Notulen van de Bestuursvergadering van de afdeling A56 Veron Waterland,

4 maart 2019 in het gebouw van de Hengelsportvereniging, 19.15-20.00 uur

 

Aanwezig Nico van der Bijl, voorzitter, PA0MIR, Pim Eijlander, PA5PEX, Gert Meinen, PA3AAV, Bernard Kruithof, PD4BER secretaris,  Jan Beijer PE2ELS

Ad 1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige bestuursleden welkom.

Ad 2. De notulen van de vorige vergadering, 10 december 2018, worden goedgekeurd. Nico vroeg aan Jan om zo nodig als vice-voorzitter op te treden, en daarin heeft jan toegestemd.

Ad 3. De meeste ingekomen stukken zijn de Nieuwsbrieven van andere afdelingen. Die stuurt Bernard door naar Gert en Sietse. Menno Putman PE1LDZ helpt om naar interessante stukken voor onze eigen Nieuwbrief te kijken. Het Hoofdbestuur zond een mail rond om te letten op copyrights en toestemming te vragen van auteurs bij overname in Nieuwsbrief en website.  Van het Hoofdbestuur kwamen de stukken voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 13 april 2019.

Ad 4. De komende verenigingsavonden op de eerste maandag van de maand worden nog ingevuld, maar in elk geval komt op 1 april Ton Willemse PA3BBY vertellen over The internet of Things. En daarvoor bespreken we als leden de voorstellen voor de Ledenraad, zodat onze afgevaardigden daar -  Gerard Opperwal PE1OUD en Bernard Kruithof PD4BER – weten wat onze standpunten als afdeling zijn.

Voor de bijeenkomsten op 6 mei, 3 juni, en vervolgens na de vakantie in september en oktober wordt er nog gezocht naar sprekers. Gert PA3AAV wil best iets vertellen, Nico PA0MIR beraadt zich over iets over digitale modes, Andre PA3HGP gaat eens kijken naar een mooie film over zijn oude werkgever Draka kabelfabriek. Jan PE2ELS contacteert Hans Verkaik PA3ECT. Zelf wil Jan in een later stadium iets vertellen over oude radio’s.  We komen hier nog op terug. In november hebben we onze onderlinge verkoping; in december een dvd en ons kerst onderling qso. 

Ad 5 We gaan kijken of we weer mee kunnen doen op 11 mei met de molendag (Mills on the air), met de molen De Nachtegaal in de Beemster. Andre PA3HGP is onze contactman.  Dat is hij ook met scouting, JOTA, in het najaar. Die nemen tzt contact op.  Verder komt nog ter sprake om iets te doen als afdeling met de Arduino projecten, waarover in Electron een aantal artikelen stond. En ook de 80 meter vossenjacht ontvanger uit Electron van maart 2019 is wellicht iets om gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

Ad 6 De Rabobank clubkas campagne gaat in april weer van start. We hebben ons als afdeling Waterland aangemeld als deelnemer en zijn ook geaccepteerd. Nu moeten alleen nog de leden van de Rabo, dat zijn rekeninghouders die zich voor 1 april bij de Rabo bank hebben gemeld als lid (gratis) via www.rabobank.nl/particulieren/leden, op onze afdeling hun stemmen uitbrengen. Dat moet tussen 23 april en 14 mei, via een unieke code met een link naar de stemsite. Die stuurt de Rabo dan rond. We gaan het nog aankondigen in de Komt u ook rubriek, in Electron, op onze website en in onze Nieuwsbrief.

Ad 7 In 2020 bestaat de Veron 75 jaar; wie heeft een idee om aan deze feestelijke gelegenheid een activiteit te verbinden? We roepen onze leden op om daarover na te denken. Allicht een aparte prefix – al lijkt dat iets dat centraal kan en moet worden geregeld.

Ad 8 en ad 9: niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en stelt de volgende bestuursvergadering vast voor 3 juni om 19.15 in de Vrouwenzandstraat 157.

 

Notulen door Bernard Kruithof secretaris afdeling Waterland van de Veron PD4BER