadering afdeling A56 Veron Waterland

5 maart 2018

Hengelsportvereniging, vrouwenzandstraat, Purmerend, 19.15 -20.00 uur

Aanwezig Nico van der bijl PA0MIR, Pim Eijlander PA5 PEX, Bernard Kruithof PD4BER, notulen; PA3AAV, Gert Meinen en PE2ELS, Jan Beijer, waren er niet bij.

 

1.      Opening door de voorzitter, notulen  van 18 december van Stef Macrander, PA0SJM, aftredend secretaris, worden onder dankzegging goedgekeurd.

2.      Mededelingen: op de bijeenkomst van april 2018 worden de voorstellen besproken door de leden van de afdeling die zijn ingebracht voor de Verenigingsraad. We trekken daarvoor uit de tijd van 20.00 tot 20.45, daarna is de geplande lezing door Mans over ontstoren. Bernard neemt contact op met de spreker of dat hem uitkomt. (Inmiddels gedaan, om kwart voor negen start de lezing van plm. een uur). De voorstellen worden door Gert op de website gezet.

3.      We willen voor de bijeenkomsten in mei en juni een lezing organiseren. Gert PA3AAV is bereid om iets te vertellen, dat wordt nog nader afgesproken door Bernard met Gert. Nico heeft nog video’s over DX-pedities, die we altijd in kunnen zetten.

4.      In september en oktober willen we een lezing; Bernard kijkt naar mogelijke sprekers in de lijst met sprekers voor de afdelingen van de Veron. In november doen we weer een onderlinge verkoping; afgelopen jaar, in 2017,was dat er niet van gekomen, dus nu kan het wel weer.De sprekers krijgen van oudsher als gewoonte ingeslopen een Edammer kaasje als streekproduct. De secretaris draag daarvoor zorg, de voorzitter overhandigt dit.

5.      De Jota met padvinders – afgelopen jaar was dat niet gelukt: zij moeten met ons contact opnemen, ergens in augustus, en dan kijken wij of er mensen zijn die mee willen doen. (Andre, die zou dat in 2017 ook doen).

6.      Pim vraagt weer om bijdrage van de Veron voor onze afdelin, plm. 700 Euro; in kas is plm 1600 Euro

7.       Volgende bestuursvergadering is gepland om 19.15 uur in de Hengelsportvereniging, op maandag 4 juni, voorafgaand aan de bijeenkomst met de leden.

8.      Sluiting onder dankzegging aan de aanwezigen door voorzitter Nico van der Bijl.

Notulen door Bernard Kruithof, PD4BER