Notulen 07-05-14

Aanwezig: Frans/PA1FR, Gert/PA3AAV, Bert/PA5BM en Jan/PE2ELS. Afwezig: Pim/PA5PEX

 

1. Opening en vaststellen agenda

Frans opent om 20.30 de vergadering en heet iedereen welkom.

 

2. Vaststellen Agenda.

††††††††††††††† Agenda is goed zo.

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

††††††††††††††† Gerard , PE1OUD en Bert, PA5BM zijn naar de VR geweest.

 

4. Actiepuntenlijst.

††††††††††††††† Actiepunten kunnen worden afgevoerd. Alleen het verzorgen van lezingen blijft staan.

 

5. FinanciŽn.

††††††††††††††† Pim is afwezig.

 

6. Evenementen.

††††††††††††††† Lezingen. Gert gaat de tweede helft van het jaar een lezing houden over de WRTC 2014.

††††††††††††††† Frans wil nog wel een demo houden over JT65 als we een keer niks hebben.

††††††††††††††† Maar in mei en juni zijn lezingen gepland. Juli en augustus is zomer reces.

††††††††††††††† Daarna staan er nog een paar op de rol.

††††††††††††††† We hebben een antenne dag staan verzorgd door Sietse.

††††††††††††††† Frans gaat de vossenjacht spullen overdragen aan de leden van de vossenjacht commissie.

††††††††††††††† We willen nog wel een vossenjacht in het Purmerbos hebben dit jaar.

††††††††††††††† We gaan nog een keer navragen of belangstelling is onder de leden voor een velddag.

††††††††††††††† Op Hemmeland met eigen stroomvoorziening. Als die er is kunnen we die in de tweede helft van het

††††††††††††††† jaar gaan houden.

 

7. Extra agenda punten

††††††††††††††† Geen.

 

8. Rondvraag en WVTTK.

††††††††††††††† We moeten wel achter opvolging van Frans, PA1FR en Bert, PA5BM aan.

††††††††††††††† Zij stoppen namelijk na de volgende ALV als voorzitter en secretaris.

 

9. Volgende vergadering.

De volgende vergadering is op woensdag 17 september 2014. Aanvang 20:00 uur! bij Pim.

 

10. Sluiting.

††††††††††††††† De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

 

Actiepunt

Omschrijving

Wie

Einddatum

20140507-001

Bert gaat verder met het regelen van lezingen voor tweede helft van het jaar

BM

z.s.m.