Zoom bijeenkomst van de Veron afdeling Waterland, maandag 10 januari 2022

 

Een korte zoom-bijeenkomst, als vervanging van onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst, met als aanwezigen Evert-Jan, PE1FWM, Henk PA0HZP, Erwin PA3BLS, Sietse PF2X, Tjarko PA7TG, Nico PA0MIR, Jan PE2ELS, Bert PA5BM, Bernard PD4BER.

 

Voorzitter Nico opent en wenst iedereen het beste voor 2022, en constateert dat de formele aanleiding voor de vergadering (voorstellen bespreken voor de Algemene Ledenvergadering van de Veron in april) vervalt bij het ontbreken van voorstellen. Dat laat onverlet dat het een geanimeerde bijeenkomst werd. Erwin PA3BLS vertelde dat er weer elke maand QSL-kaarten binnenkomen, die mensen kunnen ophalen bij hem, en de verkregen kaarten mee kunnen nemen. Sietse suggereerde dat je ook kan werken met postverzending: als er kaarten voor je bij Erwin zijn, stuur hem dan een Self Addressed Envelope (SAE) met voldoende frankering. Erwin zal daar een stukje voor de Nieuwsbrief aan wijden, en ook vertelt hij dan over de lijst die hij overlegt aan de website, waarop staat wie er kaarten te wachten staan.

 

Verder hebben we het over de voor- en nadelen van de verschillende virtuele vergaderprogramma’s gehad, zoals zoom, go-to meet, discord, en andere mogelijkheden. De secretaris zal zich hierin verdiepen, Sietse schrijft een stukje voor de Nieuwsbrief om te kijken of leden wellicht niet meedoen aan de zoom-vergaderingen omdat ze liever een ander programma zouden hebben.

 

Op maandag 7 februari heben we om 20 uur een Ledenvergadering, per zoom, ter bespreking van jaarverslag, financieel overzicht en dergelijke meer. Daar komt nog een formele uitnodiging aan alle leden voor.

 

Sietse had nog een goede tip voor iedereen die aan het opruimen is: bij De Graaf recycling in Purmerend kun je kabels, antennes en allerhande metaal kwijt, en ze betalen je er nog voor ook! (Ampèrestraat 1).

 

Bernard Kruithof, secretaris van de afdeling Waterland van de Veron, PD4BER