Stef Macrander PA0SJM,  28 februari 1940-4 april 2022

(foto van de pagina van Stef op QRZ.Com)

 

 

 

We zullen hem enorm missen – Stef was er altijd, op afdelingsbijeenkomsten, en wanneer hij je met iets kon helpen. Zolang als de afdeling Waterland bestaat was Stef actief lid. Hij was bevlogen leraar geweest  op de technische school van Edam.; vaak gebruikte hij zijn kennis van het zendamateurisme om lessen te geven en zelfbouwprojecten op te zetten. Na zijn pensioen had hij meer tijd voor de hobby en nog tot dit jaar maakte hij verbindingen op de hf-banden, met cw en FT-8. Hij wist heel veel, en hij kon heel veel. In de Nieuwsbrief van de afdeling stonden vaak stukken van hem, met foto’s en gedetailleerde beschrijvingen van zijn projecten. Hij was heel goed in het restaureren van meetapparatuur, het bouwen van zenders en ontvangers, het maken van antennetuners, alles heel mooi gemaakt en met liefde geconstrueerd. Plichtsbesef maakte dat hij in 2012 secretaris werd van de afdeling, omdat er niemand anders beschikbaar was. En vervolgens maakte hij daar veel werk van. In de wekelijkse twee-meter-ronde op de vrijdagavond van de afdeling Waterland was hij er eigenlijk altijd. En je wist ook dat hij blij en trots was met zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkind. Het was jammer dat de laatste jaren ziekte zijn tol eiste, maar hij ging daar dapper en onverschrokken tot het eind mee om. En ook jammer was de onmogelijkheid in de laatste jaren – covid – om elkaar regelmatig te zien. Des te harder komt het verlies aan, nu we net weer bijeen kunnen komen en Stef daar dan niet bij is. We wensen zijn vrouw en alle andere familie-leden veel sterkte toe.

 

 

Bernard Kruithof, secretaris van de afdeling Waterland van de Veron A56, PD4BER