Bestuursvergadering van de afdeling A56 Veron Waterland, 7 mei 2018, Hengelsportvereniging, Vrouwenzandstraat 157 Purmerend, 19.15-20.00 uur

 

Aanwezig Nico van der Bijl, voorzitter PA0MIR, Pim Eijlander, PA5PEX, Gert Meinen, PA3AAV, Jan Beijer PE2ELS, Bernard Kruithof, PD4BER secretaris

De voorzitter opent de vergadering en heet alle bestuursleden welkom.

De notulen van de vorige vergadering, 5 maart 2018, worden goedgekeurd.

De ingekomen stukken hebben vooral betrekking op de afgelopen ledenraad van de Veron, waar Gerard Oud en Bert van der Meer onze afdeling vertegenwoordigden; onze afdeling heeft op maandag 9 april standpunten bepaald. Verslag komt later.

 

Het financieel verslag van de afdeling is centraal goedgekeurd, we krijgen  onze bijdrage per lid van centraal. De meeste betalingen voor onze leesmap zijn inmiddels ook binnen. De RABO bank gaf altijd subsidie als we deelnamen aan fietstocht, maar kennelijk is dat dit jaar afgeschaft. Pim kijkt of er nog mogelijkheden zijn voor subsidie door de plaatselijke Rabobank.

 

We kijken naar de molendag: onze eigen molen in de Beemster, de Nachtegaal, wordt gerestaureerd en daar kunnen we dit jaar niet terecht, wellicht volgend jaar beter.

De JOTA, met scouting Purmerend; afgelopen jaar ging dat niet door, we wachten af of er een initiatief van de scouting groep komt.

 

In 2020 bestaan we als Veron 75 jaar, en dat gaan we aandacht geven - al weten we nog niet hoe en we wachten plannen af. Als iemand een idee heeft, uit onze afdeling,  dan horen we dat graag.

 

We hebben een programma gemaakt voor dit jaar, 2018. In juli en augustus hebben we vakantie, daarna weer elke eerste maandag van de maand een bijeenkomst

 Maandag 4 juni 2018

PA1EJO Ernst Schrama houdt een lezing over “Tuners, Filters en Baluns’. Bij afwezigheid van Bernard (vakantie) overhandigt na afloop Nico een presentje aan de spreker. E.Schrama@gmail.com

Hij is docent aan de TU Delft. Pim vraagt om de lezing op een USB stick die Bernard hem overhandigde, en hij neemt een Edammer kaas mee.

 

Maandagen in juli en augustus hebben we geen bijeenkomsten ivm vakantie

 

Maandag 3 september bijeenkomst om 8 uur; we kijken of we een aflevering in powerpoint presenteren over fouten zoeken, of dar we een video over dx-pedities vertonen

 

Maandag 1 oktober: Gert Meinen PA3AAV houdt een lezing; daaraan voorafgaand om 19.15 uur een bestuursvergadering.

 

Maandag 5 november onderlinge verkoping (vorig jaar, 2017, hebben we dat overgeslagen)

 

Maandag 3 december: bijeenkomst om 8 uur; Nico bereidt een lezing over FT8 en dergelijke (onder voorbehoud).

Plus om 19.15 uur bestuursvergadering ter voorbereiding op de jaarvergadering in februari 2019.

 

Vorige keer was er een lezing over een QRM-killer en Sietse PA4XA bedacht dat het leuk zou zijn als afdelingsproject om het bouwpakket in elkaar te zetten; dat vindt het bestuur een goed idee, en we willen de helft betalen van de Euro 35 die het kost om de Hengelsportvereniging af te huren. Na afloop van de bestuursvergadering zei Sietse dat hij vier of vijf deelnemers had gevonden: dat gaan we dus doen na de zomervakantie, en dan kunnen we ook kijken welkeonderdelen we gezamenlijk kunnen  inkopen (kastje, knoppen, stekkers, en dergelijke meer): Sietse gaat daar werk van maken).

 

Na afloop van de bestuursvergadering geeft onze Gert Meinen PA3AAV, voor veertien zeer belangstellende leden, een mooie lezing over zijn SteppIR antenne, die een meesterlijke oplossing biedt voor exacte afstemming en geringe belasting van de mast.  Door het ingenieuze systeem kan de dipool op allerlei banden worden in- en uitgeschoven zodat de aanpassing perfect is. Daar werd nog lang over nagepraat.